Al Haft Al Šaríf – Dvere # 24

“Do poznania zabitých a zarezaných spomedzi tých,
ktorí sa odlišujú od podoby človeka”

Zasvätený (Imám Sádiq) povedal, “Dôvod na zabitých… a zarezaných…

a pojedaných… a vypitých… a významných…a jazdených… a veľryby… a všetko, čo sa odlišuje od obrazu ľudí, pretože Allah, ktorý je Vznešený, a ktorého meno je Sväté, Jeho Múdrosť je Spravodlivá, On so Svojím stvorením koná to, čo uzná za vhodné a nič mu neodporuje a nič proti Nemu nebojuje, pretože On je vo Svojich činoch Velebený. On je Pán svetov. Na veriaceho, na toho, ktorý pozná a je monoteista, nevyšle jediné zabitie alebo zarezanie, alebo poníženie, alebo únavu, alebo lotrovstvo. To všetko sú obraty šťastia od Neho pre tvrdohlavého neveriaceho.

Čo Boh vysiela na neveriacich je z dôvodu hriechov, ktorých sa dopustil neveriaci voči veriacemu z degradácie, zabíjania a vraždenia. A veriaci držal jazyk za zubami pred neveriacim, pretože sa nedokázal ubrániť. Preto sa stalo pre neveriaceho povinným na základe toho, čo vzišlo od neho z neviery a tvrdohlavosti a popierania pravdy a jej ľudí.

Preto ho Allah bleskurýchlo potrestá tým, čo vidíš z mučenia ducha a jeho inkarnácie do všetkého, čo sa podobou líši od ľudí. Z kráv a oviec a tiav a lezúceho hmyzu a vtákov a všetkého, čo má ducha, dupe, hýbe sa a je zabité a zarezané. A všetko, čo je jazdené a príšerné, to sú reinkarnácie (ducha do zvieraťa) a prevtelovania (ducha zo zvieraťa do zvieraťa).

Čokoľvek, čo je jedené, je prevtelenie (ducha zo zvieraťa do zvieraťa) a čo sa neje, to sú reinkarnácie (ducha do zvieraťa alebo nízkej veci). Bol preň sprostredkovaný trest a veľká hanba, zatiaľ čo zažíva zarezanie a pojedanie a to všetko je spravodlivosť z Božích slov:

{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa z bludu svojho vrátia (a oľutujú)}
(Svätý Korán, 32:21)

(Trest bližší alebo menší sa týka) duší neveriacich, ktorí sú tvrdohlaví voči pravde a jej ľuďom. To je skompletizovanie ich neviery, keď ich Boh presunie z ich tiel, v ktorých ich vidíte a dosadí ich do tiel Maskh podľa Allahových slov:

{Človeče, čo zmýlilo ťa o láskavom Pánovi tvojom, ktorý stvoril ťa, vyrovnal a súmernosť ti dal a v onej podobe ťa zložil, ktorú si prial? Pozor však, veď vy nazývate Deň súdny výmyslom (popierate vaše náboženstvo)!}
(Svätý Korán, 82:6-9)” A Imám povedal, “Náboženstvo je Princ Veriacich.”

{Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvo podobné vašim}
(Svätý Korán, 6:38)

“To znamená, že každá jedna vec, ktorá sa hýbe na zemi a na oblohe, boli národy pred vami.” Potom Imám povedal, “Vskutku náš nepriateľ je reinkarnovaný do všetkého, čo sa podobou líši od ľudí, až kým sa jeden z nich nevráti späť (do ľudskej podoby), je zabitý tisícom zabití a zarezaný tisícom zarezaní a zomrie tisíc smrtí. Čo sa týka Bohom uprednostnených a ich verných nasledovateľov, Allah ich zbavil reinkarnácií (do zvieracej formy, teda Maskh) a pre ich nepriateľov prichystal prvý trest a to je trest menší.

Čo sa týka väčšieho trestu, k tomu dôjde vtedy, keď sa vynorí Qaim, až kým sa každý nasledovateľ nepomstí nepriateľom.”

Potom Imám povedal, “Prvá vec, do ktorej je neveriaci degenerovaný, je dobytok. Až kým neprejde všetkým na zemi i v divočine z trestov. Potom sa stane

a prechádza cez moria, potom vzduchom, až kým sa nestane menším (než oko ihly). A Allahove slová:

{lebo takto My nespravodlivých odmeňujeme}
(Svätý Korán, 21:29)

Toto je dôvod, prečo sú duchovia/duše neveriacich dosadené do rozličných nositeľov (tiel), až kým nevystúpi Qaim.”

“Do poznania zabitých a zarezaných spomedzi tých, ktorí sa odlišujú od podoby človeka” Zasvätený (Imám Sádiq) povedal, “Dôvod na zabitých… a zarezaných… a pojedaných… a vypitých… a významných…a jazdených… a veľryby… a všetko, čo sa odlišuje od obrazu ľudí, pretože Allah, ktorý je Vznešený, a ktorého meno je Sväté, Jeho Múdrosť je Spravodlivá, On so Svojím stvorením koná to, čo uzná za vhodné a nič mu neodporuje a nič proti Nemu nebojuje, pretože On je vo Svojich činoch Velebený. On je Pán svetov. Na veriaceho, na toho, ktorý pozná a je monoteista, nevyšle jediné zabitie alebo zarezanie, alebo poníženie, alebo únavu, alebo lotrovstvo. To všetko sú obraty šťastia od Neho pre tvrdohlavého neveriaceho. Čo Boh vysiela na neveriacich je z dôvodu hriechov, ktorých sa dopustil neveriaci voči veriacemu z degradácie, zabíjania a vraždenia. A veriaci držal jazyk za zubami pred neveriacim, pretože sa nedokázal ubrániť. Preto sa stalo pre neveriaceho povinným na základe toho, čo vzišlo od neho z neviery a tvrdohlavosti a popierania pravdy a jej ľudí. Preto ho Allah bleskurýchlo potrestá tým, čo vidíš z mučenia ducha a jeho inkarnácie do všetkého, čo sa podobou líši od ľudí. Z kráv a oviec a tiav a lezúceho hmyzu a vtákov a všetkého, čo má ducha, dupe, hýbe sa a je zabité a zarezané. A všetko, čo je jazdené a príšerné, to sú reinkarnácie (ducha do zvieraťa) a prevtelovania (ducha zo zvieraťa do zvieraťa). Čokoľvek, čo je jedené, je prevtelenie (ducha zo zvieraťa do zvieraťa) a čo sa neje, to sú reinkarnácie (ducha do zvieraťa alebo nízkej veci). Bol preň sprostredkovaný trest a veľká hanba, zatiaľ čo zažíva zarezanie a pojedanie a to všetko je spravodlivosť z Božích slov: {A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa z bludu svojho vrátia (a oľutujú)} (Svätý Korán, 32:21) (Trest bližší alebo menší sa týka) duší neveriacich, ktorí sú tvrdohlaví voči pravde a jej ľuďom. To je skompletizovanie ich neviery, keď ich Boh presunie z ich tiel, v ktorých ich vidíte a dosadí ich do tiel Maskh podľa Allahových slov: {Človeče, čo zmýlilo ťa o láskavom Pánovi tvojom, ktorý stvoril ťa, vyrovnal a súmernosť ti dal a v onej podobe ťa zložil, ktorú si prial? Pozor však, veď vy nazývate Deň súdny výmyslom (popierate vaše náboženstvo)!} (Svätý Korán, 82:6-9)” A Imám povedal, “Náboženstvo je Princ Veriacich.” {Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvo podobné vašim} (Svätý Korán, 6:38) “To znamená, že každá jedna vec, ktorá sa hýbe na zemi a na oblohe, boli národy pred vami.” Potom Imám povedal, “Vskutku náš nepriateľ je reinkarnovaný do všetkého, čo sa podobou líši od ľudí, až kým sa jeden z nich nevráti späť (do ľudskej podoby), je zabitý tisícom zabití a zarezaný tisícom zarezaní a zomrie tisíc smrtí. Čo sa týka Bohom uprednostnených a ich verných nasledovateľov, Allah ich zbavil reinkarnácií (do zvieracej formy, teda Maskh) a pre ich nepriateľov prichystal prvý trest a to je trest menší. Čo sa týka väčšieho trestu, k tomu dôjde vtedy, keď sa vynorí Qaim, až kým sa každý nasledovateľ nepomstí nepriateľom.” Potom Imám povedal, “Prvá vec, do ktorej je neveriaci degenerovaný, je dobytok. Až kým neprejde všetkým na zemi i v divočine z trestov. Potom sa stane a prechádza cez moria, potom vzduchom, až kým sa nestane menším (než oko ihly). A Allahove slová: {lebo takto My nespravodlivých odmeňujeme} (Svätý Korán, 21:29) Toto je dôvod, prečo sú duchovia/duše neveriacich dosadené do rozličných nositeľov (tiel), až kým nevystúpi Qaim.” A Imám povedal, “Čo sa týka toho, čo nemá ducha života ako kamene a stromy a voda a soľ a všetko, čo sa nehýbe a nelezie. Sú z toho, čo sa rozložilo z tiel veriacich a neveriacich. Všetko, čo vidíš alebo počuješ, alebo cítiš, alebo čo má dobrú chuť a vôňu, alebo je mäkké na dotyk, to všetko je výsledkom rozkladu tiel veriacich. A všetko, čo je tomu opakom zo smradľavého a kyslého a všetkého, čo ľudia neradi cítia alebo sa na to neradi pozerajú, alebo to neradi ochutnajú, alebo sa toho neradi dotýkajú pri všetkých príležitostiach. To všetko je výsledkom rozkladu tiel neveriacich.” “A neveriaci nemajú jasnosť hlasu a v tých telách nie sú požehnaní viac než v telách ľudských, v ktorých je (neveriaci). Ak vyhovie svojmu stavu, Boh ho presunie z jeho tela do tiel degenerovaných a tých najhorších z nich. A práve v týchto degenerovaných telách je mučený a sú preň väzením.” Potom Imám povedal, “Svet je pre veriaceho väzením a pre neveriaceho je rajom, to znamená tieto telá… Pretože neveriaci dosiahol svojich túžob prostredníctvom jeho jazyka a tela a nôh v jeho prichádzaní a odchádzaní týmto telom. A telo je jeho rajom. Potom je umiestnený do nižšieho trestu v nositeľoch. Pokiaľ ide o veriaceho, jeho telo je preň väzením a jeho utrpenie je všetko to, čoho sa mu dostáva v tomto tele. Ak ho Allah vynesie z tela, vráti sa k tomu, z čoho bol pôvodne, a teda duch a jemný vánok a požehnaný raj.” Potom Imám povedal, “Z nahnedlých tiel vás vyvediem do tiel kvitnúcich, pretože duše veriacich sú vrátené k tomu, čo boli z čoho je Svetlo Allaha. Vskutku Boh stvoril duchov/duše veriacich z Jeho Svetla a stvoril ich z Jeho Milosti a uzavrel s nimi zmluvu s Wilaya. Preto sa veriaci stane bratom veriaceho od ich Otca a Matky, pretože Milosť je jeho Matka a jeho Otec je Svetlo. Veriaci vidí Svetlom Allaha, z ktorého pochádza a mier nech je s poslami a všetká chvála patrí Bohu.”

A Imám povedal, “Čo sa týka toho, čo nemá ducha života ako kamene a stromy a voda a soľ a všetko, čo sa nehýbe a nelezie.

Sú z toho, čo sa rozložilo z tiel veriacich a neveriacich. Všetko, čo vidíš alebo počuješ, alebo cítiš, alebo čo má dobrú chuť a vôňu, alebo je mäkké na dotyk, to všetko je výsledkom rozkladu tiel veriacich. A všetko, čo je tomu opakom zo smradľavého a kyslého a všetkého, čo ľudia neradi cítia alebo sa na to neradi pozerajú, alebo to neradi ochutnajú, alebo sa toho neradi dotýkajú pri všetkých príležitostiach. To všetko je výsledkom rozkladu tiel neveriacich.”

“A neveriaci nemajú jasnosť hlasu a v tých telách nie sú požehnaní viac než v telách ľudských, v ktorých je (neveriaci). Ak vyhovie svojmu stavu, Boh ho presunie z jeho tela do tiel degenerovaných a tých najhorších z nich. A práve v týchto degenerovaných telách je mučený a sú preň väzením.”

Potom Imám povedal, “Svet je pre veriaceho väzením a pre neveriaceho je rajom, to znamená tieto telá… Pretože neveriaci dosiahol svojich túžob prostredníctvom jeho jazyka a tela a nôh v jeho prichádzaní a odchádzaní týmto telom. A telo je jeho rajom. Potom je umiestnený do nižšieho trestu v nositeľoch.

Pokiaľ ide o veriaceho, jeho telo je preň väzením a jeho utrpenie je všetko to, čoho sa mu dostáva v tomto tele. Ak ho Allah vynesie z tela, vráti sa k tomu, z čoho bol pôvodne, a teda duch a jemný vánok a požehnaný raj.”

Potom Imám povedal, “Z nahnedlých tiel vás vyvediem do tiel kvitnúcich, pretože duše veriacich sú vrátené k tomu, čo boli z čoho je Svetlo Allaha.

Vskutku Boh stvoril duchov/duše veriacich z Jeho Svetla a stvoril ich z Jeho Milosti a uzavrel s nimi zmluvu s Wilaya. Preto sa veriaci stane bratom veriaceho od ich Otca a Matky, pretože Milosť je jeho Matka a jeho Otec je Svetlo. Veriaci vidí Svetlom Allaha, z ktorého pochádza a mier nech je s poslami a všetká chvála patrí Bohu.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s