Al Haft Al Šaríf – Dvere # 22

“Do poznania Iblísa (Satana) a či je očividný alebo skrytý”

Imámovi Al Sádiqovi bola položená otázka ohľadom Iblísa a či bol očividný alebo skrytý?

Imám Al Sádiq odpovedal, “V inkarnačnej forme je očividný, no skrytý

pred rozpoznaním. A či ste nenazreli do jeho semena v inkarnačných formách? Poznanie ich bolo pred vami skryté. Vy sa s nimi nemiešate, no oni sa miešajú

s vami a vy ich nepoznáte, no my ich poznáme. A ak vás uvidím v ich miestach alebo s nimi, ukážem vám. Alebo mi pripomeňte, keď pôjdeme smerom

ku hrobom.”

(Mufaddal povedal) “Od toho momentu som mal na mysli iba túto jedinú myšlienku, a teda že sa ho opýtam. Keď sme spoločne dorazili ku Kasr Al Rabí, čo je pri hroboch a ľudia prichádzali a odchádzali a boli zaneprázdnení, povedal som, ‘Ó, Pane, sľúbil si, že mi ukážeš Maskh a povedal si, že ti to mám pripomenúť.’

“Do poznania Iblísa (Satana) a či je očividný alebo skrytý” Imámovi Al Sádiqovi bola položená otázka ohľadom Iblísa a či bol očividný alebo skrytý? Imám Al Sádiq odpovedal, “V inkarnačnej forme je očividný, no skrytý pred rozpoznaním. A či ste nenazreli do jeho semena v inkarnačných formách? Poznanie ich bolo pred vami skryté. Vy sa s nimi nemiešate, no oni sa miešajú s vami a vy ich nepoznáte, no my ich poznáme. A ak vás uvidím v ich miestach alebo s nimi, ukážem vám. Alebo mi pripomeňte, keď pôjdeme smerom ku hrobom.” (Mufaddal povedal) “Od toho momentu som mal na mysli iba túto jedinú myšlienku, a teda že sa ho opýtam. Keď sme spoločne dorazili ku Kasr Al Rabí, čo je pri hroboch a ľudia prichádzali a odchádzali a boli zaneprázdnení, povedal som, ‘Ó, Pane, sľúbil si, že mi ukážeš Maskh a povedal si, že ti to mám pripomenúť.’ A tak prešiel svojou rukou po mojich očiach a potom povedal, ‘Pozri!’ a tak som sa pozrel na ľudí, ktorých som videl prichádzať, a ktorí boli zaneprázdnení prácou a hľa! Väčšina z nich sa zmenila na psy a opice a prasce a vlky a iné. A tak som povedal, ‘Ó, Pane, kto sú to?’ a Imám odpovedal, ‘To je semeno Iblísa. Zamiešavajú sa medzi ľudí, zatiaľ čo sú v Maskh.’ A tak som povedal, ‘Požehnaný je Allah.’ Potom Imám povedal, ‘Poznáš niektorého z nich?’ a ja (Mufaddal) nato, ‘Nemyslel som si, že sú v Maskh.’ Imám povedal, ‘Sú v Maskh, zatiaľ čo uctievajú Allaha a sú tvojimi priateľmi, Ó, Mufaddal!’” Mufaddal povedal, “Vskutku od Boha pochádzame a k Nemu sa vrátime! Beda im!” A opľul ich. “Potom Imám povedal, ‘Zavri si oči, Ó, Mufaddal!’ a tak som si ich zavrel a on prešiel so svojou požehnanou rukou po mojich očiach a povedal, ‘Pozri sa na nich.’ A tak som sa pozrel a zrazu boli vo forme ako pred tým. A odvtedy vždy, keď ma jeden z nich prišiel pozdraviť, odzdravil som a postavil som sa preč odtiaľ, kde bol on.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, kto sú to ľudia, kto sú džinnovia a kto sú diabli?” Imám povedal, “Ľudia sú tí, ktorí spoznali Allaha a spočinuli na Jeho Jedinosti, Jeho svätci a Jeho dvere.” A tak Mufaddal povedal, “Kto sú džinnovia?” Imám povedal, “To sú tí, ktorí zmiznú do tiel ľudí a nevrátia sa a volajú sa džinnovia kvôli ich ukrývaniu sa a utajeniu.” Mufaddal sa opýtal, “A kto sú diabli?” Imám povedal, “To sú tí, ktorí boli inkarnovaní do tiel Maskh a mier.”

A tak prešiel svojou rukou po mojich očiach a potom povedal, ‘Pozri!’ a tak som sa pozrel na ľudí, ktorých som videl prichádzať, a ktorí boli zaneprázdnení prácou a hľa! Väčšina z nich sa zmenila na psy a opice a prasce a vlky a iné.

A tak som povedal, ‘Ó, Pane, kto sú to?’ a Imám odpovedal, ‘To je semeno Iblísa. Zamiešavajú sa medzi ľudí, zatiaľ čo sú v Maskh.’ A tak som povedal, ‘Požehnaný je Allah.’

Potom Imám povedal, ‘Poznáš niektorého z nich?’ a ja (Mufaddal) nato, ‘Nemyslel som si, že sú v Maskh.’

Imám povedal, ‘Sú v Maskh, zatiaľ čo uctievajú Allaha a sú tvojimi priateľmi, Ó, Mufaddal!’”

Mufaddal povedal, “Vskutku od Boha pochádzame a k Nemu sa vrátime! Beda im!” A opľul ich.

“Potom Imám povedal, ‘Zavri si oči, Ó, Mufaddal!’ a tak som si ich zavrel a on prešiel so svojou požehnanou rukou po mojich očiach a povedal, ‘Pozri sa

na nich.’ A tak som sa pozrel a zrazu boli vo forme ako pred tým. A odvtedy vždy, keď ma jeden z nich prišiel pozdraviť, odzdravil som a postavil som sa preč odtiaľ, kde bol on.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, kto sú to ľudia, kto sú džinnovia a kto sú diabli?”

Imám povedal, “Ľudia sú tí, ktorí spoznali Allaha a spočinuli na Jeho Jedinosti, Jeho svätci a Jeho dvere.”

A tak Mufaddal povedal, “Kto sú džinnovia?”

Imám povedal, “To sú tí, ktorí zmiznú do tiel ľudí a nevrátia sa a volajú sa džinnovia kvôli ich ukrývaniu sa a utajeniu.”

Mufaddal sa opýtal, “A kto sú diabli?”

Imám povedal, “To sú tí, ktorí boli inkarnovaní do tiel Maskh a mier.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s