Al Haft Al Šaríf – Dvere # 21

“Do Poznania Neveriaceho v Inkarnáciach znovu a znovu,
a ako sa nevracia zo svojej Neviery”

46a038835f17d48f424c5d4cf88516ff{A kto v tomto živote slepý bol, bude slepý i v onom a ešte viac z cesty zblúdi.}

(Svätý Korán, 17:72) “Čo hovoria ľudia Kúfy na tento verš?” Mufaddal odpovedal, “Vravia, že je o Súdnom dni.”

“Aké nemožné, aby to bol Súdny deň! Ignoranti a Zasvätení nebudú naozaj poznať ich Pána až do momentu Súdneho dňa. V ten deň spoznajú Cestu Pravdy od Lži. Pri Bohu, znamená to, že každý, kto je slepý v prvej inkarnácii, bude slepý aj v poslednej inkarnácii, a ešte viac zíde z cesty Poznania Allaha a Jeho Jedinosti.

{A ak by aj boli vrátení, opäť by sa obrátili k tomu, čo bolo im zakázané}

(Svätý Korán, 6:28)

“A či to nie je iné než Slepé spomedzi Srdcí?”

“Čo sa týka Veriaceho, ten si zvykol na Úspech, ktorý ho neopustí. Čo sa týka Neveriaceho, ten bol spojený so sklamaním, pretože nerozumie, ani nevidí, ani nepočuje, ako spomenul Allah:

{Hluchí, nemí a slepí – z bludu svojho sa nevrátia!}

(Svätý Korán, 2:18)

Mufaddal povedal, “Boh prehovoril pravdu.”

Potom Imám recitoval:

{Veď oni sú iba ako dobytok, ba ešte ďalej zblúdili z cesty správnej.}

(Svätý Korán, 25:44)

{A každému sa dostane hodnosti podľa toho, čo vykonal, a Boh ich odmení za ich činy a nebude im ukrivdené.}

(Svätý Korán, 46:19)

“A význam toho verša v Maskh (reinkarnácii na zviera alebo nízku vec),” potom povedal, “Hodnosti sú Telá Inkarnácií, pretože zaslepujú srdce Neveriaceho, až kým sa nestane stelesnením Neviery a koniec.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s