Al Haft Al Šaríf – Dvere # 20

“O Zlých Dôsledkoch Neveriaceho a jeho Dovŕšenie Neviery v jeho dosadení do Maskh (Inkarnácii ako zviera alebo nízka vec)”

“O Zlých Dôsledkoch Neveriaceho a jeho Dovŕšenie Neviery v jeho dosadení do Maskh (Inkarnácii ako zviera alebo nízka vec)” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Neveriaci zavŕši Nevieru a je inkarnovaný do zvieraťa alebo nízkej veci, je potrestaný a je pozdvihnutý Stupeň za Stupňom, až kým jeho Neviera nie je kompletná a on ju nedokončí. A ak dokončí (v Neviere), je inkarnovaný do zvieraťa alebo nízkej veci a mučený.” Mufaddal sa opýtal,”Ako je mučený?” Imám odpovedal, “Prvá vec, do ktorej je inkarnovaný, je zviera, ktoré je Halal (povolené) jesť. Tak je mučený v rukách Bohom Uprednostnených, a tiež v rukách nepriateľov Allaha! Videl si niekedy, ako Neveriaci obetuje Ťavu alebo Ovcu, alebo Kravu, aby sa dostal bližšie k Bohu?” Mufaddal povedal, “Áno.” Imám Al Sádiq pokračoval, “To je ich trest v rukách Nepriateľov. V rukách Veriacich je mučený v podobe obety Kravy a Ovce ako jedla v ich Sviatky (Eid, Adha etc.), a ako obety Allahovi a pri príležitosti slávnostných sľubov etc.” Potom Imám recitoval verš: {akoby boli vlečení na smrť, sami sa na to dívajú} (Svätý Korán, 8:6) “A nepoznajú Nepriateľov ani Svätcov, ani nemôžu rozprávať,” potom Imám recitoval: {zborili domy svoje vlastnými rukami i rukami veriacich. A vezmite si z toho poučenie, vy, ktorí nadaní ste prezieravosťou!} (Svätý Korán, 59:2) Imám Al Sádiq povedal, “Ich Domy sú ich Telá a Telo je Domovom Ducha,” a potom Imám recitoval: {Ochutnajte Sakaru pohladenie!} (Svätý Korán, 54:48) A to znamená Vraždenie a Zabíjanie zvierat na bitúnku a Reinkarnácie na Zvieratá. A Allahove slová: {a Rozkaz náš je iba Jednoduchý (čin), rýchly ako žmurknutie oka} (Svätý Korán, 54:50) Čo znamená, že On im rozkázal Jediným Rozkazom, a tým je poznať Boha a Dvere a Závoje. A Jeho slová “ako žmurknutie oka” znamenajú “nepoznali z Pravdy nič.” Potom recitoval: {A budú tam kričať: “Pane náš, vyveď nás odtiaľ a my budeme dobré skutky konať, a nie to, čo sme pred tým robili!”} (Svätý Korán, 35:37) Povedia, ‘Bože, dostaň nás preč z týchto reinkarnovaných Tiel a z týchto múk do Ľudských Tiel, aby sme mohli konať Dobro. Vieš, keby boli v Raji, neboli by povedali, ‘Vráť nás späť, aby sme mohli konať Dobro,’ ale ako tak vravia ‘Bože, dostaň nás preč, aby sme mohli konať Dobro.’ A Veriaci je inkarnovaný do Siedmych Tiel, vráti sa k Pravde a Poddá sa, no Tvrdohlavý Neveriaci Boha nespomína tak, ako Ho spomínajú Veriaci. A ak by sa boli vrátili z ich Tyranie a Neposlušnosti, Boh by to bol od nich prijal, no ich Odpor sa iba zväčšuje. Prišiel za nimi Varovateľ a oni okúsili Bolestivého Mučenia, a Utláčatelia nemajú Pomocníka.” Mufaddal sa opýtal, “Aký je význam, ‘prišiel za nimi Varovateľ’?” Imám Al Sádiq povedal, “Čo na to vravia ľudia Kúfy?” Mufaddal povedal, “Vravia, že sú to Poslovia.” Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie je to tak, ako vravia.” Mufaddal povedal, “Ako je to teda, Ó, Pane?” Imám Al Sádiq povedal, “Je to Imám, ktorý je Varovateľom ľudí Pravdy a Zla. Varuje svojich Uprednostnených a jeho Nepriateľov a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Neveriaci zavŕši Nevieru a je inkarnovaný
do zvieraťa alebo nízkej veci, je potrestaný a je pozdvihnutý Stupeň za Stupňom, až kým jeho Neviera nie je kompletná a on ju nedokončí. A ak dokončí (v Neviere), je inkarnovaný do zvieraťa alebo nízkej veci a mučený.”

Mufaddal sa opýtal,”Ako je mučený?”

Imám odpovedal, “Prvá vec, do ktorej je inkarnovaný, je zviera, ktoré je Halal (povolené) jesť. Tak je mučený v rukách Bohom Uprednostnených, a tiež
v rukách nepriateľov Allaha!

Videl si niekedy, ako Neveriaci obetuje Ťavu alebo Ovcu, alebo Kravu, aby sa dostal bližšie k Bohu?”

Mufaddal povedal, “Áno.”

Imám Al Sádiq pokračoval, “To je ich trest v rukách Nepriateľov. V rukách Veriacich je mučený v podobe obety Kravy a Ovce ako jedla v ich Sviatky (Eid, Adha etc.), a ako obety Allahovi a pri príležitosti slávnostných sľubov etc.”

Potom Imám recitoval verš:

{akoby boli vlečení na smrť, sami sa na to dívajú}

(Svätý Korán, 8:6)

“A nepoznajú Nepriateľov ani Svätcov, ani nemôžu rozprávať,” potom Imám recitoval:

{zborili domy svoje vlastnými rukami i rukami veriacich. A vezmite si z toho poučenie, vy, ktorí nadaní ste prezieravosťou!}

(Svätý Korán, 59:2)

Imám Al Sádiq povedal, “Ich Domy sú ich Telá a Telo je Domovom Ducha,” a potom Imám recitoval:

{Ochutnajte Sakaru pohladenie!}

(Svätý Korán, 54:48)

A to znamená Vraždenie a Zabíjanie zvierat na bitúnku a Reinkarnácie
na Zvieratá.

A Allahove slová:

{a Rozkaz náš je iba Jednoduchý (čin), rýchly ako žmurknutie oka}

(Svätý Korán, 54:50)

Čo znamená, že On im rozkázal Jediným Rozkazom, a tým je poznať Boha
a Dvere a Závoje.

A Jeho slová “ako žmurknutie oka” znamenajú “nepoznali z Pravdy nič.” Potom recitoval:

{A budú tam kričať: “Pane náš, vyveď nás odtiaľ a my budeme dobré skutky konať, a nie to, čo sme pred tým robili!”}

(Svätý Korán, 35:37)

Povedia, ‘Bože, dostaň nás preč z týchto reinkarnovaných Tiel a z týchto múk do Ľudských Tiel, aby sme mohli konať Dobro.

Vieš, keby boli v Raji, neboli by povedali, ‘Vráť nás späť, aby sme mohli konať Dobro,’ ale ako tak vravia ‘Bože, dostaň nás preč, aby sme mohli konať Dobro.’

A Veriaci je inkarnovaný do Siedmych Tiel, vráti sa k Pravde a Poddá sa, no Tvrdohlavý Neveriaci Boha nespomína tak, ako Ho spomínajú Veriaci. A ak by sa boli vrátili z ich Tyranie a Neposlušnosti, Boh by to bol od nich prijal, no ich Odpor sa iba zväčšuje. Prišiel za nimi Varovateľ a oni okúsili Bolestivého Mučenia, a Utláčatelia nemajú Pomocníka.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký je význam, ‘prišiel za nimi Varovateľ’?” Imám Al Sádiq povedal, “Čo na to vravia ľudia Kúfy?” Mufaddal povedal, “Vravia, že sú to Poslovia.” Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie je to tak, ako vravia.”

Mufaddal povedal, “Ako je to teda, Ó, Pane?”

Imám Al Sádiq povedal, “Je to Imám, ktorý je Varovateľom ľudí Pravdy a Zla. Varuje svojich Uprednostnených a jeho Nepriateľov a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s