Al Haft Al Šaríf – Dvere # 19

“Poznanie Dokonalosti Veriaceho a jeho Cieľa vo Viere, v ktorom je ustálený so svojou obživou jedla a pitia, a Povstáva do Nebies a Znáša sa dolu na Zem”

Mufaddal sa opýtal, “Dostávajú sa na stupni vyššie a vyššie, až kým sa stanú podobní anjelom a je z nich sňatá potreba jedla a pitia a záujem v tieto veci, a vystúpia na nebesia a znesú sa dole na Zem?”

Imám odpovedal, “Áno, ak to Boh chce.”

Mufaddal sa opýtal, “Ukážu sa vo forme anjela alebo človeka?”

Imám odpovedal, “Ukážu sa v akejkoľvek forme chcú. A vo všetkých častiach Zeme je ich veľký počet. Rozprávajú s tebou a ty rozprávaš s nimi. Ty ich nedokážeš rozpoznať, no oni sú tí, ktorým Allah sňal okovy a kráčajú na Zemi
v postavách (rôznych) ľudí.

Viac nepotrebujú ani vodu, ani jedlo. Nezaujímajú sa o materiálny svet a nebohatnú. Objavujú sa pri rôznych príležitostiach spomienky na Boha. Hovoria s ľuďmi a ľudia nepopierajú, že by s nimi boli hovorili. Ak chcú, môžu vzlietnuť do nebies alebo zostať na Zemi. Majú čokoľvek, čo si vyberú.

A jedného z nich je dnes možné vidieť na Východe, a zároveň je možné ho vidieť na Západe. Allah im dal všetky tieto schopnosti. A tak ďalej veriaci stúpa
na hodnosti vyššie a vyššie, až kým sa z neho nestane anjel na nebesiach a zídu dole na Zem, a potom späť hore. Ó, Mufaddal, videl si jedného z nich?”

Mufaddal povedal, “Nie.” Mohamed ibn Al Walid povedal, “Pri Bohu, Ó, Pane, videl som muža takej podoby.” Imám Al Sádiq povedal, “Ako si ho videl, Mohamed?”

Mohamed povedal, “Sedel som v Mešite, velebiac Allaha. Zrazu vošiel dnu muž. Pozdravil sa, a tak som mu pozdrav opätoval. Pozrel som naň a vyzeralo to, akoby bol cestoval. Mal so sebou priviazanú ťavu a mal obnosené šaty.

Páčila sa mi jeho Osobnosť a jeho Pokoj a povedal som si, ‘Toto je jeden zo Spravodlivých, oddaných Allahovi, Najvyššiemu.’

Muž povedal, ‘Nájde sa niekto, kto by ma v túto moju noc pohostil?’ a tak som sa nad ním zľutoval a povedal mu, ‘Ó, Abdulláh (Služobník Boží), ja ťa pohostím, tak sa posaď.’ Keď som dokončil svoje modlitby, zavolal som naň, postavil som sa a on sa postavil so mnou. Kráčali sme, až kým sme nedorazili k domu. Pozval som ho dnu a predložil som pred neho na stôl ovsenú kašu a mäso. A tak som jedol a on jedol so mnou.

Keď sme dojedli a dopili a ja som chcel stôl odložiť, jedlo som našiel nedotknuté, ako keď som ho dal pred nás na stôl.

Obe jedlá boli nedotknuté. Veľmi som sa zľakol. Bol som vystrašený, no dobre som sa mu prizrel. Ako sme tam tak stáli, dnu vošiel sluha, aby odložil stôl. No keď sa pozrel na jedlo a našiel ho nedotknuté, povedal, ‘Čo je to s vami, prečo ste nejedli?’

Ostal som zmätený a neodpovedal som. Muž sa na mňa pozrel a povedal, ‘Prečo neodpovedáš?’ a pozeral som sa na zem, no keď prehovoril, pozrel som sa naň a hľa! Už to nebol ten muž, ktorý so mnou odišiel z Mešity. Teraz mal dlhú bradu a fúzy, čo ma vyľakalo ešte viac. Povedal som si, ‘Pri Bohu, padla na mňa Kliatba/Zlo/Kalamita.’

On to vycítil a povedal, ‘Beda ti! Hľadaj útočište u Milostivého a povedz to, čo povedala Mária:

{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému: (Nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)”}

(Svätý Korán, 19:18)

Potom povedal, ‘Nelám si nado mnou hlavu, pretože ak Veriaci dosiahne Stupne, dokončí, a je očistený a oddaný, jedlo, pitie a záujem o tento materiálny svet sú z neho sňaté, a stane sa Anjelom Anjelov. Vždy, keď si praje vystúpiť do Nebies, učiní tak, a vždy, keď si praje zostúpiť na Zem, znesie sa dolu.”

A tak keď mi to povedal, Ó, Pane, strach ma opustil a dostali sa ku mne dobré správy. Bol som naplnený Šťastím a Radosťou z toho, čo povedal. Padol som pred ním na zem a on povedal, ‘Nepadaj predo mnou na zem, som tvoj brat,’ a tak som povedal, ‘Nech som za teba obetovaný, a či nie si ten istý muž, ktorý prišiel do Mešity a odišiel so mnou do môjho domu?’

On nato, ‘Áno,’ a ako som tak bol v údive nad jeho schopnosťou Meniť formu z podoby na podobu, povedal, ‘Nečuduj sa. Som Veriaci ako ty, no ja som dosiahol a dokončil.’

A tak som mu povedal, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma požehnal tým, že som ťa mohol dnes večer vidieť, no počul som, že si čítal verš:

{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)}

(Svätý Korán, 19:18)

Povedal, ‘Brat môj, takto ho zjavil Allah. Vedel si, že Gabriel prišiel k Márii
a vdýchol do nej z Ducha Allaha, a že k nej prišiel v podobe muža, ktorý sa
v tých časoch volal “Taqqiya”?’

A že Taqqiya bol ten najctihodnejší spomedzi ľudí jeho čias? A tak keď sa naň pozrela, povedala:

{I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)}

(Svätý Korán, 19:18)

Potom povedal, ‘SubhanAllah, aké prekvapujúce je toto zvrátené stvorenie. A či vieš, Ó, brat môj, že Mária bola vystrašená, a tak v tom hľadala útočište, a to je znamením ich Neviery.’

Povedal som mu, ‘Máš Hodnosť a Zmluvu?’

On mi povedal, ‘Opúšťam ťa po jednej hodine Nočnej,’ potom mi poradil a povedal, ‘Musíš mať dve Vlastnosti. Zachovaj si obe – Zveličovanie a Poznanie. A nikdy nebuď nedostatočný v práci.

Pretože Poznanie, teda Poznanie tvojho Pána, je finálnou Destináciou. Voči svojím bratom spomedzi Svätcov Allaha musíš byť oddaný, pretože v tom je záchrana. A so žiadnym zo svojich bratov sa nezchádzaj inak než s pokorou. Dokonca aj keby mal byť iný než ty v pocte a peniazoch, a potomstve. Ak sa toho budeš držať, Boh ti postačí v záležitostiach Sveta a Posmrtného života.

A Allah bude stáť pre teba v pozadí každého tvojho obchodu.

A radím ti, Ó, brat môj, a tiež sebe, aby sme nevyzrádzali Tajomstvo Boha
a Vnútro Jeho skrytého kontextu, iba ak tvojím monoteistickým blízkym bratom
s Poznaním Vysokého, Najvyššieho.’ Potom odišiel.”

Imám povedal, “Jeden z nich ma pozdravil trikrát, zatiaľ čo som bol vo vašej spoločnosti, no vy ste ich nespoznali.”

Mufaddal povedal, “Potom môj Pán (Imám Al Sádiq) napísal viac než dvadsiatim z nich a Mier.”“Poznanie Dokonalosti Veriaceho a jeho Cieľa vo Viere, v ktorom je ustálený so svojou obživou jedla a pitia, a Povstáva do Nebies a Znáša sa dolu na Zem” Mufaddal sa opýtal, “Dostávajú sa na stupni vyššie a vyššie, až kým sa stanú podobní anjelom a je z nich sňatá potreba jedla a pitia a záujem v tieto veci, a vystúpia na nebesia a znesú sa dole na Zem?” Imám odpovedal, “Áno, ak to Boh chce.” Mufaddal sa opýtal, “Ukážu sa vo forme anjela alebo človeka?” Imám odpovedal, “Ukážu sa v akejkoľvek forme chcú. A vo všetkých častiach Zeme je ich veľký počet. Rozprávajú s tebou a ty rozprávaš s nimi. Ty ich nedokážeš rozpoznať, no oni sú tí, ktorým Allah sňal okovy a kráčajú na Zemi v postavách (rôznych) ľudí. Viac nepotrebujú ani vodu, ani jedlo. Nezaujímajú sa o materiálny svet a nebohatnú. Objavujú sa pri rôznych príležitostiach spomienky na Boha. Hovoria s ľuďmi a ľudia nepopierajú, že by s nimi boli hovorili. Ak chcú, môžu vzlietnuť do nebies alebo zostať na Zemi. Majú čokoľvek, čo si vyberú. A jedného z nich je dnes možné vidieť na Východe, a zároveň je možné ho vidieť na Západe. Allah im dal všetky tieto schopnosti. A tak ďalej veriaci stúpa na hodnosti vyššie a vyššie, až kým sa z neho nestane anjel na nebesiach a zídu dole na Zem, a potom späť hore. Ó, Mufaddal, videl si jedného z nich?” Mufaddal povedal, “Nie.” Mohamed ibn Al Walid povedal, “Pri Bohu, Ó, Pane, videl som muža takej podoby.” Imám Al Sádiq povedal, “Ako si ho videl, Mohamed?” Mohamed povedal, “Sedel som v Mešite, velebiac Allaha. Zrazu vošiel dnu muž. Pozdravil sa, a tak som mu pozdrav opätoval. Pozrel som naň a vyzeralo to, akoby bol cestoval. Mal so sebou priviazanú ťavu a mal obnosené šaty. Páčila sa mi jeho Osobnosť a jeho Pokoj a povedal som si, ‘Toto je jeden zo Spravodlivých, oddaných Allahovi, Najvyššiemu.’ Muž povedal, ‘Nájde sa niekto, kto by ma v túto moju noc pohostil?’ a tak som sa nad ním zľutoval a povedal mu, ‘Ó, Abdulláh (Služobník Boží), ja ťa pohostím, tak sa posaď.’ Keď som dokončil svoje modlitby, zavolal som naň, postavil som sa a on sa postavil so mnou. Kráčali sme, až kým sme nedorazili k domu. Pozval som ho dnu a predložil som pred neho na stôl ovsenú kašu a mäso. A tak som jedol a on jedol so mnou. Keď sme dojedli a dopili a ja som chcel stôl odložiť, jedlo som našiel nedotknuté, ako keď som ho dal pred nás na stôl. Obe jedlá boli nedotknuté. Veľmi som sa zľakol. Bol som vystrašený, no dobre som sa mu prizrel. Ako sme tam tak stáli, dnu vošiel sluha, aby odložil stôl. No keď sa pozrel na jedlo a našiel ho nedotknuté, povedal, ‘Čo je to s vami, prečo ste nejedli?’ Ostal som zmätený a neodpovedal som. Muž sa na mňa pozrel a povedal, ‘Prečo neodpovedáš?’ a pozeral som sa na zem, no keď prehovoril, pozrel som sa naň a hľa! Už to nebol ten muž, ktorý so mnou odišiel z Mešity. Teraz mal dlhú bradu a fúzy, čo ma vyľakalo ešte viac. Povedal som si, ‘Pri Bohu, padla na mňa Kliatba/Zlo/Kalamita.’ On to vycítil a povedal, ‘Beda ti! Hľadaj útočište u Milostivého a povedz to, čo povedala Mária: {I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému: (Nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)”} (Svätý Korán, 19:18) Potom povedal, ‘Nelám si nado mnou hlavu, pretože ak Veriaci dosiahne Stupne, dokončí, a je očistený a oddaný, jedlo, pitie a záujem o tento materiálny svet sú z neho sňaté, a stane sa Anjelom Anjelov. Vždy, keď si praje vystúpiť do Nebies, učiní tak, a vždy, keď si praje zostúpiť na Zem, znesie sa dolu.” A tak keď mi to povedal, Ó, Pane, strach ma opustil a dostali sa ku mne dobré správy. Bol som naplnený Šťastím a Radosťou z toho, čo povedal. Padol som pred ním na zem a on povedal, ‘Nepadaj predo mnou na zem, som tvoj brat,’ a tak som povedal, ‘Nech som za teba obetovaný, a či nie si ten istý muž, ktorý prišiel do Mešity a odišiel so mnou do môjho domu?’ On nato, ‘Áno,’ a ako som tak bol v údive nad jeho schopnosťou Meniť formu z podoby na podobu, povedal, ‘Nečuduj sa. Som Veriaci ako ty, no ja som dosiahol a dokončil.’ A tak som mu povedal, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma požehnal tým, že som ťa mohol dnes večer vidieť, no počul som, že si čítal verš: {I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)} (Svätý Korán, 19:18) Povedal, ‘Brat môj, takto ho zjavil Allah. Vedel si, že Gabriel prišiel k Márii a vdýchol do nej z Ducha Allaha, a že k nej prišiel v podobe muža, ktorý sa v tých časoch volal “Taqqiya”?’ A že Taqqiya bol ten najctihodnejší spomedzi ľudí jeho čias? A tak keď sa naň pozrela, povedala: {I zvolala: “Uchýlim sa pred tebou k Milosrdnému – (nepribližuj sa) ak si Taqqiya (Bohabojný)} (Svätý Korán, 19:18) Potom povedal, ‘SubhanAllah, aké prekvapujúce je toto zvrátené stvorenie. A či vieš, Ó, brat môj, že Mária bola vystrašená, a tak v tom hľadala útočište, a to je znamením ich Neviery.’ Povedal som mu, ‘Máš Hodnosť a Zmluvu?’ On mi povedal, ‘Opúšťam ťa po jednej hodine Nočnej,’ potom mi poradil a povedal, ‘Musíš mať dve Vlastnosti. Zachovaj si obe – Zveličovanie a Poznanie. A nikdy nebuď nedostatočný v práci. Pretože Poznanie, teda Poznanie tvojho Pána, je finálnou Destináciou. Voči svojím bratom spomedzi Svätcov Allaha musíš byť oddaný, pretože v tom je záchrana. A so žiadnym zo svojich bratov sa nezchádzaj inak než s pokorou. Dokonca aj keby mal byť iný než ty v pocte a peniazoch, a potomstve. Ak sa toho budeš držať, Boh ti postačí v záležitostiach Sveta a Posmrtného života. A Allah bude stáť pre teba v pozadí každého tvojho obchodu. A radím ti, Ó, brat môj, a tiež sebe, aby sme nevyzrádzali Tajomstvo Boha a Vnútro Jeho skrytého kontextu, iba ak tvojím monoteistickým blízkym bratom s Poznaním Vysokého, Najvyššieho.’ Potom odišiel.” Imám povedal, “Jeden z nich ma pozdravil trikrát, zatiaľ čo som bol vo vašej spoločnosti, no vy ste ich nespoznali.” Mufaddal povedal, “Potom môj Pán (Imám Al Sádiq) napísal viac než dvadsiatim z nich a Mier.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s