Al Haft Al Šaríf – Dvere # 17

“Poznanie Iblísa (Satana) a prečo bol nazvaný Iblís a Diabol.  A Veriaci, a Neveriaci, a prečo boli nazvaní týmito menami”

“Poznanie Iblísa (Satana) a prečo bol nazvaný Iblís a Diabol. A Veriaci, a Neveriaci, a prečo boli nazvaní týmito menami” Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Iblís nazvaný Iblísom?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože neuposlúchol v Božej milosti a vzdal sa nádeje v Allahovu milosť. Odklonil sa od Poznania Boha a bol ignorantom ohľadom Jeho Jedinosti.” “A význam slova Iblís je v samotnom slove a je to Ignorancia a pred tým mal meno.” Mufaddal sa opýtal, “Aké bolo jeho meno?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Jeho meno bolo Thema (Zlorečník), pretože Zlorečil o Bohu, keď mu Allah nedal úspech v Pokorení sa, a Boh ho znížil a nazval ho Zlorečníkom, pretože bol Vyhrešený.” Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Adam nazvaný Adamita (Človek)?” Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Vytrval v Poznávaní Boha v Tieňoch a Duchoch, a Prízrakoch, a Telách. Nebol zmenený alebo nahradený. A tak ho Allah nazval Adam, čo znamená Vytrvalosť a Chválený, a Úspešný.” Mufaddal sa opýtal, “Prečo je Veriaci nazvaný Veriacim?” Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Allah ho ochránil pred Maskh (Reinkarnáciou/ Transformáciou na zviera), pretože verí v jeho Pána a je si Ním istý. Pozná Božstvo jeho Pána a Jeho Jedinosť, nepopiera, nie je Pyšný, počúva Jeho príkazy a vyhýba sa neposlušnosti voči Nemu. A Allah mu dal v tom úspech v Tieňoch, keď s ním uzavrel Zmluvu.” Mufaddal sa opýtal, “A prečo bol Neveriaci nazvaný Neveriacim?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože po tom, čo Spoznal v Knihe, neuveril a zotrval v Neviere, a je to popretie Božích znamení a Poslov.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako sa zmiešali?” Imám Sádiq povedal, “K Fúzii medzi Deťmi Adama a Deťmi Iblísa došlo Pohlavným Stykom, ako som ti povedal už pred tým. Takže vždy, keď vidíš, ako sa Veriacemu narodí Neveriaci, Neveriaci je Semä Iblísa a k Pohlavnému Styku došlo kvôli ich porovnávaniu. A keď vidíš, ako sa Neveriacemu narodí Veriaci, ten Veriaci je Semä Adama.” Mufaddal sa opýtal, “A ako poznáme Veriaceho od Neveriaceho?” Imám Sádiq povedal, “Veriaci je známy svojou vierou a jeho Rozlišovaním medzi Pravdou a Lžou. A tak každý, kto sa prikloní k pravde a spočinie tam, je z rodu Adama kvôli jeho prijatiu Pravdy. A každý, kto sa prikloní k Lži a miluje ju, kvôli svojmu popieraniu Pravdy alebo Opusteniu Pravdivosti, je Semä Iblísa.” Potom Imám povedal, “A u detí Adama a detí Iblísa existuje ďaľší znak.” Mufaddal sa opýtal, “Aký?” Imám povedal, “Je to nepriateľstvo k Pravde a jej ľuďom a každý, kto nesie nepriateľstvo k Lži a jej ľuďom, je z Adamovho Semä.” Mufaddal povedal, “To stačí, Ó, Pane! Niet Evidentnejšieho Dôkazu než je to. To postačuje a Liek a Mier.”Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Iblís nazvaný Iblísom?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože neuposlúchol v Božej milosti a vzdal sa nádeje v Allahovu milosť. Odklonil sa od Poznania Boha a bol ignorantom ohľadom Jeho Jedinosti.”

“A význam slova Iblís je v samotnom slove a je to Ignorancia a pred tým mal meno.”

Mufaddal sa opýtal, “Aké bolo jeho meno?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Jeho meno bolo Thema (Zlorečník), pretože Zlorečil o Bohu, keď mu Allah nedal úspech v Pokorení sa, a Boh ho znížil a nazval ho Zlorečníkom, pretože bol Vyhrešený.”

Mufaddal sa opýtal, “Prečo bol Adam nazvaný Adamita (Človek)?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Vytrval v Poznávaní Boha v Tieňoch
a Duchoch, a Prízrakoch, a Telách. Nebol zmenený alebo nahradený. A tak ho Allah nazval Adam, čo znamená Vytrvalosť a Chválený, a Úspešný.”

Mufaddal sa opýtal, “Prečo je Veriaci nazvaný Veriacim?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pretože Allah ho ochránil pred Maskh (Reinkarnáciou/ Transformáciou na zviera), pretože verí v jeho Pána a je si Ním istý. Pozná Božstvo jeho Pána a Jeho Jedinosť, nepopiera, nie je Pyšný, počúva Jeho príkazy a vyhýba sa neposlušnosti voči Nemu. A Allah mu dal v tom úspech
v Tieňoch, keď s ním uzavrel Zmluvu.”

Mufaddal sa opýtal, “A prečo bol Neveriaci nazvaný Neveriacim?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Pretože po tom, čo Spoznal v Knihe, neuveril a zotrval v Neviere, a je to popretie Božích znamení a Poslov.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako sa zmiešali?”

Imám Sádiq povedal, “K Fúzii medzi Deťmi Adama a Deťmi Iblísa došlo Pohlavným Stykom, ako som ti povedal už pred tým. Takže vždy, keď vidíš, ako sa Veriacemu narodí Neveriaci, Neveriaci je Semä Iblísa a k Pohlavnému Styku došlo kvôli ich porovnávaniu.

A keď vidíš, ako sa Neveriacemu narodí Veriaci, ten Veriaci je Semä Adama.”

Mufaddal sa opýtal, “A ako poznáme Veriaceho od Neveriaceho?”

Imám Sádiq povedal, “Veriaci je známy svojou vierou a jeho Rozlišovaním medzi Pravdou a Lžou. A tak každý, kto sa prikloní k pravde a spočinie tam, je z rodu Adama kvôli jeho prijatiu Pravdy.

A každý, kto sa prikloní k Lži a miluje ju, kvôli svojmu popieraniu Pravdy alebo Opusteniu Pravdivosti, je Semä Iblísa.”

Potom Imám povedal, “A u detí Adama a detí Iblísa existuje ďaľší znak.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký?”

Imám povedal, “Je to nepriateľstvo k Pravde a jej ľuďom a každý, kto nesie nepriateľstvo k Lži a jej ľuďom, je z Adamovho Semä.”

Mufaddal povedal, “To stačí, Ó, Pane! Niet Evidentnejšieho Dôkazu než je to. To postačuje a Liek a Mier.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s