Al Haft Al Šaríf – Dvere # 15 & 16

“Poznanie Degenerácie Veriaceho Stupeň za Stupňom, čo znamená, že Veriaci Degeneruje Stupeň za Stupňom,
až kým sa z neho nestane Iblís”

Allah stvoril Zem zo Satisfakcie Veriacich a prác Neveriacich. A tak Boh učinil Zem Sladkou a Skazenou. Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z Vône prác Veriaceho a jeho Poznania jeho Pána, a jeho prehlasovania Jedinosti jeho Boha, a jeho oddanosti vyvoleným Boha, a jeho nepriateľstvo k nepriateľom Boha. A čokoľvek, čo je v nej skazené, je z vône prác Neveriaceho a jeho ignorancie ohľadom jeho Pána, a jeho popierania Jeho Jedinosti, a jeho oddanosti nepriateľom Allaha, a jeho odovzdanosť Neviere.

Mufaddal sa opýtal, “Ako Neveriaci postúpi v Neviere, až kým sa z neho nestane Tyranský Démon Utláčateľ?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Ó, Mufaddal, každý Neveriaci má Sedem Ľudských Tiel, do ktorých je inkarnovaný a mučený. Prvým Stupňom Neveriaceho je, že je Neveriacim, ktorý bol skúšaný Nevierou, a tak sa jeho srdce varí konaním Nemorálnych skutkov, presne ako sa srdce Veriaceho varí konaním Dobrých skutkov.

A ak dosiahne ten Stupeň, stane sa Vedúcim v Útlaku. Následne ak dosiahne Stupeň Útlaku, stane sa Vrúcne Oddaným Hriechu a Hanobeniu. Potom sa stane verným v udržiavaní kroku so svojím zlom a vyhýbaním sa Dobru. Stane sa tak útočiskom Tyranov. Potom sa stane Dvermi. Keď sa stane Dvermi Neviery, každý hriech umiestni do svojho názoru, bude k tomu zvolávať ľudí
a cesta tohoto Neveriaceho v Nespravodlivosti je ako cesta Veriaceho v Spravodlivosti.

Stále, keď je Veriaci pozdvihnutý vo Viere o Dvere, Neveriaci je pozdvihnutý
v Neviere o Dvere, príklad po príklade, až kým neskončí v Neviere. To je moment, kedy vstupuje do vojny proti Bohu, proti Jeho Vyvolenému a stane sa Dverami spomedzi Dvier Neviery. Ak dosiahne túto úroveň, skončil a stáva sa Prekliatym Satanom.

V tom momente je dosadený/Reinkarnovaný do Zvieraťa kvôli hriechom, ktorých sa dopustil pred tým, a Starosti, a Žiaľ, a Únava, a Bolesť naň doľahnú.

Deje sa tak preto, aby mohol byť očistený. A niet pred ním podobnosti tejto mizérie, až kým Veriaci spozná svoju Vieru úplne a Neveriaci spozná svoju Nevieru úplne.

Mier a Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

Dvere # 16

“O Poznaní Kríženia Veriaceho s Neveriacim, a ako boli zmiešaní”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, môžeš mi ukázať Poznanie Kríženia Veriaceho
s Neveriacim, a ako boli zmiešaní?”

Imám Al Sádiq povedal, “Beda ti! Vskutku Allah stvoril Zem zo Satisfakcie Veriacich a prác Neveriacich. A tak Boh učinil Zem Sladkou a Skazenou.

Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z Vône prác Veriaceho a jeho Poznania jeho Pána, a jeho prehlasovania Jedinosti jeho Boha, a jeho oddanosti vyvoleným Boha, a jeho nepriateľstva k nepriateľom Boha.

Allah stvoril Zem zo Satisfakcie Veriacich a prác Neveriacich.  A tak Boh učinil Zem Sladkou a Skazenou.  Čokoľvek, čo je v nej sladké, je z Vône prác Veriaceho a jeho Poznania jeho Pána, a jeho prehlasovania Jedinosti jeho Boha, a jeho oddanosti vyvoleným Boha, a jeho nepriateľstvo k nepriateľom Boha.  A čokoľvek, čo je v nej skazené, je z vône prác Neveriaceho a jeho ignorancie ohľadom jeho Pána, a jeho popierania Jeho Jedinosti, a jeho oddanosti nepriateľom Allaha, a jeho odovzdanosť Neviere.

A čokoľvek, čo je v nej skazené, je z vône prác Neveriaceho a jeho ignorancie ohľadom jeho Pána, a jeho popierania Jeho Jedinosti, a jeho oddanosti nepriateľom Allaha, a jeho odovzdanosť Neviere.

A jeden s druhým sa zmiešali so Zmiešaním Podobnosti, keď nosili Telá, a sú
v Maskh, no ľudia to nevedia. A možno s tebou jedol Pes, zatiaľ čo si ho považoval za človeka, pretože keď sa Zmiešali a spoločne jedli a pili, dopadol na nich pohlavný styk, Kríženie, a Manželstvo.

A zakaždým, keď medzi nich padne jedenie a pitie, objaví sa narodenie na pôvodné Kríženie z nich v Očividnom.

Čo sa týka Vnútra/Skrytého, ide o bizardnú záležitosť, a ako taká je v Tieňoch, a v Krížení Slaného Mora a Sladkej Vody a Mier.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s