Al Haft Al Šaríf – Dvere # 12

“Poznanie Skúšaného Veriaceho a v čo inkarnovali”

Mufaddal povedal, “Aký je prvý stupeň spomedzi stupňov, do ktorého je dosadený (inkarnovaný) skúšaný Veriaci, ktorí je oddaný a očistený?”

Imám Al Sádiq (pmsn) odpovedal, “Prvý stupeň je to, čo Allah opísal Jeho slovami:

{to sú tí, ktorých srdce Boh podrobil skúške bohabojnosti}

(Svätý Korán, 49:3)

Mufaddal sa opýtal, “Ó Pane, aký je Koniec pre Hľadajúceho?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Nepočul si výrok Boha:

{Hľadali teda po celej zemi, a či našli útočisko?}

(Svätý Korán, 50:36)

“Pred poznaním Allaha, Vznešeného, niet útočiska. Nevidel si, ako je to potvrdené vo verši:

{V tom veru je pripomenutie pre toho, kto ruky má, či uši nastavuje a je sám svedkom očitým}

(Svätý Korán, 50:37)

 

Mufaddal sa opýtal, “A aký je význam Allahových slov ‘A je sám svedkom’?”

Imám Sádiq odpovedal, “Znamená to svedkom Boha v Tieni, keď s nimi uzavrel Zmluvu.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, aký je počet Vodcov?” Imám Sádiq povedal, “Existuje Dvanásť Vodcov.” Mufaddal sa opýtal, “Sú pozdvihnutí na iný – vyšší stupeň?” Imám Al Sádiq povedal, “Niet iného – vyššieho stupňa” a recitoval:

{bol úprimne oddaným a bol poslom i prorokom}

(Svätý Korán, 19:51)

“Začal s Úprimnosťou s Posolstvom. Svojej rodine zvykol prikazovať modlitbu a dávanie almužny.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, a či sa jeho rodina nemodlila?” Imám Sádiq povedal, “Beda ti! Poznáš význam Allahových slov:

{a rodine svojej modlitbu a almužnu prikázal}

(Svätý Korán, 19:55)

Znamená to jeho rodina spomedzi Veriacich z jeho Šia (nasledovníkov) – tých, ktorí ukrývajú ich vieru a je to Vysoký stupeň, Poznanie, Uznanie Monoteizmu, a že On je Vznešený, Najvznešenejší. Čo sa týka výzanamu slov Boha:

{a rodine svojej modlitbu a almužnu prikázal}

(Svätý Korán, 19:55)

Modlitba je Princ Veriacich a almužna je poznávanie ho. A volanie k modlitbe je poznanie a uvádzanie nás, a je to ako Allahove slová:

{Boh očisťuje koho chce}

(Svätý Korán, 24:21)

A či si nepočul slová Boha:

{Pán tvoj tvorí, čokoľvek chce}

(Svätý Korán, 28:68)

To znamená Princ Veriacich, Ali (pmsn). A oni nemali žiadny majetok, ktorý by bol obohatil Mohameda (pmsnajr) a Allah najlepšie pozná jeho stav. Tieto dvere sú zatvorené a Mier.”

Čo sa týka výzanamu slov Boha: {a rodine svojej modlitbu a almužnu prikázal} (Svätý Korán, 19:55) Modlitba je Princ Veriacich a almužna je poznávanie ho. A volanie k modlitbe je poznanie a uvádzanie nás. Je to ako Allahove slová: {Boh očisťuje koho chce} (Svätý Korán, 24:21)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s