Deň Arafat

“Gratulácie vám všetkým, nech k vám Allah vráti tento čas s dobrom a schonposťou, inshallah.  Nedeľa je dňom Arafat a pondelok je prvým dňom Eid.

Gratulácie všetkým veriacim k ich Hadž”

– Imám Ahmed Al Hassán (pmsn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s