Al Haft Al Šaríf – Dvere # 11

“O Poznaní Dôvodov na Splynutie medzi Veriacim (Adamovým Semä) a Neveriacim (Semä Iblísa)…”

Imám Džáfar Sádiq povedal: “Boh nedal Iblísovi Priaznivý Osud v Padnutí na zem pred Ním, keď sa zahalil Adamom, pretože Iblís a jeho Semä boli stvorení z Temnoty a Zlých Skutkov. A tak ich vzduch stvoril z ich Rozmarov a Útlaku a Neposlušnosti. A Zem stvoril z ich Neviery a Priestupkov. Keď boli dosadení do Tiel, ich stavy mysle boli zmiešané (splynuli), a zmiešali sa prostredníctvom Manželstva a Pohlavného styku. K Rozmnožovaniu medzi nimi došlo kvôli podobnostiam v ich Telách a následne porodili. A práve z tohto dôvodu Neveriaca niekedy porodí Veriaceho a Veriaca porodí Neveriaceho.

Potom Imám recitoval:

{Kto dáva vzísť živému z mŕtveho a mŕtvemu zo živého}

(Svätý Korán, 10:31)

A každý, kto výjde z lona, má pôvod v ich zdroji, z ktorého boli stvorení, a potom je opakovaný po sedem kôl v Siedmych Telách. Veriaci je reinkarnovaný v presnej Kópii. A neveriaci je reinkarnovaný do druhov Nízkych Inkarnácií.”

Potom Imám recitoval:

{A niektorý z vás je povolaný k Pánovi skôr a niektorí z vás je vrhnutý do veku vetchosti}

(Svätý Korán, 22:5)

A Imám tiež recitoval:

{Stvorili sme veru človeka v postave najkrajšej, a potom sme ho uvrhli tam, kde z biednych sú najbiednejší}

(Svätý Korán, 95:4-5)

“To znamená v Cykluse bez Konca. Okrem Veriacich, ktorí konali Dobro – tí nie sú reinkarnovaní do nízkych vecí. To iba tí z Iblísa a jeho Semä a každý, kto bol stvorený z Temnoty a Zlých Skutkov, ten bude Reinkarnovaný do nízkych vecí a foriem.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s