Al Haft Al Šaríf – Dvere # 10

“O Podobnosti Ľudí vo Zvieratách a Zvieratách s Ľuďmi v Maskh (Reinkarnáciach/Transformáciach), a ako k nim došlo”

“O Podobnosti Ľudí vo Zvieratách a Zvieratách s Ľuďmi v Maskh (Reinkarnáciach/Transformáciach), a ako k nim došlo” Mufaddal sa opýtal, “Z čoho boli stvorení Iblís a jeho semä?” Imám Džáfar Sádiq odpovedal, “Allah stvoril Iblísa a jeho Semä z Ohňa.” Mufaddal sa opýtal, “Z čoho bol stvorený Adam a jeho Semä?” Imám Sádiq odpovedal, “Boli stvorení zo Svetla, z Tieňov, Duchov, Prízrakov/Duší, a ich Telá boli stvorené z Hliny. Keď Boh uzavrel zmluvu s Adamom a Jeho Semä, Allah povedal Prorokom, Miestodržiteľom, a Blízkym: “Zahalím sa Ľudskými Závojmi. A tak keď vás zavolám k Adamovi, urobím ho vašou Qibla, pretože Adama som urobil Mojou Qibla. Prikážem Iblísovi a jeho Semä, aby pred ním padli na zem, ale on bude príliš hrdý a spolu so svojím Semä neuposlúchne. A tak bude Môj trest pre nich povinnosťou. A ja som Allah a niet Boha než Mňa. Nekrivdím nikomu, nikoho netrestám, iba ak na základe príčiny a dôkazu.” A tak Boh zvolal Anjelov, aby pred Adamom padli na zem. Blízki Anjeli, Proroci, Pravdovravní, Svätci, Nepoškvrnení, a Veriaci všetci padli pred Adamom na zem a on sa stal ich Qiblou. Potom Allah zavolal Iblísa a jeho Semä, aby pred Adamom padli na zem, no on odmietol, a tak mu Allah povedal: {I povedal Boh: “Ó, Iblís, čo ti bránilo, aby si padol pred tým, čo rukami vlastnými stvoril som? Si pyšný tak, či patríš snáď ku vznešeným?” Odpovedal: “Ja lepší som než on, mňa z ohňa si stvoril, zatiaľ čo jeho iba z hliny.”} (Svätý Korán, 38:75-77) (Iblís pokračoval): “A Oheň Pohltí Hlinu a je Silnejší než Hlina, a Oheň sa Ponáša na Svetlo, zatiaľ čo Hlina sa Ponáša na Špinu.” A tak Boh stvoril z Neposlušnosti Iblísa Pekelný oheň. A z Neposlušnosti Iblísovho Semä stvoril Maskh (Transformáciu/Reinkarnáciu do Zvieraťa alebo podobných nízkych vecí). A tak sa Iblís pozrel na Maskh (Reinkarnáciu/Transformáciu do Zvieraťa alebo nízkych vecí) a povedal, “Čo je to?” On (Allah) povedal, “Ty a tvoje semä budete dosadení do týchto, ktoré sú Porazené, Jazdí sa na nich, ktoré sa Pojedajú a Pijú, v každom Druhu a pohlaví…” Potom Boh dal, aby Iblís a jeho Semä nosili Telá, rovnako ako On dal, aby Adam a jeho Semä nosili Telá. A odvtedy sa ponášajú na ľudí (telami) a ich Maskh (transformačná/reinkarnačná forma sa stala skrytou), keď si všetci obliekli Telá. A môže ťa vo svojom Tele stretnúť človek, zatiaľ čo si mylsíš, že je to človek, no v skutočnosti je opicou, prasaťom, psom, alebo medveďom. Odvtedy sa ponášali na ľudí a odvtedy nemôže byť Veriaci odlíšený od Neveriaceho, čo sa týka ich Inkarnačných foriem - to znamená ich Telá, ktoré nosia (ľudské telá). A tak keď boli dosadení a synovia Adama nevedeli, že oni pochádzali z Iblísovho Semä, mysleli si, že boli ako oni, a tak im povedali, ako Boh stvoril Adama a jeho Semä. A povedali im, ako bolo všetko stvorené, až kým im vyrozprávali všetko o Nebesách a Zemi, o Nebe a Pekle. A potom Anjeli padli na zem pred Adamom. Bolo to vtedy, keď Iblís vedel, že bude dosadený do Maskh spolu s jeho Semä a závidel Adamovi a jeho semä kvôli tomu, čo im bolo dané z Neba, a čím boli uprednostnení. A tak sa Iblís a jeho semä rozhodli na nepriateľstve voči veriacim a začali padať na zem pred všetkým. A on a jeho semä ľutovali, a začali padať na zem pred Kameňmi, Idolmi, Slnkom a Mesiacom v nádeji, že sa v nich zahalil Boh. A tak sa pokoril pred všetkým okrem Allaha. Tieto dvere sú dokonané a Mier.

Mufaddal sa opýtal, “Z čoho boli stvorení Iblís a jeho semä?” Imám Džáfar Sádiq odpovedal, “Allah stvoril Iblísa a jeho Semä z Ohňa.” Mufaddal sa opýtal, “Z čoho bol stvorený Adam a jeho Semä?”

Imám Sádiq odpovedal, “Boli stvorení zo Svetla, z Tieňov, Duchov, Prízrakov/Duší, a ich Telá boli stvorené z Hliny. Keď Boh uzavrel zmluvu s Adamom a Jeho Semä, Allah povedal Prorokom, Miestodržiteľom, a Blízkym:

“Zahalím sa Ľudskými Závojmi. A tak keď vás zavolám k Adamovi, urobím ho vašou Qibla, pretože Adama som urobil Mojou Qibla. Prikážem Iblísovi a jeho Semä, aby pred ním padli na zem, ale on bude príliš hrdý a spolu so svojím Semä neuposlúchne. A tak bude Môj trest pre nich povinnosťou. A ja som Allah a niet Boha než Mňa. Nekrivdím nikomu, nikoho netrestám, iba ak na základe príčiny a dôkazu.”

A tak Boh zvolal Anjelov, aby pred Adamom padli na zem. Blízki Anjeli, Proroci, Pravdovravní, Svätci, Nepoškvrnení, a Veriaci všetci padli pred Adamom na zem a on sa stal ich Qiblou. Potom Allah zavolal Iblísa a jeho Semä, aby pred Adamom padli na zem, no on odmietol, a tak mu Allah povedal:

{I povedal Boh: “Ó, Iblís, čo ti bránilo, aby si padol pred tým, čo rukami vlastnými stvoril som? Si pyšný tak, či patríš snáď ku vznešeným?” Odpovedal: “Ja lepší som než on, mňa z ohňa si stvoril, zatiaľ čo jeho iba z hliny.”}

(Svätý Korán, 38:75-77)

(Iblís pokračoval): “A Oheň Pohltí Hlinu a je Silnejší než Hlina, a Oheň sa Ponáša na Svetlo, zatiaľ čo Hlina sa Ponáša na Špinu.”

A tak Boh stvoril z Neposlušnosti Iblísa Pekelný oheň. A z Neposlušnosti Iblísovho Semä stvoril Maskh (Transformáciu/Reinkarnáciu do Zvieraťa alebo podobných nízkych vecí). A tak sa Iblís pozrel na Maskh (Reinkarnáciu/Transformáciu do Zvieraťa alebo nízkych vecí) a povedal, “Čo je to?”

On (Allah) povedal, “Ty a tvoje semä budete dosadení do týchto, ktoré sú Porazené, Jazdí sa na nich, ktoré sa Pojedajú a Pijú, v každom Druhu a pohlaví…”

“O Podobnosti Ľudí vo Zvieratách a Zvieratách s Ľuďmi v Maskh (Reinkarnáciach/Transformáciach), a ako k nim došlo” Mufaddal sa opýtal, “Z čoho boli stvorení Iblís a jeho semä?” Imám Džáfar Sádiq odpovedal, “Allah stvoril Iblísa a jeho Semä z Ohňa.” Mufaddal sa opýtal, “Z čoho bol stvorený Adam a jeho Semä?” Imám Sádiq odpovedal, “Boli stvorení zo Svetla, z Tieňov, Duchov, Prízrakov/Duší, a ich Telá boli stvorené z Hliny. Keď Boh uzavrel zmluvu s Adamom a Jeho Semä, Allah povedal Prorokom, Miestodržiteľom, a Blízkym: “Zahalím sa Ľudskými Závojmi. A tak keď vás zavolám k Adamovi, urobím ho vašou Qibla, pretože Adama som urobil Mojou Qibla. Prikážem Iblísovi a jeho Semä, aby pred ním padli na zem, ale on bude príliš hrdý a spolu so svojím Semä neuposlúchne. A tak bude Môj trest pre nich povinnosťou. A ja som Allah a niet Boha než Mňa. Nekrivdím nikomu, nikoho netrestám, iba ak na základe príčiny a dôkazu.” A tak Boh zvolal Anjelov, aby pred Adamom padli na zem. Blízki Anjeli, Proroci, Pravdovravní, Svätci, Nepoškvrnení, a Veriaci všetci padli pred Adamom na zem a on sa stal ich Qiblou. Potom Allah zavolal Iblísa a jeho Semä, aby pred Adamom padli na zem, no on odmietol, a tak mu Allah povedal: {I povedal Boh: “Ó, Iblís, čo ti bránilo, aby si padol pred tým, čo rukami vlastnými stvoril som? Si pyšný tak, či patríš snáď ku vznešeným?” Odpovedal: “Ja lepší som než on, mňa z ohňa si stvoril, zatiaľ čo jeho iba z hliny.”} (Svätý Korán, 38:75-77) (Iblís pokračoval): “A Oheň Pohltí Hlinu a je Silnejší než Hlina, a Oheň sa Ponáša na Svetlo, zatiaľ čo Hlina sa Ponáša na Špinu.” A tak Boh stvoril z Neposlušnosti Iblísa Pekelný oheň. A z Neposlušnosti Iblísovho Semä stvoril Maskh (Transformáciu/Reinkarnáciu do Zvieraťa alebo podobných nízkych vecí). A tak sa Iblís pozrel na Maskh (Reinkarnáciu/Transformáciu do Zvieraťa alebo nízkych vecí) a povedal, “Čo je to?” On (Allah) povedal, “Ty a tvoje semä budete dosadení do týchto, ktoré sú Porazené, Jazdí sa na nich, ktoré sa Pojedajú a Pijú, v každom Druhu a pohlaví…” Potom Boh dal, aby Iblís a jeho Semä nosili Telá, rovnako ako On dal, aby Adam a jeho Semä nosili Telá. A odvtedy sa ponášajú na ľudí (telami) a ich Maskh (transformačná/reinkarnačná forma sa stala skrytou), keď si všetci obliekli Telá. A môže ťa vo svojom Tele stretnúť človek, zatiaľ čo si mylsíš, že je to človek, no v skutočnosti je opicou, prasaťom, psom, alebo medveďom. Odvtedy sa ponášali na ľudí a odvtedy nemôže byť Veriaci odlíšený od Neveriaceho, čo sa týka ich Inkarnačných foriem - to znamená ich Telá, ktoré nosia (ľudské telá). A tak keď boli dosadení a synovia Adama nevedeli, že oni pochádzali z Iblísovho Semä, mysleli si, že boli ako oni, a tak im povedali, ako Boh stvoril Adama a jeho Semä. A povedali im, ako bolo všetko stvorené, až kým im vyrozprávali všetko o Nebesách a Zemi, o Nebe a Pekle. A potom Anjeli padli na zem pred Adamom. Bolo to vtedy, keď Iblís vedel, že bude dosadený do Maskh spolu s jeho Semä a závidel Adamovi a jeho semä kvôli tomu, čo im bolo dané z Neba, a čím boli uprednostnení. A tak sa Iblís a jeho semä rozhodli na nepriateľstve voči veriacim a začali padať na zem pred všetkým. A on a jeho semä ľutovali, a začali padať na zem pred Kameňmi, Idolmi, Slnkom a Mesiacom v nádeji, že sa v nich zahalil Boh. A tak sa pokoril pred všetkým okrem Allaha. Tieto dvere sú dokonané a Mier.

Potom Boh dal, aby Iblís a jeho Semä nosili Telá, rovnako ako On dal, aby Adam a jeho Semä nosili Telá. A odvtedy sa ponášajú na ľudí (telami) a ich Maskh (transformačná/reinkarnačná forma sa stala skrytou), keď si všetci obliekli Telá. A môže ťa vo svojom Tele stretnúť človek, zatiaľ čo si mylsíš, že je to človek, no v skutočnosti je opicou, prasaťom, psom, alebo medveďom. Odvtedy sa ponášali na ľudí a odvtedy nemôže byť Veriaci odlíšený od Neveriaceho, čo sa týka ich Inkarnačných foriem – to znamená ich Telá, ktoré nosia (ľudské telá). A tak keď boli dosadení a synovia Adama nevedeli, že oni pochádzali z Iblísovho Semä, mysleli si, že boli ako oni, a tak im povedali, ako Boh stvoril Adama a jeho Semä.

A povedali im, ako bolo všetko stvorené, až kým im vyrozprávali všetko
o Nebesách a Zemi, o Nebe a Pekle. A potom Anjeli padli na zem pred Adamom. Bolo to vtedy, keď Iblís vedel, že bude dosadený do Maskh spolu s jeho Semä a závidel Adamovi a jeho semä kvôli tomu, čo im bolo dané z Neba,
a čím boli uprednostnení.

A tak sa Iblís a jeho semä rozhodli na nepriateľstve voči veriacim a začali padať na zem pred všetkým. A on a jeho semä ľutovali, a začali padať na zem pred Kameňmi, Idolmi, Slnkom a Mesiacom v nádeji, že sa v nich zahalil Boh. A tak sa pokoril pred všetkým okrem Allaha. Tieto dvere sú dokonané a Mier.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s