Al Haft Al Šaríf – Dvere # 9

“O Ezoterickom Význame Svedectva a Zmluva Svedectva Veriacich”

Nasibi: Osoba, ktorá v srdci nosí nenávisť k Ahlul Bayt.

Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Nasibi nie je ten, kto prejaví nenávisť voči nám, Ahlul Bayt, pretože nenájdete človeka, ktorý by vravel, ‘Nenávidím Mohameda a Jeho Rodinu (pmsn).’ Nasibi je ten, ktorý prejaví nenávisť voči vám, zatiaľ čo vie, že ste naši nasledovníci a naši Šia.”

Mufaddal povedal, “Môjho Pána, Imáma Sádiqa, som sa opýtal, ‘Čo hovoríš na Nasibi muža, ktorý sa ožení s Veriacou ženou?’”

Imám Sádiq odpovedal, “Ak jeho Nasb (nenávisť k Ahlul Bayt) je pre ňu očividná, nemala by ho poslúchnuť a povie mu, ‘Rozveď sa so mnou!’ Potom ma zavolá, aby som pre ňu svedčil, a ja budem svedčiť v jej prospech.”

Mufaddal sa opýtal, “Príjme (jej manžel) svedectvo?” Imám odpovedal, “Neveriaci nemá ochrany s ohľadom na Veriaceho.”

Mufaddal povedal, “A ako môžem svedčiť v jej prospech a Boh vraví, ‘Okrem toho, ktorý svedčil v pravde a oni vedia,’ zatiaľ čo ja o tom nemám žiadne poznanie?”

Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Nasibi nie je ten, kto prejaví nenávisť voči nám, Ahlul Bayt, pretože nenájdete človeka, ktorý by vravel, ‘Nenávidím Mohameda a Jeho Rodinu (pmsn).’ Nasibi je ten, ktorý prejaví nenávisť voči vám, zatiaľ čo vie, že ste naši nasledovníci a naši Šia.”

Imám odpovedal, “Naopak, poznanie máš. Vedel si, že Allah s tebou uzavrel zmluvu, že Veriaci svedčí pre jeho Veriaceho brata, ak išlo o záležitosť v súvislosti s Cudnosťou, a musí byť pravdivý v tom, o čom svedčí? Veriaci, ktorý svedčí o viere jeho brata, je Väčší než to všetko. Je to právo a povinnosť brata voči jeho Veriacemu bratovi.”

“A práve kvôli tomu Boh opísal Veriacim, keď ich cvičil v Tieňoch, všetko, čo sa im malo prihodiť z Nepriateľov tohto Sveta a oboznámil ich so zovňajškom ich nepriateľov. A tak im prikázal, aby niesli svedectvo jeden druhého navzájom, zatiaľ čo malo ich spásu / únik od ich nepriateľov a ich blahobyt v živote. Toto je vskutku ich Zákonná Povinnosť. A ktorá Povinnosť je väčšia než Povinnosť, ktorá rozlišuje medzi Nasibi a Veriacim. Dokonané a Mier.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s