Al Haft Al Šaríf – Dvere # 8

“O tom, ako Sme z Každého Národa priniesli Svedka, a Teba Sme určili Ako Svedka voči nim” Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Potom Allah zhromaždil Prízraky/Duše všetkých Prorokov, Miestodržiteľov a Veriacich a na základe toho napísal Knihu. Mohameda (pmsnajr) učinil toho Svedkom a v ten deň nebolo iného svedka než bol Mohamed. A napísal na Dosku Svetla, Zapečatil ju a zabezpečil vo Veľkých Šiatroch Jeho Trónu. Potom Imám Al Sádiq recitoval: {A ako im bude, až z národa každého privedieme svedka jedného a privedieme tiež teba ako svedka proti týmto?} (Svätý Korán, 4:41) Imám Sádiq sa opýtal, “Vieš, ako bol tento Verš zjavený?” Mufaddal odpovedal, “Nie.” Imám Sádiq povedal, “Tento Verš bol zoslaný v súvislosti s Adamom a jeho semä a každým Prorokom, a prišli Sme s Tebou, Ó, Mohamed, ako Svedok voči celému Ľudstvu.” Imám Al Sádiq recitoval: {a pristúpte k svedectvu pri Bohu. A toto je napomenutie tomu, kto verí v Boha a v Deň súdny.} (Svätý Korán, 65:2) “A Tiene a Duchovia a Prízraky/Duše.” Potom Mufaddal povedal, “Ó, Pane, Ľudia Kúfy vykladajú tento verš inak, než ako si ho vyložil ty a vravia, že verš sa týka Žien a Rozvodu.” Imám Sádiq odpovedal: “Beda im! Sú ignorantmi ohľadom významu Verša, pretože ho dávajú na iné miesto, než kam ho dal Allah (i.e. na jeho miesto v Koráne). A potom uprednostnili mužov a ženy, a tak neuverili a stali sa stratenými. A či Allah nepovedal: {a pristúpte k svedectvu pri Bohu} (Svätý Korán, 65:2) Chceli by ste dôveryhodnejší dôkaz než slová Allaha?” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, aký je potom verš týkajúci sa záležitosti žien a rozvodu?” Imám Sádiq povedal, “Allah, Veľkolepý a Majestátny, povedal: {A nech sa svedkovia nezdráhajú, ak sú prizvaní. A toto je u Boha spravodlivejšie a priamejšie pre svedectvo.} (Svätý Korán, 2:282) {Kto je nespravodlivejší než ten, kto pre seba ukrýva svedectvo, ktorého sa mu dostalo od Boha?} (Svätý Korán, 2:140) {A nezatajujte svedectvo, lebo kto svedectvo zatajuje, je v srdci svojom hriešnikom – a Boh dobre vie, čo konáte.} (Svätý Korán, 2:283)“O tom, ako Sme z Každého Národa priniesli Svedka,
a Teba Sme určili Ako Svedka voči nim”

Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Potom Allah zhromaždil Prízraky/Duše všetkých Prorokov, Miestodržiteľov a Veriacich a na základe toho napísal Knihu. Mohameda (pmsnajr) učinil toho Svedkom a v ten deň nebolo iného svedka než bol Mohamed. A napísal na Dosku Svetla, Zapečatil ju a zabezpečil vo Veľkých Šiatroch Jeho Trónu. Potom Imám Al Sádiq recitoval:

{A ako im bude, až z národa každého privedieme svedka jedného a privedieme tiež teba ako svedka proti týmto?}

(Svätý Korán, 4:41)

Imám Sádiq sa opýtal, “Vieš, ako bol tento Verš zjavený?” Mufaddal odpovedal, “Nie.”

Imám Sádiq povedal, “Tento Verš bol zoslaný v súvislosti s Adamom a jeho semä a každým Prorokom, a prišli Sme s Tebou, Ó, Mohamed, ako Svedok voči celému Ľudstvu.” Imám Al Sádiq recitoval:

{a pristúpte k svedectvu pri Bohu. A toto je napomenutie tomu, kto verí v Boha a v Deň súdny.}

(Svätý Korán, 65:2) “A Tiene a Duchovia a Prízraky/Duše.”

Potom Mufaddal povedal, “Ó, Pane, Ľudia Kúfy vykladajú tento verš inak, než ako si ho vyložil ty a vravia, že verš sa týka Žien a Rozvodu.”

Imám Sádiq odpovedal: “Beda im! Sú ignorantmi ohľadom významu Verša, pretože ho dávajú na iné miesto, než kam ho dal Allah (i.e. na jeho miesto v Koráne). A potom uprednostnili mužov a ženy, a tak neuverili a stali sa stratenými. A či Allah nepovedal:

{a pristúpte k svedectvu pri Bohu}

(Svätý Korán, 65:2) Chceli by ste dôveryhodnejší dôkaz než slová Allaha?”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, aký je potom verš týkajúci sa záležitosti žien a rozvodu?” Imám Sádiq povedal, “Allah, Veľkolepý a Majestátny, povedal:

{A nech sa svedkovia nezdráhajú, ak sú prizvaní. A toto je u Boha spravodlivejšie a priamejšie pre svedectvo.}

(Svätý Korán, 2:282)

{Kto je nespravodlivejší než ten, kto pre seba ukrýva svedectvo, ktorého sa mu dostalo od Boha?}

(Svätý Korán, 2:140)

{A nezatajujte svedectvo, lebo kto svedectvo zatajuje, je v srdci svojom hriešnikom – a Boh dobre vie, čo konáte.}

(Svätý Korán, 2:283)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s