Al Haft Al Šaríf – Dvere # 7

“O Poznaní Démonov, a ako sa stali Démonmi”

“O Poznaní Démonov, a ako sa stali Démonmi” Imám Sádiq povedal, “Vskutku keď bol Iblís stvorený, pozrel sa na stvorenie veriacich. Nevedel však, že to boli veriaci, a tak ich videl ako stojace Telá. Iblís si povedal, ‘Som lepší než oni a tamtí,’ no keď sa vybral v Temnom Stvorení k Duchom, Duchovia to popreli. A tak Iblís povedal, ‘Ako je to možné, keď som lepší než tamtí ľudia, ktorí boli stvorení Telami? Prúdim v ich Telách a oni nemôžu prúdiť vo mne.’ A tak on a jeho potomstvo sa vybrali napred a vstúpili do Tiel, ktoré neobsahujú Prízrak. A tak Iblís povedal, ‘Sme lepší než tamtí. Vlastníme ich a oni nevlastnia nás. Vstupujeme do ich Tiel a oni nevstupujú do našich Tiel.’ ‘Ako môžu patriť k Svetlu, zatiaľ čo my patríme k temnote?’” A tak sa on a jeho potomkovia zhodli na nepriateľstve k veriacim. V tom čase sa nevolal Iblís. Imám Sádiq povedal, “Nebo bez rozdielu a na veľkosti Tieňov, Duchov, a Prízraku. Keď sa on (Iblís) a jeho potomkovia rozhodli o nepriateľstve voči veriacim, Allah vyslal Mohameda, mier s ním, k Prorokom a Veriacim ako Svetlá. A ich domovom učinil Nebesá Sveta a vyčlenil Jeho stvorenia, obyvateľov Svetských Nebies. A tak ich Boh posilnil s Mohamedom, aby ich viedol. A Allah povedal, “Ó, Mohamed, zostúp dolu k nim a varuj ich pred Iblísom a jeho semä, pretože ukrývajú svoje nepriateľstvo voči veriacim.” “A k veriacim odkazujeme, aby Iblísovi nepovedali o ich stvorení ani o tom, z čoho boli stvorení. A On im nariadil Mlčanlivosť, a bolo to od toho momentu, odkedy vám bola prikázaná mlčanlivosť a je to skúška Poslušnosti a Neposlušnosti.” Pretože Utajenie je Náboženstvom mňa a mojich otcov a starých otcov, a každý, kto nemá Utajenie (Taqiyya), nemá vieru. Boh povedal Veriacim, keď ich vycvičil: “Stvorím pre vás nepriateľa a on Ma neuposlúchne spolu s jeho semä, a Ja ich potrestám na Tomto Svete a v Posmrtnom živote” Čo sa týka Sveta, bude to v (Maskh) Transformácii/Reinkarnácii do formy zvieraťa. A v Posmrtnom živote to bude v Pekelnom ohni!” Potom Imám recitoval: {A dáme im okúsiť Trestu Bližšieho okrem Trestu Väčšieho – snáď sa z bludu svojho vrátia} (Svätý Korán, 32:21) Boh povedal Veriacim: “Nie som Nespravodlivý. Nikomu z Môjho stvorenia nekrivdím. Netrestám nikoho, iba ak na základe ich vlastných hriechov.” A chcem sa uchopiť ich Zmluvy s Allahom a Jeho Prísľubu, podľa ktorých ich On stvoril, zabezpečuje im Obživu a skrze Jeho Moc a Autoritu ich Vedie k Životu a Spôsobuje ich Smrť. To im dal Boh a na základe tohto Prísľubu a Zmluvy im Allah dal túto Schopnosť.” Potom Imám recitoval: {A keď sme s vami uzavreli zmluvu a vztýčili nad vami Túr (A Imám povedal, že Túr je Prvý Závoj), riekli sme: “Držte sa toho, čo sme vám dali, čo najpevnejšie a dobre si zapamätajte, čo obsahuje – snáď budete bohabojní.} (Svätý Korán, 2:63) {A hľa, uzavreli sme s Prorokmi zmluvu, s tebou, s Noem, s Abrahámom, s Mojžišom, i s Ježišom, synom Márie, a uzavreli sme s nimi zmluvu prísnu, a Boh požiada spravodlivých o vyúčtovanie z pravdovravnosti ich, zatiaľ čo pre neveriacich pripravil trest bolestný.} (Svätý Korán, 33:7-8) Imám Sádiq povedal, “Zatajenie ako také sa stalo súčasťou Zmluvy, ktorú On uzavrel s Prorokmi a Miestodržiteľmi. A tak to ukri a drž to v tajnosti, pretože ktovie, čo je v srdciach nepriateľov.” Mufaddal sa opýtal, “Ako On dal, aby zložili prísahu o Zmluve?” Imám Sádiq odpovedal, “Dal, aby Proroci Prisahali pri Bohu a Miestodržitelia prisahali pri Bohu. Dal, aby Veriaci Prisahali pri Bohu, Veľkolepom, a dal, aby Zložili Prísahu o Zmluve. Poznanie a Tiene, a Duchovia, a Telá po Prísahe Veľkej Zmluvy Allahovými slovami: {A uzavreli sme s nimi zmluvu prísnu.} (Svätý Korán, 4:154) Mier a Všetká Chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov.Imám Sádiq povedal, “Vskutku keď bol Iblís stvorený, pozrel sa na stvorenie veriacich. Nevedel však, že to boli veriaci, a tak ich videl ako stojace Telá. Iblís si povedal, ‘Som lepší než oni a tamtí,’ no keď sa vybral v Temnom Stvorení k Duchom, Duchovia to popreli. A tak Iblís povedal, ‘Ako je to možné, keď som lepší než tamtí ľudia, ktorí boli stvorení Telami? Prúdim v ich Telách a oni nemôžu prúdiť vo mne.’

A tak on a jeho potomstvo sa vybrali napred a vstúpili do Tiel, ktoré neobsahujú Prízrak.

A tak Iblís povedal, ‘Sme lepší než tamtí. Vlastníme ich a oni nevlastnia nás. Vstupujeme do ich Tiel a oni nevstupujú do našich Tiel.’

‘Ako môžu patriť k Svetlu, zatiaľ čo my patríme k temnote?’”

A tak sa on a jeho potomkovia zhodli na nepriateľstve k veriacim. V tom čase sa nevolal Iblís. Imám Sádiq povedal, “Nebo bez rozdielu a na veľkosti Tieňov, Duchov, a Prízraku. Keď sa on (Iblís) a jeho potomkovia rozhodli o nepriateľstve voči veriacim, Allah vyslal Mohameda, mier s ním, k Prorokom a Veriacim ako Svetlá. A ich domovom učinil Nebesá Sveta a vyčlenil Jeho stvorenia, obyvateľov Svetských Nebies. A tak ich Boh posilnil s Mohamedom, aby ich viedol. A Allah povedal, “Ó, Mohamed, zostúp dolu k nim a varuj ich pred Iblísom a jeho semä, pretože ukrývajú svoje nepriateľstvo voči veriacim.”

“A k veriacim odkazujeme, aby Iblísovi nepovedali o ich stvorení ani o tom, z čoho boli stvorení. A On im nariadil Mlčanlivosť, a bolo to od toho momentu, odkedy vám bola prikázaná mlčanlivosť a je to skúška Poslušnosti a Neposlušnosti.”

Pretože Utajenie je Náboženstvom mňa a mojich otcov a starých otcov, a každý, kto nemá Utajenie (Taqiyya), nemá vieru. Boh povedal Veriacim, keď ich vycvičil:

“Stvorím pre vás nepriateľa a on Ma neuposlúchne spolu s jeho semä, a Ja ich potrestám na Tomto Svete a v Posmrtnom živote”

Čo sa týka Sveta, bude to v (Maskh) Transformácii/Reinkarnácii do formy zvieraťa. A v Posmrtnom živote to bude v Pekelnom ohni!” Potom Imám recitoval:

{A dáme im okúsiť Trestu Bližšieho okrem Trestu Väčšieho – snáď sa z bludu svojho vrátia}

(Svätý Korán, 32:21)

Boh povedal Veriacim:

“Nie som Nespravodlivý. Nikomu z Môjho stvorenia nekrivdím. Netrestám nikoho, iba ak na základe ich vlastných hriechov.” 

A chcem sa uchopiť ich Zmluvy s Allahom a Jeho Prísľubu, podľa ktorých ich On stvoril, zabezpečuje im Obživu a skrze Jeho Moc a Autoritu ich Vedie k Životu a Spôsobuje ich Smrť. To im dal Boh a na základe tohto Prísľubu a Zmluvy im Allah dal túto Schopnosť.” Potom Imám recitoval:

{A keď sme s vami uzavreli zmluvu a vztýčili nad vami Túr (A Imám povedal, že Túr je Prvý Závoj), riekli sme: “Držte sa toho, čo sme vám dali, čo najpevnejšie a dobre si zapamätajte, čo obsahuje – snáď budete bohabojní.}

(Svätý Korán, 2:63)

{A hľa, uzavreli sme s Prorokmi zmluvu, s tebou, s Noem, s Abrahámom, s Mojžišom, i s Ježišom, synom Márie, a uzavreli sme s nimi zmluvu prísnu, a Boh požiada spravodlivých o vyúčtovanie z pravdovravnosti ich, zatiaľ čo pre neveriacich pripravil trest bolestný.}

(Svätý Korán, 33:7-8)

Imám Sádiq povedal, “Zatajenie ako také sa stalo súčasťou Zmluvy, ktorú On uzavrel s Prorokmi a Miestodržiteľmi. A tak to ukri a drž to v tajnosti, pretože ktovie, čo je v srdciach nepriateľov.”

Mufaddal sa opýtal, “Ako On dal, aby zložili prísahu o Zmluve?”

Imám Sádiq odpovedal, “Dal, aby Proroci Prisahali pri Bohu a Miestodržitelia prisahali pri Bohu. Dal, aby Veriaci Prisahali pri Bohu, Veľkolepom, a dal, aby Zložili Prísahu o Zmluve. Poznanie a Tiene, a Duchovia, a Telá po Prísahe Veľkej Zmluvy Allahovými slovami:

{A uzavreli sme s nimi zmluvu prísnu.}

(Svätý Korán, 4:154)

Mier a Všetká Chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s