Al Haft Al Šaríf – Dvere # 6

“O Poznaní Iblísa (Satana) a z čoho bol stvorený”

Dvere # 6 “O Poznaní Iblísa (Satana) a z čoho bol stvorený” Imám Sádiq povedal, “Allah stvoril Prízrak bez tela a stvoril Iblísa (Satana) z neposlušnosti Veriacich, z ich priestupkov a ich chýb. Keď ho stvoril, pozrel smerom na Nebesá nad ním. Stál tam, Pán bol zahalený a Prízraky Svetla sa od neho odlišovali v Telách. Svietili jasnou žiarou a prekliaty nepoznal počiatok stvorenia. Nevedel ani, z čoho boli stvorení. Nebol toho svedkom ako tí pred ním. Nebolo mu o tom povedané nič a nebol vycvičení tak, ako boli vycvičení veriaci.” {Ja neučinil som ich svedkami stvorenia nebies a zeme ani ich vlastného stvorenia; a nevzal som si tých, ktorí k bludu navádzajú, za pomocníkov Svojich} (Svätý Korán, 18:51) A Iblís a jeho potomkovia videli Stvorenie Zemí. Nie je pre Mňa brať si za Stúpencov tých, ktorí zavádzajú. Vskutku Boh stvoril Iblísa pre každého Veľkého Rebela.” Potom Imám Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vieš, prečo Iblís neuposlúchol?” Mufaddal povedal, “Nie, môj Pane.” Imám povedal, “Iblís a jeho potomkovia sú Ignoranti. Boli stvorení z Ignorancie a Neposlušnosti, a tak nikdy nepočúvajú Boha. Nepoznajú cestu k Vedeniu a nasledujú cesty pokušení. A On stvoril Veriacich z Ducha Života, pretože ak pochybujú, vrátia sa späť, a ak sa stanú ignorantmi, prestanú, kým sa nespoznajú. A ak neuposlúchnu, prosia o odpustenie. A Neposlušnosť Veriaceho úmyselne netrvá. Neuposlúchne a je varovaný.” Mufaddal sa opýtal, “Môj Pane, po akej stránke bol Pán ignorovaný?” Imám Sádiq (pmsn) povedal, “S ohľadom na rozličné Závoje.” Tieto dvere sú zatvorené a Mier.  Imám Sádiq povedal, “Allah stvoril Prízrak bez tela a stvoril Iblísa (Satana) z neposlušnosti Veriacich, z ich priestupkov a ich chýb. Keď ho stvoril, pozrel smerom na Nebesá nad ním. Stál tam, Pán bol zahalený a Prízraky Svetla sa
od neho odlišovali v Telách. Svietili jasnou žiarou a prekliaty nepoznal počiatok stvorenia. Nevedel ani, z čoho boli stvorení. Nebol toho svedkom ako tí pred ním. Nebolo mu o tom povedané nič a nebol vycvičení tak, ako boli vycvičení veriaci.”

{Ja neučinil som ich svedkami stvorenia nebies a zeme ani ich vlastného stvorenia; a nevzal som si tých, ktorí k bludu navádzajú, za pomocníkov Svojich}

(Svätý Korán, 18:51)

A Iblís a jeho potomkovia videli Stvorenie Zemí. Nie je pre Mňa brať si za Stúpencov tých, ktorí zavádzajú. Vskutku Boh stvoril Iblísa pre každého Veľkého Rebela.”

Potom Imám Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vieš, prečo Iblís neuposlúchol?”

Mufaddal povedal, “Nie, môj Pane.”

Imám povedal, “Iblís a jeho potomkovia sú Ignoranti. Boli stvorení z Ignorancie a Neposlušnosti, a tak nikdy nepočúvajú Boha. Nepoznajú cestu k Vedeniu a nasledujú cesty pokušení. A On stvoril Veriacich z Ducha Života, pretože ak pochybujú, vrátia sa späť, a ak sa stanú ignorantmi, prestanú, kým nespoznajú. A ak neuposlúchnu, prosia o odpustenie. A Neposlušnosť Veriaceho úmyselne netrvá. Neuposlúchne a je varovaný.”

Mufaddal sa opýtal, “Môj Pane, po akej stránke bol Pán ignorovaný?”

Imám Sádiq (pmsn) povedal, “S ohľadom na rozličné Závoje.” Tieto dvere sú zatvorené a Mier.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s