Al Haft Al Šaríf – Dvere # 4 & 5

“O Poznaní Neposlušnosti Stvorenia, Dôvodov toho, a ako zabudli na to, čo im bolo pripomenuté”

Imám Sádiq povedal, “Allah vypratal od toho všetkého počas dĺžky 50 000 rokov.” Potom Imám Sádiq povedal, “Jeho stvorenie stvoril zo Svetla a bolo najslabšie v esencii alebo osobnosti.

Potom Boh povedal:

{Dovolili sme vám zostúpiť na Zem, aby vyskúšal, kto z vás bude v skutkoch najlepší}

Potom Allah povedal:

{Pre každého z vás, ktorý neuposlúchne, pre toho bude vytvorený nepriateľ z jeho neposlušnosti}

al haft al šaríf imám sádiqA tak sa všetci pozreli jeden na druhého a tomu najslabšiemu z nich v istej viere (Jaqín) povedali, ‘Poďme za našim Vodcom a počúvnime Ho v Jeho Nebesách. Nepotrebujeme zostúpiť na Zem.’ Keď to povedali, v skutočnosti nevedeli, že to bol voči Bohu prejav neposlušnosti. Zhromaždili sa pred Ním a Allah bol pre nich viditeľný. Mohli Ho vidieť zrakom očí.

Povedali, ‘Náš Boh a Majster a Pán! Povedal si nám, že nás usadíš na Zemi, a že nás budeš skúšať, a že z našej neposlušnosti vytvoríš nepriateľa. V Tvojich príkazoch je Vôľa, a tiež v Tvojich Skutkoch. Neposielaj nás na Zem a nechaj nás v Nebesách, ďakujúc Ti a chváliac Ťa a uctievajúc Ťa.

Allah povedal, “Práve ste Ma neuposlúchli tým, že ste oponovali Môjmu príkazu. Nepovedali ste snáď, ‘Ó, Bože, máš viac poznania než my. My nemáme žiadne poznanie. Podriadili sme sa Tvojmu príkazu a nasledujeme to, čo Ťa teší!’

“Bol som vďačný za to, čo ste povedali, no oponovali ste Mojim slovám a príkazom,” a tak z ich neposlušnosti vytvoril Závoj a Zahalil Sa ním pred nimi.”

A pre každého z nich vytvoril Sedem Tiel, aby v nich boli Zopakovaní, potom budú obrátení k inému, než je to. Tak vedeli, že sa dopustili chyby a sami si ukrivdili, a stratili to, čo bolo Allahovou zmluvou s nimi.” Potom Imám Sádiq recitoval:

{zabudli časť z toho, čo bolo im pripomenuté, a vyvolali sme medzi nimi nepriateľstvo a nenávisť až do Dňa zmŕtvychvstania}

(Svätý Korán, 5:14)

{Ak by boli učinili to, k čomu sme ich napomínali, bolo by to bývalo pre nich najlepšie a účinnejšie na utvrdenie viery ich. Vtedy by sme im boli darovali odmenu nesmiernu a boli by sme ich uviedli na cestu priamu. Tí, ktorí poslúchajú Boha a posla, budú spolu s prorokmi, bezúhonnými, mučenníkmi a zbožnými, z ktorých všetkým Boh preukázal milosť. A ako nádherní to budú spoločníci! Také je dobrodenie od Boha prichádzajúce – a Boh úplne postačuje ako Vševediaci!}

(potom Imám Sádiq dodal, “Ten, Ktorý Pozná to, čo si nerozvinuli v srdciach ako reakciu na Boží príkaz.” Imám Sádiq povedal, “Potom Allah veriacich varoval, vraviac:)

{Vy, ktorí veríte! Buďte ostražití!}

(Svätý Korán, 4:71)

“Znamená to buďte ostražití pred protirečením Bohu. Allah sa pred nimi zahalil, a tak oľutovali to, čo sa stalo. Medzi nimi a Bohom bol závoj Sedem tisíc rokov ako prejav ľútosti nad tým, čo povedali. Ľutovali, že nemohli vidieť Jeho a Jeho poznanie. Stratili možnosť pozeraž sa Naň, Ľúbeznosť Jeho reči a zvykli rozprávať o Sladkosti toho, čo nemá koniec. Chýbalo im to a ostali zmätení.
Neboli vedení v ich záležitosti alebo v tom, čo robia. Ostali vysieť v žiali a ľútosti a Mier.

  “O Vyslaní Poslov k Stvoreniu”

mohamed imám ali posol prorokImám Džáfar Sádiq povedal, “Keď boli v ich záležitosti zmätení a boli plní ľútosti, ich Pán sa nad nimi zľutoval. A tak k nim vyslal Poslov a prvý spomedzi Poslov, ktorí k nim prišiel, bol Mohamed (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) – Hlava Prorokov a Posledný z Poslov počas Starého Veku a jeho reč bola v Tieňoch, Duchoch, Prízraku, a Prízrakoch. To preto Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “S nami sa záležitosť začala a pri nás sa skončí.”

To je tým, že Allahov Prorok a Imám Ali boli stvorení v Jeho obraz, rovnako ako boli aj Tiene, a boli menom nad Duchmi a Prízrakmi. Po tom k nim prehovoril skrze Závoj a Allahov Prorok (pmsnajr) bol prvý zo Závojov Duchov, potom v Závoji Prízrakov, potom v Tele, keď pre nich Boh stvoril Telá z Mäsa a Krvi.”

“Mufaddal sa opýtal Imáma Sádiqa, “Čo stvoril Allah z ich neposlušnosti?” Imám Sádiq odpovedal, “Reč, na ktorej je Iblís (Satan).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s