Al Haft Al Šaríf – Dvere # 3

“O Poznaní Úloh, Kôl a Štruktúry Tiel v Inkarnáciach”

Dvere # 3 “O Poznaní Úloh, Kôl a Štruktúry Tiel v Inkarnáciach” Môj Pán (Imám Sádiq) povedal, “A tak keď tomu konečne porozumeli, prehovoril k Obyvateľom každého Neba o tom, ako On stvorí Temné Telá, ako stvorí Diablov, ako ich zmieša, ako ich zhromaždí, a ako stvorí noc ich domovom.” Potom Imám recitoval: {On dáva vychádzať rannému zore a ustanovil noc domovom a slnce a mesiac pre výpočet. Hľa, toto je ustanovenie Mocného, Vševediaceho.} (Svätý Korán, 6:96) “To preto, aby ich On mohol naučiť, ako bola noc ustanovená domovom, a ako pre nich stvoril Slnko, Deň, Mesiac, a Noc.” “A ako Viera je tým, čo je Skryté a Neviera je tým, čo je Zjavné, a ako Allah miluje, keď je uctievaný v tajnosti a otvorene! A ako trhajú a zabíjajú, kým na svete nezostala jediná vec, o ktorej by im On nepovedal a nezoznámil ich s ňou. A ako robia chyby, ako sa dostávajú do omylu, ako neposlúchajú a každý, kto v niečom neuposlúchne, je vrátený a každý, kto poslúchne, je replikovaný.” “A ako spôsobuje Sedem Kôl” “A tak ich vycvičil a dal im spoznať Bolesť, a aké ťažkosti sa im prihodia. A to všetko im ukázal, aby mal voči nim Dôkaz (Hudžat). Potom stvoril 12 Kôl a určil ich stvorenie, až kým pre nich nestvoril Telá z Hliny na Päť Kôl. A každé Kolo je 50 000 rokov a zostáva Sedem Kôl. Z týchto Siedmych Kôl je Kolo Svetelných Tiel.” “A Šesť Kôl patrí Jeho Nepriateľom, až kým sa nevrátia do stavu, v akom boli pôvodne,” a potom Imám Sádiq recitoval: {a ako sme začali už prvým stvorením, tak opakovať to budeme podľa sľubu Nami daného. A My tak učiníme!} (Svätý Korán, 21:104) “Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy na časové rozpätie Sveta?” Mufaddal odpovedal, “Vravia, že je to Sedem Tisíc Rokov.” “Nech ich Allah zahanbí! Kráľovstvo Najvyššieho Boha opisujú svojou aroganciou! Podcenili Jeho Schopnosť. Odsúdiť ich k zániku a na nich padne Kliatba Boha! Čo hovoria o Posmrtnom živote?” “Môj Pane, vravia, že je nekonečný, že sa nikdy nekončí.” Imám Al Sádiq povedal, “Sú ignorantmi ohľadom Božieho príkazu. Vskutku Allah nestvoril nič bez toho, aby nepoznal Začiatok a Koniec danej veci. Ako by pred ním mohli byť skryté príkaz Posmrtného života, jeho účel a Koniec? On pozná Najlepšie a Chápe Najlepšie. Je Väčší, než aby bolo pred Ním čokoľvek skryté, či už na Zemi, alebo na Nebesách, v Nebi alebo v Pekle, vrátane ich Začiatku a Konca. A či si nepočul Allahove slová: {Čo sa týka nešťastníkov, tí do ohňa prídu a v ňom bude pre nich iba stonanie a nárek a zostanú tam naveky, kým Nebesá a Zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje.} (Svätý Korán, 11:106-107) “Ako môžu poprieť túto Schopnosť? Schopnosť Allaha, Majestátneho, sa preukázala vo všetkom, v čom chcel. Nie su mu kladené otázky o tom, čo On koná. Naopak, to no oni budú vypočúvaní.”

Môj Pán (Imám Sádiq) povedal, “A tak keď tomu konečne porozumeli, prehovoril k Obyvateľom každého Neba o tom, ako On stvorí Temné Telá, ako stvorí Diablov, ako ich zmieša, ako ich zhromaždí, a ako stvorí noc ich domovom.”

Potom Imám recitoval:

{On dáva vychádzať rannému zore a ustanovil noc domovom a slnce a mesiac pre výpočet. Hľa, toto je ustanovenie Mocného, Vševediaceho.}

(Svätý Korán, 6:96)

“To preto, aby ich On mohol naučiť, ako bola noc ustanovená domovom, a ako pre nich stvoril Slnko, Deň, Mesiac, a Noc.”

“A ako Viera je tým, čo je Skryté a Neviera je tým, čo je Zjavné, a ako Allah miluje, keď je uctievaný v tajnosti a otvorene! A ako trhajú a zabíjajú, kým na svete nezostala jediná vec, o ktorej by im On nepovedal a nezoznámil ich s ňou. A ako robia chyby, ako sa dostávajú do omylu, ako neposlúchajú a každý, kto v niečom neuposlúchne, je vrátený a každý, kto poslúchne, je replikovaný.”

“A ako spôsobuje Sedem Kôl”

“A tak ich vycvičil a dal im spoznať Bolesť, a aké ťažkosti sa im prihodia. A to všetko im ukázal, aby mal voči nim Dôkaz (Hudžat). Potom stvoril 12 Kôl a určil ich stvorenie, až kým pre nich nestvoril Telá z Hliny na Päť Kôl. A každé Kolo je 50 000 rokov a zostáva Sedem Kôl. Z týchto Siedmych Kôl je Kolo Svetelných Tiel.”

“A Šesť Kôl patrí Jeho Nepriateľom, až kým sa nevrátia do stavu, v akom boli pôvodne,” a potom Imám Sádiq recitoval:

{a ako sme začali už prvým stvorením, tak opakovať to budeme podľa sľubu Nami daného. A My tak učiníme!}

(Svätý Korán, 21:104)

“Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy na časové rozpätie Sveta?”

Mufaddal odpovedal, “Vravia, že je to Sedem Tisíc Rokov.”

“Nech ich Allah zahanbí! Kráľovstvo Najvyššieho Boha opisujú svojou aroganciou! Podcenili Jeho Schopnosť. Odsúdiť ich k zániku a na nich padne Kliatba Boha! Čo hovoria o Posmrtnom živote?”

“Môj Pane, vravia, že je nekonečný, že sa nikdy nekončí.”

Imám Al Sádiq povedal, “Sú ignorantmi ohľadom Božieho príkazu. Vskutku Allah nestvoril nič bez toho, aby nepoznal Začiatok a Koniec danej veci. Ako by pred ním mohli byť skryté príkaz Posmrtného života, jeho účel a Koniec? On pozná Najlepšie a Chápe Najlepšie. Je Väčší, než aby bolo pred Ním čokoľvek skryté, či už na Zemi, alebo na Nebesách, v Nebi alebo v Pekle, vrátane ich Začiatku a Konca. A či si nepočul Allahove slová:

{Čo sa týka nešťastníkov, tí do ohňa prídu a v ňom bude pre nich iba stonanie a nárek a zostanú tam naveky, kým Nebesá a Zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje.}

(Svätý Korán, 11:106-107)

“Ako môžu poprieť túto Schopnosť? Schopnosť Allaha, Majestátneho, sa preukázala vo všetkom, v čom chcel. Nie su mu kladené otázky o tom, čo On koná. Naopak, to no oni budú vypočúvaní.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s