Al Haft Al Šaríf – Dvere # 2

“O Zmysle Tieňov, Duchov a Prízrakov, ako ich Allah Vycvičil, a ako dal, aby Ho spoznali”

 Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Potom v každých Nebesách Allah stvoril Nebo a v každom Nebi stvoril Fontánu pod názvom Salsabíl.” Potom recitoval:

{z prameňa rajského, ktorý Salsabíl sa nazýva}

(Svätý Korán, 76:18)

“Existuje Sedem Nebies a Sedem Fontán. Každé z Nebies obklopuje svojich obyvateľov, a stali sa pre ne domovinou. Allah stvoril ich práce zo Siedmych Fontán, ktoré sú v Nebesách, pretože boli stvorené z Vied alebo Poznania ich ľudí. Potom Allah ponoril Tiene a Duchov do Fontán a pre každého obyvateľa Nebies stvoril Svetlo v príslušnej Fontáne, a stali sa Prízrakmi/Dušami v Telách. Nazývali sa Tiene, pretože boli Tieňmi v Tieni Svetla Allaha, a volali sa Duchovia, pretože sú esenciou Allaha. A volali sa Prízraky/Duše, pretože odpočívajú, aby poznali Boha. A Nebesá sa nazývali Nebesami, pretože Allah ich nazval z ich prác a On ich pozdvihol.

e936ba909581e5f20ce8e6f6f1421244

Potom Boh stvoril pre každé Nebo so Siedmimi Dňami jeden Deň. Potom každému Nebu uložil istý druh Velebenia a Uctievania. A pre každé Nebo urobil Dvere a Závojmi učinil Jeho Poslov obyvateľom každého Neba. A Velebil sa a oni Ho Velebili. A Glorifikoval sa a oni Ho Glorifikovali. A Oslavoval sa a oni Ho oslavovali.

Zostal teda tak, ako som vám povedal, vycvičujúc ich, aby o nich mohol vziať Dôkaz (Hudžat).”

Potom z Prízrakov/Duší Allah urobil Telá z Jeho Svetla a každé Svetlo dal vysoko na Nebesá. A každý Prízrak/Duša Svetla má Telo vyrobené zo Svetla. A tak keď každé svetlo vystúpi na Nebesá, z Tiel nosí ktorékoľvek si vyberie. A je preň vyrobený Svetelný Závoj. A keď sa Boh znesie do Nebies, nosí Závoj daného Neba a Jeho Závoj je zo Svetla na rozdiel od Prízrakov/Duší, ktoré majú Svetelné Telá.

A Jeho stvoreniu sa ukazuje iba takýmto spôsobom, aby ich vycvičil, a aby porozumeli tomu, čo vraví, pretože vec nerozumie inému než tomu, čo je v ich obraz a druh. Potom Imám recitoval:

{Toto je vštepovanie charakteru Allaha, a kto vštiepi lepší charakter než Allah?}

(Svätý Korán, 2:138)

“A tak zotrval, ako som ti povedal, vycvičujúc ich, a Hovoriac s nimi o tom, ako ich stvoril, aký bol ich začiatok a z čoho boli stvorení. Keď sa to všetko dozvedeli, prehovoril k všetkým obyvateľom každého z Nebies o tom, ako tvorí Temné Telá, a ako tvorí Diablov.”

{Pán tvoj najlepšie pozná tých, ktorí zblúdili z cesty Jeho a pozná najlepšie tých, ktorí správnou cestou sú vedení. Jedzte teda z toho, nad čím bolo vyslovené meno Božie, ak veríte v Jeho znamenia!}

(Svätý Korán, 6:117-118)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s