Al Haft Al Šaríf – Dvere # 1

“Poznanie Počiatku Stvorenia a prvá vec, ktorú Boh Stvoril”

Al Mufaddal vyrozprával, “Imámovi Džáfarovi Al Sádiqovi (požehnania a mier s ním) som prečítal: {Riekni: “Cestujte po zemi a všimnite si, ako On započal stvorenie! Potom Boh uskutoční druhé stvorenie, veď Boh je Všemohúci nad každou vecou, trestá, koho chce, a zľutuje sa, nad kým chce, a k Nemu budete privedení.} (Svätý Korán 29:20-21) Imám Džáfar Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, ak by ľudia poznali pôvod stvorenia, ani len dvaja z nich by sa nerozchádzali v náboženstve!” Mufaddal povedal, “Môj Pane, nemám poznanie, až na to, čo si ma naučil, preto mi to vysvetli.” Imám Sádiq (pmsn) odpovedal, “Vo verši je to samozrejmé, avšak väčšina ľudí nechápe. A spomedzi ľudí sú tí, ktorí vravia, že Odmeny a Tresty sú v tomto svete kvôli Allahovmu výroku: {trestá, koho chce, a zľutuje sa, nad kým chce, a k Nemu budete privedení} Vieš, že Trest a Milosť sú pred Zhromaždením a pred tým, než sú obrátené k Allahovi, a to sa odohráva na tomto svete prostredníctvom Inkarnácií do ľudských foriem a zvieracích foriem a rôznych foriem, a potom sú obrátení k Pánovi?” Mufaddal povedal, “Prehovoril si pravdu, Pane. Nikdy som tomu nerozumel až do tohto dňa.” Potom sa Imám pozrel na Ibn Thobyána a povedal, “Ó, Yúnus! Čo hovoria ľudia Kúfy na počiatok Stvorenia?” Odpovedal, “Vravia, že Boh stvoril Iblísa (Satana) pred Adamom.” A tak Imám povedal, “Nech Allah chráni pred tým, čo vravia. Na Boha klamali, keď to povedali. Vskutku Allah, Veľkolepý, stvoril Svetlo pred Temnotou! Stvoril Dobro pred Zlom. Stvoril Nebo pred Peklom. Stvoril Milosť pred Trestom. Stvoril Duchov pred Dušami… Stvoril Duše pred Telami. Stvoril Telá pred Smrťou. Stvoril Smrť pred Zánikom. Stvoril Zánik pred Inkarnáciami. Stvoril Inkarnácie pred Zmŕtvychvstaním a stvoril Zmŕtvychvstanie pred Roztrúsením. Stvoril Roztrúsenie pred Odvetou. Stvoril Odvetu pred Ľútosťou. Stvoril Ľútosť pred Zhromaždením a stvoril Zhromaždenie pred tým, než bola Zem vymenená za inú Zem a Nebo a Boh, Jediný, Neodolateľný, Sa objavil.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je prvá vec, ktorú Allah stvoril?” Imám Džáfar Al Sádiq (pmsn) odpovedal: “Prvá vec, ktorú Allah stvoril, bolo Tienisté Svetlo.” Mufaddal sa opýtal: “A čo z toho stvoril?” Imám odpovedal, “Stvoril z toho Jeho vôľu a potom ju rozdelil. Nepočul si snáď slová Boha, Vznešeného a Veľkolepého: {A či nevidíš, ako Pán tvoj tieň predĺžuje? Keby bol chcel, veru by ho bol neyhbným učinil; a potom sme mu slnce ustanovili vodcom, a potom ho k sebe priťahujeme ľahkým uchopením.} (Svätý Korán, 25:45-46) Stvoril ho pred tým než stvoril Vodu a Zem a Trón.” Mufaddal sa opýtal, “Na aký obraz ho Allah stvoril?” Imám Sádiq odpovedal, “Na Jeho obraz. Potom ho rozdelil na mnohé tiene. A tak sa tiene na seba pozreli a videli sa navzájom a videli, že boli po tom, čo neboli. A to sú všetky informácie, ktoré im boli vnuknuté a nebolo im vnuknuté nič iné než to z dobra a zla. Boh ich potom vycvičil.” Mufaddal sa opýtal, “Ako ich On vycvičil?” Imám Sádiq odpovedal, “Velebil Sa a oni Ho velebili. Ďakoval si a oni Mu ďakovali. Verifikoval sa, a tak Ho oni verifikovali. A ak by toho nebolo, nevedeli by, že On je ich Pán, a ako Ho chváliť alebo ďakovať Mu. Nevedeli by, ako rozprávať, alebo ako žiť. Porozumeli reči od Allaha. Potom Imám Sádiq recitoval: {Obráť tvár svoju k náboženstvu pravému ako haníf podľa sklonu prirodzeného pre ľudí, v ktorom Boh ľudí stvoril. Stvorenie Božie potom zmeniť možné nie je – a toto je náboženstvo nemenné, avšak väčšina ľudí to nevie.} (Svätý Korán, 30:30) Imám Sádiq potom povedal, “A Tiene pokračovali v chválení Allaha a zotrvávali pod Ochranou Boha po 7000 rokov. A tak Allah tomu poďakoval a z ich chvál stvoril Siedme Nebo. Z chvál Tieňov potom stvoril Duchov a urobil ich Tieňami. A z vlastných chvál stvoril Najvyšší Závoj.” Potom Imám Sádiq prečítal: {A nie je dané smrteľníkovi žiadnemu, aby k nemu Boh prehováral, iba ak prostredníctvom zjavenia alebo spoza závoja.} (Svätý Korán, 42:51) Imám Sádiq pokračoval, “Význam ‘spoza závoja’ sú Duchovia, ktorí boli stvorení z Tieňov. Potom pre nich Allah stvoril Siedme Nebo zo Siedmych Nebies. Potom Boh povedal, “Tu je Raj Ochrany a je to ten Najvyšší z Rajov.” Potom stvoril Prvého Adama a uzavrel s ním a jeho potomkami zmluvu. Potom Boh povedal, “Kto je tvoj Pán?” a oni odpvedali, vraviac: {“Sláva Ti,” riekli, “my máme vedenie iba o tom, čo si nás Ty naučil”} (Svätý Korán, 2:31-32) “A tak Allah informoval Prvý Závoj a Závoj informoval ich. Prvý Závoj bol ten, ktorý mal spomedzi nich najviac informácií, a vtedy sa stalo nevyhnutným, aby nad nimi bola osoba vykonávajúca dozor, ktorá má funkciu Dôkazu (Hudžat). Potom im Allah povedal, “Viete, že Ja som váš Pán, Najvyšší? Aké ľahké je pre Mňa stvoriť vám podobných a vy nemôžete stvoriť nič.” “Odpovedali, ‘Áno, Pane náš!’ a to bola zmluva, ktorú s nimi On uzavrel a Boh rovnakým spôsobom stvoril Sedem Adamov.” A pre každého Adam stvoril Nebo a Nebesá, ako som opísal pred tým, a potom dal, aby prvý reagoval na zmluvu Prvého Adama, a potom Druhého, jedného za druhým. Potom uprednostnil prvého pred druhým.” Potom Imám prečítal: {a na popredných. Poprední, to sú tí, ktorí (k Bohu) sú priblížení} (Svätý Korán, 56:11) A On stvoril Druhé Svetlo lepším než Tretie Svetlo a Tiene stvoril z Jeho vôle v čo chcel. Potom ich vycvičil, ako vycvičil Prvé. Potom pre ne stvoril Druhé Nebo a Druhé Nebesá. Potom Allah povedal: {“Povedzte mi mená týchto, ak hovoríte pravdu!” “Sláva Tebe,” riekli, “my máme vedenie iba o tom, čo si nás Ty naučil“} (Svätý Korán, 2:31-32) Potom Boh povedal Druhému Závoju, ‘Povedz im ich mená,’ a tak im povedal. A tiež im hovoril o tom, z čoho boli stvorení, a z čoho boli stvorené Nebesá a Nebo a Tiene a Duchovia. A so Stvoreniami Prvého Neba uzavrel zmluvu, že budú počúvať Prvý Závoj a zmluvu so Stvoreniami Druhého Neba, že budú počúvať Druhý Závoj. Potom Imám Sádiq recitoval: {A keď sme s vami uzavreli zmluvu a vztýčili nad vami Túr} (A Imám povedal, že Túr je Prvý Závoj) {“Držte sa toho, čo sme vám dali”} (A Imám povedal, že “To je poznanie Svedectva”) “A tak to, čo bolo od Neba po Nebo, sa stalo ním a Druhý Závoj sa stal predstaviteľom Allaha, ak On povstal do Siedmeho Neba. A tiež keď sa Pán zniesol do Druhého Neba alebo Štvrtého, bolo to preto, aby ich vycvičil. Z toho vyplýva, že závoj sa stal (Hudžat) dôkazom o obyvateľoch Siedmeho Neba a je prvým spomedzi Závojov. A Nebesá sa stali dverami.” Potom Imám recitoval: {Vchádzajte do domov svojich prednými dverami.} (Svätý Korán, 2:189) “Potom On stvoril Druhé Svetlo, ako stvoril Prvé Svetlo a Druhé Svetlo je z Tieňov a Duchov a Duší, Nebies a Neba. A stvoril Tretí Závoj a jeho hlavu rovnako, ako stvoril hlavu Druhého Závoja a uzavrel s nimi zmluvu. Potom im povedal, ako povedal obyvateľom Druhého Neba. A Tretí Adam odpovedal rovnako ako Druhý Adam, ako som ti povedal, s Tieňami a Duchmi a inými vecami iných kategórií. A Allah stvoril Štvrté a Piate a Šieste a Siedme Svetlá rovnakým spôsobom, ako som ti povedal, a Posvätné Mesiace, počas ktorých nesmie byť nik nedostatočný.” Mufaddal sa opýtal, “Koľko je posvätných mesiacov?” Imám odpovedal, “štyri” a Mufaddal sa opýtal, “Ako sa stali posvätnými?” Imám odpovedal, “Pretože Prvý Závoj je bližší k Bohu než Druhý Závoj a Druhý Závoj je bližší než Tretí Závoj až po Siedmy. A takí sú Duchovia, Tiene a Duše. Potom Boh stvoril Piate Svetlo, ako som ti povedal, a tiež Šieste Svetlo. Piate Svetlo stvoril z Jeho Príkazu a Šieste z Jeho Chápania. Potom stvoril Siedme Svetlo, prikázal mu a zakázal. Najslabšie z nich je Siedme, no je najvyššie vo viere a v istote (Jaqín) až na to, že Allah ich stvoril v podobnosť Prvého z Tieňov a Duchov a zo Závoja urobil Hudžat (dôkaz) o nich a všetkých z nich – Prví sú Hudžat (Dôkaz) o Posledných z nich. Jeden za druhým a každý z nich má za svedka Pána, a Ten im ukázal stvorenie Nebies, z ktorých všetky sú zo Siedmeho Svetla. A On učinil každé Svetlo lepším než iné kvôli tomu, že vzniklo skôr a On vytvoril priestor 50 000 rokov. A tak Chvála patrí Allahovi, Najväčšiemu zo Stvorenia, a On je náš Strážca, Opatrovník, Pán a Víťaz.”

Al Mufaddal vyrozprával, “Imámovi Džáfarovi Al Sádiqovi (požehnania a mier
s ním) som prečítal:

{Riekni: “Cestujte po zemi a všimnite si, ako On započal stvorenie! Potom Boh uskutoční druhé stvorenie, veď Boh je Všemohúci nad každou vecou, trestá, koho chce, a zľutuje sa, nad kým chce, a k Nemu budete privedení.}
(Svätý Korán 29:20-21)

Imám Džáfar Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, ak by ľudia poznali pôvod stvorenia, ani len dvaja z nich by sa nerozchádzali v náboženstve!”

Mufaddal povedal, “Môj Pane, nemám poznanie, až na to, čo si ma naučil, preto mi to vysvetli.”

Imám Sádiq (pmsn) odpovedal, “Vo verši je to samozrejmé, avšak väčšina ľudí nechápe. A spomedzi ľudí sú tí, ktorí vravia, že Odmeny a Tresty sú v tomto svete kvôli Allahovmu výroku:

{trestá, koho chce, a zľutuje sa, nad kým chce, a k Nemu budete privedení}

Vieš, že Trest a Milosť sú pred Zhromaždením a pred tým, než sú obrátené
k Allahovi, a to sa odohráva na tomto svete prostredníctvom Inkarnácií do ľudských foriem a zvieracích foriem a rôznych foriem, a potom sú obrátení k Pánovi?”

Mufaddal povedal, “Prehovoril si pravdu, Pane. Nikdy som tomu nerozumel až do tohto dňa.”

Potom sa Imám pozrel na Ibn Thobyána a povedal, “Ó, Yúnus! Čo hovoria ľudia Kúfy na počiatok Stvorenia?”

Odpovedal, “Vravia, že Boh stvoril Iblísa (Satana) pred Adamom.”

A tak Imám povedal, “Nech Allah chráni pred tým, čo vravia. Na Boha klamali, keď to povedali. Vskutku Allah, Veľkolepý, stvoril Svetlo pred Temnotou! Stvoril Dobro pred Zlom. Stvoril Nebo pred Peklom. Stvoril Milosť pred Trestom. Stvoril Duchov pred Dušami… Stvoril Duše pred Telami. Stvoril Telá pred Smrťou. Stvoril Smrť pred Zánikom. Stvoril Zánik pred Inkarnáciami. Stvoril Inkarnácie pred Zmŕtvychvstaním a stvoril Zmŕtvychvstanie pred Roztrúsením. Stvoril Roztrúsenie pred Odvetou. Stvoril Odvetu pred Ľútosťou. Stvoril Ľútosť pred Zhromaždením a stvoril Zhromaždenie pred tým, než bola Zem vymenená za inú Zem a Nebo a Boh, Jediný, Neodolateľný, Sa objavil.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je prvá vec, ktorú Allah stvoril?” Imám Džáfar Al Sádiq (pmsn) odpovedal: “Prvá vec, ktorú Allah stvoril, bolo Tienisté Svetlo.” Mufaddal sa opýtal: “A čo z toho stvoril?”

Imám odpovedal, “Stvoril z toho Jeho vôľu a potom ju rozdelil. Nepočul si snáď slová Boha, Vznešeného a Veľkolepého:

{A či nevidíš, ako Pán tvoj tieň predĺžuje? Keby bol chcel, veru by ho bol neyhbným učinil; a potom sme mu slnce ustanovili vodcom, a potom ho k sebe priťahujeme ľahkým uchopením.}

(Svätý Korán, 25:45-46) Stvoril ho pred tým než stvoril Vodu a Zem a Trón.” Mufaddal sa opýtal, “Na aký obraz ho Allah stvoril?”

Imám Sádiq odpovedal, “Na Jeho obraz. Potom ho rozdelil na mnohé tiene. A tak sa tiene na seba pozreli a videli sa navzájom a videli, že boli po tom, čo neboli. A to sú všetky informácie, ktoré im boli vnuknuté a nebolo im vnuknuté nič iné než to z dobra a zla. Boh ich potom vycvičil.”

Mufaddal sa opýtal, “Ako ich On vycvičil?”

Imám Sádiq odpovedal, “Velebil Sa a oni Ho velebili. Ďakoval si a oni Mu ďakovali. Verifikoval sa, a tak Ho oni verifikovali. A ak by toho nebolo, nevedeli by, že On je ich Pán, a ako Ho chváliť alebo ďakovať Mu. Nevedeli by, ako rozprávať, alebo ako žiť. Porozumeli reči od Allaha. Potom Imám Sádiq recitoval:

{Obráť tvár svoju k náboženstvu pravému ako haníf podľa sklonu prirodzeného pre ľudí, v ktorom Boh ľudí stvoril. Stvorenie Božie potom zmeniť možné nie je – a toto je náboženstvo nemenné, avšak väčšina ľudí to nevie.}
(Svätý Korán, 30:30)

Imám Sádiq potom povedal, “A Tiene pokračovali v chválení Allaha a zotrvávali pod Ochranou Boha po 7000 rokov. A tak Allah tomu poďakoval a z ich chvál stvoril Siedme Nebo. Z chvál Tieňov potom stvoril Duchov a urobil ich Tieňami.
A z vlastných chvál stvoril Najvyšší Závoj.” Potom Imám Sádiq prečítal:

{A nie je dané smrteľníkovi žiadnemu, aby k nemu Boh prehováral, iba ak prostredníctvom zjavenia alebo spoza závoja.}
(Svätý Korán, 42:51)

Imám Sádiq pokračoval, “Význam ‘spoza závoja’ sú Duchovia, ktorí boli stvorení z Tieňov. Potom pre nich Allah stvoril Siedme Nebo zo Siedmych Nebies. Potom Boh povedal, “Tu je Raj Ochrany a je to ten Najvyšší z Rajov.” Potom stvoril Prvého Adama a uzavrel s ním a jeho potomkami zmluvu. Potom Boh povedal, “Kto je tvoj Pán?” a oni odpvedali, vraviac:

{“Sláva Ti,” riekli, “my máme vedenie iba o tom, čo si nás Ty naučil”}
(Svätý Korán, 2:31-32)

“A tak Allah informoval Prvý Závoj a Závoj informoval ich. Prvý Závoj bol ten, ktorý mal spomedzi nich najviac informácií, a vtedy sa stalo nevyhnutným, aby nad nimi bola osoba vykonávajúca dozor, ktorá má funkciu Dôkazu (Hudžat). Potom im Allah povedal, “Viete, že Ja som váš Pán, Najvyšší? Aké ľahké je pre Mňa stvoriť vám podobných a vy nemôžete stvoriť nič.”

“Odpovedali, ‘Áno, Pane náš!’ a to bola zmluva, ktorú s nimi On uzavrel a Boh rovnakým spôsobom stvoril Sedem Adamov.”

A pre každého Adam stvoril Nebo a Nebesá, ako som opísal pred tým, a potom dal, aby prvý reagoval na zmluvu Prvého Adama, a potom Druhého, jedného za druhým. Potom uprednostnil prvého pred druhým.” Potom Imám prečítal:

{a na popredných. Poprední, to sú tí, ktorí (k Bohu) sú priblížení}
(Svätý Korán, 56:11)

A On stvoril Druhé Svetlo lepším než Tretie Svetlo a Tiene stvoril z Jeho vôle v čo chcel. Potom ich vycvičil, ako vycvičil Prvé. Potom pre ne stvoril Druhé Nebo a Druhé Nebesá. Potom Allah povedal:

{“Povedzte mi mená týchto, ak hovoríte pravdu!” “Sláva Tebe,” riekli, “my máme vedenie iba o tom, čo si nás Ty naučil“}
(Svätý Korán, 2:31-32)

Potom Boh povedal Druhému Závoju, ‘Povedz im ich mená,’ a tak im povedal.
A tiež im hovoril o tom, z čoho boli stvorení, a z čoho boli stvorené Nebesá
a Nebo a Tiene a Duchovia. A so Stvoreniami Prvého Neba uzavrel zmluvu, že budú počúvať Prvý Závoj a zmluvu so Stvoreniami Druhého Neba, že budú počúvať Druhý Závoj. Potom Imám Sádiq recitoval:

{A keď sme s vami uzavreli zmluvu a vztýčili nad vami Túr}

(A Imám povedal, že Túr je Prvý Závoj)

{“Držte sa toho, čo sme vám dali”}

(A Imám povedal, že “To je poznanie Svedectva”)

“A tak to, čo bolo od Neba po Nebo, sa stalo ním a Druhý Závoj sa stal predstaviteľom Allaha, ak On povstal do Siedmeho Neba. A tiež keď sa Pán zniesol do Druhého Neba alebo Štvrtého, bolo to preto, aby ich vycvičil. Z toho vyplýva, že závoj sa stal (Hudžat) dôkazom o obyvateľoch Siedmeho Neba a je prvým spomedzi Závojov. A Nebesá sa stali dverami.” Potom Imám recitoval:

{Vchádzajte do domov svojich prednými dverami.}
(Svätý Korán, 2:189)

“Potom On stvoril Druhé Svetlo, ako stvoril Prvé Svetlo a Druhé Svetlo je z Tieňov a Duchov a Duší, Nebies a Neba. A stvoril Tretí Závoj a jeho hlavu rovnako, ako stvoril hlavu Druhého Závoja a uzavrel s nimi zmluvu. Potom im povedal, ako povedal obyvateľom Druhého Neba. A Tretí Adam odpovedal rovnako ako Druhý Adam, ako som ti povedal, s Tieňami a Duchmi a inými vecami iných kategórií.
A Allah stvoril Štvrté a Piate a Šieste a Siedme Svetlá rovnakým spôsobom, ako som ti povedal, a Posvätné Mesiace, počas ktorých nesmie byť nik nedostatočný.”

Mufaddal sa opýtal, “Koľko je posvätných mesiacov?”

Imám odpovedal, “štyri” a Mufaddal sa opýtal, “Ako sa stali posvätnými?”

Imám odpovedal, “Pretože Prvý Závoj je bližší k Bohu než Druhý Závoj a Druhý Závoj je bližší než Tretí Závoj až po Siedmy. A takí sú Duchovia, Tiene a Duše. Potom Boh stvoril Piate Svetlo, ako som ti povedal, a tiež Šieste Svetlo. Piate Svetlo stvoril z Jeho Príkazu a Šieste z Jeho Chápania.

Potom stvoril Siedme Svetlo, prikázal mu a zakázal. Najslabšie z nich je Siedme, no je najvyššie vo viere a v istote (Jaqín) až na to, že Allah ich stvoril v podobnosť Prvého z Tieňov a Duchov a zo Závoja urobil Hudžat (dôkaz) o nich a všetkých z nich – Prví sú Hudžat (Dôkaz) o Posledných z nich. Jeden za druhým a každý z nich má za svedka Pána, a Ten im ukázal stvorenie Nebies, z ktorých všetky sú zo Siedmeho Svetla. A On učinil každé Svetlo lepším než iné kvôli tomu, že vzniklo skôr a On vytvoril priestor 50 000 rokov. A tak Chvála patrí Allahovi, Najväčšiemu zo Stvorenia, a On je náš Strážca, Opatrovník, Pán a Víťaz.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s