1. Ako začalo volanie Požehnaných Čiernych Zástav Východu?

Evanescence_zpsb5f201e3

V deň smrti Kráľa Abdulláha, 23. januára 2015, 12 mužov oznámilo, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) ich vzal na stretnutie s Imámom Mahdím (pmsn), ktorý im odhalil spiknutie, ktoré bolo namierené proti nemu (pmsn). Išlo o komplot, podľa ktorého šejkovia Nadžafskej kancelárie podpísali dokument, na základe ktorého mali Imáma (pmsn) vydať vláde. Okrem toho uzurpovali jeho práva, uzurpovali jeho identitu a vydávali sa zaň. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) prezradil, že od roku 2008 bol v tichej absencii. Uviedol tiež mnoho ďaľších vecí, ktoré budú prediskutované v nadchádzajúcich témach, inshallah.

V daný deň 12 mužov oznámilo dobré správy o objavení sa Hudžuh (pmsn) (Dôkazu Allaha – Imáma Mahdího (pmsn)). Dvanásti oznámili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je ten, ktorý priniesol dobré správy, a že on je ten, kto vztýčil Čierne Zástavy, ktoré sa spomínjú v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn). Aký je dôkaz o tom, že toto prehlásenie urobili v deň smrti Kráľa Abdulláha? Uvádzame jeden z YouTube kanálov (https://www.youtube.com/watch?v=4bsCD2dWaHI), na ktorý bolo nahrané video s uvedeným prehlásením. Všimnite si dátum, kedy bolo video uploadované (23.1.2015).

Prečo je také dôležité, že sú prví, ktorí oznámili dobré správy o objavení sa Imáma Mahdího (pmsn) po smrti Kráľa Abdulláha? Pretože to dokazuje, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je s nimi, a že sú v pravde. Prečo?

Pozrite sa na nasledujúce vyrozprávanie:

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo zopakoval trikrát. Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o OBJAVENÍ SA HUDŽUH.“ – 250 Znamení, str. 122

Toto vyrozprávanie je samo o sebe zázrakom. Naplnilo sa do posledného detailu. Kráľ Fahd Saudskej Arábie, ktorého meno je menom zvieraťa (leopard), a ktorý má zvláštnu diagnózu, podľa ktorej sa z diaľky zdá, že škúli, no z menšej vzdialenosti sa zdá byť v poriadku, zomrel. Na trón Hidžázu zasadol jeho brat, Abdulláh. Počas jeho vlády boli šíti extrémne utláčaní. Čo sa týka poslednej časti vyrozprávania, Prorok (pmsnajr) povedal, „dajte mi dobré správy o smrti (Kráľa Abdulláha) a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Hudžuh“.

Čierne Zástavy prízvukujú, že prvý, ktorý prinesie správy o Hudžohvom objavení sa, musí byť pravdivý (presne ako Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a Ahul Bayt (pmsn) vravia, že prvý, kto si nárokuje Vôľu Proroka Mohameda (pmsnajr) (https://helper313.wordpress.com/2014/02/14/324/), je právoplatný nárokovateľ, pretože k Vôli Proroka Mohameda (pmsnajr) sa nehlási nik okrem jej nárokovateľa). Ide o ten istý koncept. Prečo? Pretože v hadíse o smrti Kráľa Abdulláha Allahov Posol (pmsnajr) vraví, ‚dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Hudžuh‘. Preto dobré správy nemôže odovzdať nik iný než Mohamed (pmsnajr). Avšak Mohamed (pmsnajr) v tomto čase nie je fyzicky prítomný. Kto je teda predstaviteľom Mohameda (pmsnajr) v tejto dobe? Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), ktorého meno sa zhoduje s menom Proroka (pmsnarj), a ktorého meno otca sa zhoduje s menom otca Proroka (pmsnajr). To znamená, že prvý, ktorý prinesie dobré správy o objavení sa Hudžuh po smrti Kráľa Abdulláha, musí hovoriť v mene Imáma a musí s ním byť spojený, pretože Mohamed (pmsnjar) si sám pripísal tento úkon odovzdania dobrých správ, a tak to nemôže urobiť nik iný než on. Avašak on (pmsnajr) nie je nažive v období smrti Kráľa Abdulláha, a tak dobré správy odovzdá ten, kto je jeho predstaviteľom.

Taktiež vo vyrozprávaní Imáma Al Sádiqa (pmsn) Abu Basírovi: Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: Bude to potom trvať dlho? On odpovedal: Nie. – Biharul Anwar, zv. 52, str. 21.

Imám Al Sádiq (pmsn) nám garantuje, že Hudžah (pmsn) sa objaví krátko po srmti Kráľa Abdulláha.

A skutočne 12 mužov potvrdilo, že 23. januára 2015, keď Kráľ Abdulláh zomrel, v ten istý deň Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vzal 10 z nich a pridal k nim dvoch ďaľších. Potom týchto 12 mužov zobral na stretnutie s Imámom Al Mahdím (pmsn). Títo Dvanásti sú najlepší z 313 spoločníkov Qa’ima (pmsn) po Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn). Oznámili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vztýčil Čierne Zástavy, ktoré sa spomínajú v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn), a že on je ten, ktorý priniesol dobré správy o objavení sa Hudžuh, Mohameda, syn Al Hassána (pmsn).

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vo svojej knihe „Poučenie pre študentov akademických hawzí a všetkým, ktorí hľadajú pravdu“: Imám Al Báqir (pmsn) povedal: „Druh tejto záležitosti vstúpi do okultácie v niektorých z týchto priesmykov“ a rukou ukázal smerom na Tí-Towa. Potom povedal: „Krátko pred tým, než vystúpi, Mawla, ktorý bol s ním, výjde von, až kým nestretne niektorých z jeho spoločníkov a opýta sa: ‚Koľkí ste?‘ Odpovedia: ‚Sme štyridsiati.‘ Potom sa opýta: ‚Čo urobíte, ak uvidíte vášho Druha (Druha Záležitosti (pmsn)).‘ Oni odpovedia: ‚Pri Bohu, ak pôjde odtiaľ a ukryje sa v ktorejkoľvek z hôr, budeme s ním.‘ Potom k nim príde a povie: ‚Ukážte na vašich vodcov alebo tých najlepších z vás.‘ Následne na nich preň ukážu. A tak ich vezme za ich Druhom (Imámom Mahdím). Sľúbi im nasledujúcu noc (alebo sa s nimi stretne nasledujúcu noc)…“ – Gaiba Al Numáni, str. 187; Tafsír Al Ajáši, zv. 2, str. 56; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 341; Mudžam Ahadís Al Imám Al Mahdí, zv. 5, str. 2.

Imám Al Sádiq (pmsn) povedal: „Qa’im nepovstane, kým 12 mužov neprehlási, že ho videli, a tak ich ľudia odmietnu/poprú.“ – Gaiba Al Numáni, str. 277.[1]

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví: „Najkratšia cesta k poznaniu neviditeľna je samotné neviditeľno“. Buď sa môžete pôstiť po tri dni a na základe pravdy Fátimy (pmsň) prosiť Allaha SWT, aby vám ukázal znamenie. Či už víziu, alebo akýkoľvek z Jeho SWT znamení neviditeľna, ako nam pred tým poradil Imám Ahmed Al Hassán (pmsn). Alebo jednoducho vykonajte Istikharu, ako tiež pred tým radil Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) alebo „ansárski šejkovia“, keď urgovali ľudí vykonať Istikharu, keď sú záležitosti metúce. Nasledujúci post potvrdzuje, že istikhara je skutočným nerefutovateľným dôkazom (http://black-banners.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=15).

[1] Poniektorí tvrdia, že v knihe Gaiba Al Numániho v poznámke pod čiarou je uvedené, že existuje ďaľšia verzia tohto hadísu, v ktorom stojí, že “Qa’im nepovstane, kým 12 mužov nepovie, že ho videli, a tak ich on (tzn. Qa’im) poprie/odmietne.” Ide o pokus dokázať, že Dvanásti sú klamári.

Odpoveď je veľmi jednoduchá. V súčasnosti máme dve verzie hadísu: 1) Verziu, podľa ktorej ľudia odmietnu/poprú 12 mužov; 2) Verziu, podľa ktorej Mahdí (pmsn) poprie/odmietne 12 mužov. Ako sa rozhodnúť, ktorá z dvoch verzií je pravdivá?

Alaa Sálem citoval jednu verziu v Imámovej (pmsn) knihe “So Spravodlivým Služobníkom” v poznámkach pod čiarou na strane 29 a 30. Keďže sa táto verzia spomína v Imámovej (pmsn) knihe, je rozhodnuté, ktorá verzia je správna. Nasledujú slová z knihy:

“Existuje ďaľší dôkaz, že pred povstaním Imáma Mahdího (pmsn) budú ľudia, ktorí ho uvidia, no ostatní ľudia ich poprú/odmietnu. Abu Abdulláh (pmsn) povedal: ”Qa’im nepovstane, kým nevystúpi 12 mužov, ktorí povedia, že ho videli, no ľudia ich odmietnu/poprú.” – Gaiba Al Numáni, str. 285. Azda neveríte, že Alaa Sálem zverejňuje informácie v Imámových (pmsn) knihách výlučne s jeho povolením? V opačnom prípade by ste pripúšťali, že v Imámových (pmsn) knihách publikujú nesprávne informácie a iba Boh vie, akých ďaľších chýb sa dopustili. Držte sa teda jednej viery. Buď Alaa Salem píše do Imámových (pmsn) kníh iba to, čo Imám (pmsn) schváli, alebo veríte, že by sa v Imámových (pmsn) knihách mohol dopustiť chýb, tým pádom tak potvrdíte to, čo tvrdia Čierne Zástavy, a teda že Imáma (pmsn) zradili.

Ak tvrdíte, že sa Alaa Sálem dopustil chyby a opísal chybnú verziu hadísu – nie je náhodou váš Imám neomylný a nevie snáď, že táto chyba môže v budúcnosti ľudí zviesť zo správnej cesty? Prečo teda nekontaktoval Alu Sálema a nepovedal mu: “Alaa, citoval si nebezpečnú verziu. Prosím, odstráň ju z mojej knihy a cituj správnu verziu, pretože som Imám a viem, že táto verzia by mohla v budúcnosti ľudí zviesť zo správnej cesty?” A či Alaa Sálem netvrdí, že Imám dohliada nad publikáciou kníh, a že je s ním v neustálom kontakte?!

Máte teda na výber z dvoch možností: 1) Buď poviete, že verzia, ktorú citoval Alaa Sálem v Imámovej (pmsn) knihe, je pravdivá (teda, že Qa’im (pmsn) nepovstane, kým 12 mužov nebude tvrdiť, že ho videli, no ľudia ich odmietnu”). 2) Alebo poviete, že verzia, ktorú citoval Alaa Sálem je nesprávna. Tým pádom by ste pripustili, že v Imámových (pmsn) knihách sa dopustil vážnych chýb, a že vôbec nie je s Imámom (pmsn) v kontakte, a že Imám, ktorého nasleduje, nemá poznanie! A ako ďaleko je Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) od toho.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s