O trpezlivosti a ovládaní hnevu

1264 – Him’mád al-Lah’hám vyrozprával, že niekto išiel navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn) a povedal, že jeden z jeho synovcov klebetil a o Imámovi (pmsn) povedal hanlivé slová. Imám Sádiq (pmsn) požiadal jeho sluhu, aby mu priniesol vodu. Vykonal obradné omytie a začal sa modliť. Muž si myslel, že Imám (pmsn) začal jeho synovca preklínať. Po dvoch jednotkách modlitby Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ó, Bože! Odpusť mu. Si viac odpúšťajúci, než som ja, tak mu prosím Ťa odpusť kvôli mne a nevypočúvaj ho ohľadom toho.“ Imám (pmsn) pokračoval v modlitbe a nariekaná a muž bol prekvapený.“

1265 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh si uctí každého, kto je utláčaný a je schopný sa pomstiť, no neurobí tak.“

1266 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh zvýši dôstojnosť každého, kto skrotí svoj hnev, na tomto svete a na Onom svete. Všemohúci povedal: {ktorí krotia hnev svoj a odpúšťajú ľuďom. Boh veru miluje tých, ktorí dobro činia.} {Svätý Korán, 3:134} Za jeho hnev ho Boh odmení Nebom.“

1267 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každému, kto je schopný sa pomstiť, no skrotí svoj hnev, Boh naplní srdce mierom a vierou až do Dňa vzkriesenia.“

1268 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Uhasenie hnevu je požehnaním pre každého, kto je trpezlivý.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 185

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s