O susedských právach

1246 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Modlitba tých, ktorí sa modlia za to, aby boli zbavení ich susedov, nebude prijatá, keďže Boh ustanovil spôsob, ako sa vymaniť z podobnej situácie. Jeden môže predať dom a presťahovať sa do inej lokality.“

1247 – Prorokovi (pmsnajr) bolo povedané: „Jedna žena, ktorá sa počas dňa pôsti, v noci sa modlí a vždy dáva almužnu, verbálne obťažuje svojich susedov.“ Prorok (pmsnajr) odpovedal: „Jej skutky sú zbytočné. Pôjde do Pekla.“ Povedali: „Iná žena, ktorá sa pôsti počas Svätého mesiaca Ramadán, mesiaca pôstu, vykonáva povinné modlitby, neobťažuje svojich susedov.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Tá pôjde do Neba.“

1248 – Boží Prorok (pmsnajr) prikázal Imámovi Alímu (pmsn), Salmánovi a Megdádovi, aby sa každý vydali do iného regiónu a oznámili, že práva susedov zahŕňajú oblasť 40 domov.“

1249 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neboli, a ani nebudú Proroci alebo veriaci, ktorí by nemali suseda, ktorý ich obťažuje.“

1250 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Existujú tri problémy, ktorým veriaci vždy čelia, niekedy dokonca súčasne. Buď osoba, s ktorou býva v tom istom dome, pred ním zatvorí dvere a nepustí ho dnu, alebo bude mať suseda, ktorí ho obťažuje, alebo ho niekto bude obťažovať na ceste do práce. Ak by veriaci žil hoc aj na vrchole hory, Boh ustanoví Satana, aby ho vyrušoval. Boh preň na základe jeho viery ustanoví spoločníka, aby sa viac nebál.“

1251 – Imám Báqir (pmsn) citoval Božieho Proroka (pmsnajr): „Ten, ktorého susedia nie sú v bezpečí pred jeho ubližovaním, nie je veriaci.“

1252 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) prikázal Imámovi Alímu (pmsn), Salmánovi a AbúZarovi, aby nahlas oznámili: ‚Každý, pred koho ubližovaním jeho susedia nie sú v bezpečí, nie je veriaci.‘ Oznámili to trikrát. Potom ukázal rukou, aby zdôraznil, že susedia zahŕňajú 40 domov napravo, naľavo, dopredu a dozadu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 183

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s