„Keď náš Qa’im povstane, od ľudí sa mu dostane horšej ignorancie, než akej sa dostalo Božiemu Prorokovi (pmsnajr) a jeho rodine počas éry ignorancie (Džahilya).  Ako je to možné?  Odpovedal: V čase Allahovho Proroka (pmsnajr) a jeho rodiny ľudia uctievali kamene, skaly a sochy.  Keď náš Qa’im povstane, ľudia mu budú čeliť interpretáciami Knihy Allaha a budú to používať ako alibi.  A tiež povedal: Pri Bohu, jeho (Qa’imova) spravodlivosť do vašich domov vstúpi ako teplo a zima.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s