Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého

Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov

Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda,

Imámov a Mahdíov

Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo onen človek zlú históriu, na pravdivosť tohto volania? Mimochodom, ako viete, že dotyčný, na ktorého ukazujete prstom, svoje hriechy neoľutoval? Ako viete, že Boh v súčasnosti s daným človekom nie je spokojný viac, než je spokojný s vami?

Osobné útoky namiesto vecnej argumentácie poukazujú iba na argumentačnú slabosť útočiaceho. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) k nám prichádza s dôkazmi a na zavádzanie inými taktiež poukázal s dôkazmi, a nie útokmi na ich osobnú históriu.

Koľkí Imámovia viedli diskusie s neveriacimi? Všetci (pmsn). Aká nečistá musela byť osobná história neveriacich? Veľmi nečistá. No koľkokrát ste videli, aby Imámovia poukazovali na zlú históriu neveriacich namiesto toho, aby s nimi diskutovali za použitia dôkazov, ktorými by refutovali ich tvrdenia? Ani raz. Všetci Imámovia (pmsn) a ich spoločníci vždy argumentovali komplexnými dôkazmi a dôkazy protivníkov vždy refutovali vecne, a nie osobnými útokmi.

Aj keď máte s niekým osobný problém alebo ak na niekoho nemáte dobrý názor, Allah swt vo Svätom Koráne uvádza: {Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}. On swt nepovedal, že ak za vami príde nemorálny človek neposlušnosti, povedzte mu, že je nemorálny a neposlušný, preto nebudete brať ohľad na to, čo vraví. Boh swt povedal, aby ste skúmali, aby ste z neznalosti neublížili ľuďom a neoľutovali to, čoho ste sa dopustili.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: „Buďte ozdobou rodiny Mohameda a nebuďte pre nich bremenom. Oznámte ľuďom pravdu s Milosťou a správajte sa k ním, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Zabite diabla v nich dobrým slovom. Namietajte tým, čo je lepšie, s dôkazmi a nesprávajte sa k nim príkro a s hrubosťou, aby ste sa tak nestali pomocníkmi diabla a ich ignorancie. Všemohúci Boh swt povedal: {Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou i kázaním krásnym a veď s nimi spor slovami najlepšími! Pán tvoj pozná najlepšie tých, ktorí z cesty Jeho zblúdili, a dobre pozná tých, ktorí správne sú vedení} {6:126}.

Dôležitý odkaz pred tým, než začneme:

„Mier, Milosť, a Požehnania Allaha nech sú s vami. Moji čistí bratia a sestry. Ó, vy, ktorí podporujete pravdu, buďte trpezliví a ozdobte sa trpezlivosťou. Nenechajte nepriateľov Boha, aby vás vyprovokovali, a neznižujte sa k nízkemu morálnemu štandardu Umara a Abu Bakra a Uthmana. Ozdobte sa trpezlivosťou a vy ste povznesenými, inshallah.

A vždy pamätajte na to, čo Vojvoda Pravdy, Ali ibn Abi Talib (pmsn), povedal Abu Zarrovi: ‚Ó, Abu Zarr! Rozhneval si sa kvôli Bohu, maj teda nádej v Toho, kvôli ktorému si sa rozhneval. Ľudia sa ťa báli, pretože mali starosti o ich svet (dunya), a ty si sa ich bál, pretože si mal starosti o svoje náboženstvo. Zanechaj v ich rukách to, kvôli čomu sú znepokojení, a uteč od nich kvôli čomu si znepokojený ty. Majú veľkú potrebu toho, pred čím si im zabránil. No ty nemáš žiadnu potrebu toho, pred čím ti zabránili oni. Zajtra sa dozvieš, kto je víťaz a komu je hodno závidieť. Ak by sa nebesá a zem spojili proti veriacemu a on mal strach pred Allahom, Allah mu umožní cestu úniku! Abu Zarr, nedovoľ, aby ti spoločnosť robilo iné než pravda, a aby tvoju samotu nespôsobilo iné než faloš. Ak by si bol prijal ich Dunya (svet), boli by ťa milovali, a ak by si sa nimi na tom podieľal, poskytli by ti útočište.‘“

Taktiež:

Ak tvrdíte, že nasledujete Boha, Povznesený vo Svätom Koráne vraví:

{Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

„Ja, a hľadám útočište pred svojím egom, som nikomu nepovedal, aby ma nasledoval slepo. Presnejšie, vravím, otvorte svoje oči a rozlišujte dôkazy. Rozpoznajte druha pravdy, aby ste sa mohli zachrániť pred pekelným ohňom.“

A tiež povedal:

„Ó, ľudia, nenechajte sa oklamať kňazmi/učencami zavádzania a ich stúpencami. Čítajte, skúmajte, pozorujte, učte sa a sami poznajte pravdu. Nebuďte závislí na druhých, aby namiesto vás rozhodli váš posmrtný život, a kvôli tomu potom zajtra oľutovali, keď vám ľútosť nebude na úžitok {A rieknu: „Pane náš, počúvali sme vodcov svojich a veľmožov svojich a oni nám dali zblúdiť z cesty}.

baf8c27d275adf237e1a4bd7122fdb51

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s