Božie odporúčanie vyčítať vlastnému ja, vycvičiť ho a pohŕdať ním.

Imám ‘Alí al-Ridá (požehnania a mier s ním) povedal: „Muž z kmeňa Izraelitov uctieval Boha štyridsať rokov. Jedného dňa Bohu ponúkol obetu, ktorá ale nebola prijatá, a tak sám sebe povedal: ‚Ty si jediný dôvod, prečo moja obeta nebola prijatá a hriech nie je nikoho iného než tvoj.‘ A tak mu Allah zjavil: ‚Tvoja výčitka samému sebe je lepšia než tvoje štyridsaťročné uctievanie.‘“
al-Káfí, zv. 2, str. 59, č. 3.

Veliteľ Veriacich (Imám Alí) (požehnania a mier s ním) povedal: „Ó, otroci vlastných túžob! Zarazte ich (túžby), pretože ten, kto spomalí a zastaví sa na tomto svete, ten z neho nezíska nič iné než škripot zubov nad jeho udalosťami (i.e. podráždenosť nad zbytočným tliachaním). Ó, ľudia! Vezmite do rúk výcvik vašich duší a odvráťte ich od ich hltavých a nízkych pováh.“
Nahdžul Balaghah (Vrchol Elokvencie), zv. 3, str. 238, č. 359.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s