Božia povinnosť ma na Allaha dobrý názor a Boží zákaz mať Naň zlý pohľad

Imám ‘Alí al-Ridá (pmsn) povedal: „Maj dobrý názor na Boha, pretože Allah, Povznesený a Všemohúci, povedal: ‚Som taký, za akého ma považuje môj služobník – ak za dobrého, tak dobrý, ak za zlého, tak zlý.‘“
al-Káfí, zv. 2, str. 58, č. 3.

Imám ‘Alí al-Ridá (pmsn) povedal: „Maj na Boha dobrý názor, pretože Abá ‘Abdilláh (i.e. Imám Džá’far al-Sádiq) (pmsn) zvykol vravievať: ‚Ak má jeden na Allaha dobrý názor, Allah je v súlade s jeho názorom o Ňom. A každý, kto je spokojný s malým množstvom obživy, ktorý má, Boh príjme aj to málo, čo robí.‘“
al-Káfí, zv. 8, str. 346, č. 546.

Imám Mohammed al-Báqir (pmsn) povedal: „V knihe Imáma Alího (pmsn) nachádzame časť nasledovného prejavu Proroka (pmsnajr), ktorý predniesol z jeho kazateľnice: ‚Pri Jedinom Bohu, okrem ktorého niet iného, veriacemu bolo na tomto svete a na druhom svete udelené dobro iba na základe jeho dobrého názoru na Allaha, jeho nádeje v Allaha, jeho dobrej povahe a jeho stránenia sa ohovárania veriacich.

Pri Jedinom Bohu, okrem ktorého niet iného, Allah nikdy nepotrestá veriaceho po jeho pokání, iba ak by to bol dôsledok jeho zlého názoru na Allaha, vzdania sa nádeje v Neho, jeho zlej povahe a ohovárianiu jeho druhov veriacich.

A pri Jedinom Bohu, okrem ktorého niet iného, Allah je v súlade s dobrým názorom veriaceho, pretože Allah, Ktorý je tak Láskavý, a v Ktorého rukách je iba dobro, sa nemôže primäť k tomu, aby vyvrátil dobrý názor a veľké nádeje, ktoré Doň veriaci vkladá. Preto majte na Boha dobrý názor a vkladajte Doň svoje túžby.‘“
al-Káfí, zv. 2, str. 58, č. 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s