DUCHOVNÁ CESTA – OČISTNÝ PROGRAM A ROZVOJ OSOBNOSTI

GNOSTICIZMUS:

Podľa islamských učencov,

tumblr_nhvpi38ull1rnheglo1_500Askét je ten, ktorý sa zriekne všetkých svetských statkov a potešení. Avšak Uctievač je ten, ktorý prísne dodržiava akty uctievania a je pozorný v súvislosti so svojimi povinnosťami voči Allahovi (SWT). Gnostik je ten, ktorý odvádza svoju pozornosť od iného než je Allah (SWT).

Abu Ali Sina uvádza, že finálne štádium (Gnosticizmus) môže byť len sťažka dosiahnuté alebo pochopené bez prvých dvoch (Askétizmus a Uctievanie). Vskutku každý Gnostik je askét a uctievač, ale každý askét alebo uctievač nie je nevyhnutne Gnostik. Cieľom každého Gnostika je uspokojiť Allaha (SWT) a iba Jeho. Uctievanie Gnostika je vždy bez akýchkoľvek prvkov strachu z Pekla alebo nádeje v Raj. Bezpochýb túto vlastnosť je možné dosiahnuť iba húževnatosťou.

Imám Ali (pmsn) zvykol vravievať,

Ó, Allah (SWT)! Neuctievam Ťa zo strachu z Pekla ani z nádeje v Raj. Uctievam Ťa pretože Ťa považujem za hodného uctievania.

Mali by sme sa pokúsiť odstrániť z nás všetko iné než je Allah (SWT) a mali by sme podriadiť našu túžobnú dušu našej spokojnej duši. Mali by sme obmäkkčiť naše vnútro s tým, aby sme ho prispôsobili prijímaniu Božích Osvietení. V prípade Gnostikov,

Pramene poznania a múdrosti vyvierajú z ich sŕdc. Čo sa zdá byť ťažké pre tých, ktorí žijú v ľahkosti a v luxuse, pre nich vyzerá byť jednoduché. Dôverne poznajú to, čo ľaká ignorantov. Ich telá sú s ľuďmi, ale ich duše sú vo vyšších svetoch.

Asketický život však neznamená uctievanie Allaha (SWT) v horách v ústraní do takej miery, že svet a povinnosti sú ignorované. Šejk Radžab Ali (njAs) veril, že ak niekto skutočne koná podľa jasných islamských nariadení, dosiahne tak všetkú dokonalosť a duchovné úrovne, avšak niet dôvodu ísť do extrémov. Rázne odmietal rôzne druhy extrémneho asketizmu a sebaodopierania, ktoré sú proti tradíciam a praktikám náboženskych vier.

Jeden z jeho oddaných raz vyrozprával – chvíľu som praktizoval sebaodopieranie, žijúc v ústraní, preč od mojej Alawiyya (potomok Imáma Alího (pmsn)) manželky v oddelenej izbe, kde som sa modlil, vykonával dhikr, a tiež som tam spal. Po štyroch alebo piatich mesiacoch ma priateľ vzal ku dôstojnému Šejkovi. Už na prahu, hneď ako ma uvidel, riekol,

Chcel by si, aby som povedal…?

S hanbou som zvesil hlavu. Potom Šejk pokračoval,

Prečo sa takto správaš ku svojej manželke a prečo si ju opustil? …Prestaň s tým sebaodopieraním, Adhkar a recitáciami!

Choď si kúpiť škatuľu sladkostí a choď za svojou manželkou. Svoje modlitby ponúkaj načas spolu s Ta’qibat (nepovinnými modlitbami po každej modlitbe).

Šejk potom zdôraznil vyrozprávania od Ahlul-Bayt (pmsn), tvrdiac, že ak človek koná úprimne a rýdzo počas štyridsiatich dní, fontány múdrosti vytrysknú z jeho srdca a upozonril, že

Podľa týchto tradícií, ak človek napĺňa jeho náboženské povinnosti, rozhodne nadobudne isté osvietenie.

Podľa Šejkových odporúčaní, dotyčná osoba zanechala sebaodopieranie a vrátil sa k svojmu normálnemu životu.

Allamah Taba Tabai (njAs) vraví, že každý duchovný pútnik môže byť prirovnaný k tej osobe, ktorá postavila cisternu s vodou, no dlhý čas ju nepoužívala. Z toho dôvodu sa na spodku cisterny usadili nečistoty. V mysli toho človeka pretrváva predstava, že voda je čistá a číra, no keď vojde do cisterny, aby niečo umyl, objavia sa čierne škvrny a on zistí, že voda je nečistá. Z toho dôvodu je pre nás nevyhnutné sebaodopieranie a očistenie pred tým, než vstúpime do duchovných sfér cesty.

V tomto štádiu je jeden ovplyvňovaný vnútornými myšlienkami a skrytými pudmi, ktoré ho nútia Allaha (SWT) neuposlúchnuť. Avšak skutočný hľadač Allaha (SWT) by nemal byť nikdy znepokojený alebo odradený týmito prekážkami, ale s Božou Pomocou by mal odvážne napredovať smerom k jeho cieľu, kým sa nedostane von z tohoto vnútorného sveta živočíšnych myšlienok. Musíme byť opatrní, aby nejaké zvrátené myšlienky nezostali nalepené na našej duši a nezradili nás vo finálnych štádiach cesty.

Bolo spomenuté, že medzi prvé príznaky patrí, že človek má pocit, že vôbec neexistuje. Allamah Taba Tabai (njAs) vyrozprával, že Allamah Mirza Ali Qazi (njAs) vravieval, že jedného dňa vyšiel zo svojej izby na verandu. Zrazu uvidel, ako sám (jeho vlastné Ja/Ego) stojí vedľa neho. Keď sa prizrel lepšie, zistil, že na tvári nemalo ani kožu, ani mäso!

Vo vyšších štádiach je duchovný pútnik schopný porozumieť a uvažovať o jeho Pánovi a Stvorení oveľa presvedčivejšie než kedykoľvek pred tým. Keď tento oddaný vyznávač naplní všetky tieto štádia, dostane sa bližšie a bude obklopený božími impulzmi. Napokon je uchopený Božou Krásou a Dokonalosťou jeho Milovaného Allaha (SWT) hviezdna brána portál intergalaktický dimenzionálny– Toho, ktorý ho stvoril a pomohol mu dosiahnúť túto Duchovnú Dokonalosť.

Šejk Radžab Ali (njAs) vraví,

Podľa môjho skromného názoru, ak jeden hľadá spôsob vykúpenia a chce dosiahnúť skutočnú dokonalosť a okúsiť význam Monoteizmu, mal by sa pridržiavať štyroch vecí: prvá, sústavná prítomnosť/blízkosť; druhá, spoliehať sa na Ahlul-Bayt (pmsn); tretia, nočné prosenie (i.e. šepkajúce modlitby a nepovinné nočné modlitby); štvrtá, benevolentnosť voči ľuďom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s