Božie odporúčanie nariekať zo strachu pred Allahom

nárek plač slza plakať smútok roniť slzy nariekať plakať

Svätý Prorok (pmsnajr) v tradícii spomínajúcej zakázané činy povedal: „Každý, koho oči vyronia slzy zo strachu pred Allahom, bude mať v Raji palác ozdobený perlami a drahými kameňmi, aký nikto nikdy nevidel, o akom nikdy nik nepočul, a ktorý si žiadna ľudská myseľ nedokáže predstaviť, a to za každú slzu, ktorú vyroní.“
al-Faqih, zv. 4, str. 10; ‘Iqab al-A’mal, str. 344

 Imám Džá’far al-Sádiq (pmsn) povedal: „Jedno z nabádaní, ktorými Allah adresoval Prorokovi Ježišovi (pmsn), bolo: ‚Ó, Ísa, Ja som tvoj Pán a Pán tvojich praotcov! … Ó, Ísa, syn nepoškvrnenej panny, nariekaj sám nad sebou nárekom toho, ktorý sa rozlúčil so svojou rodinou, ktorý neznáša tento svet, ponechávajúc ho tým, ktorí sú ho hodní, a ktorého jediná túžba je to, čo je s Allahom.“
Amálí al-Sadúq, str. 416, č. 1

Imám Mohmmed al-Báqir (pmsn) vyrozprával, že Prorok (pmsnajr) povedal: „Požehnaný je ten, koho Allah uvidí nariekať zo strachu z Allaha pre hriech, ktorý spáchať ho nevidel nik.“
Thawáb al-A’mál, str. 200, č. 2 a str. 211, č. 2

Imám Alí al-Ridá (pmsn) povedal: „Jedna z vecí, ktorú Allah povedal Prorokovi Mojžišovi (pmsn), bola: ‚Tá najlepšia vec, ktorú môže urobiť služobník, ktorý sa chce dostať ku Mne bližšie, je nariekať zo strachu predo Mnou; tá najlepšia vec, ktorú môže vykonať uctievajúci ako akt uctievania, je držať sa preč od toho, čo som zakázal; tá najlepšia vec, ktorú môže vykonať služobník, ktorý sa chce kvôli Mne skrášliť, je zdržiavať sa tých vecí, ktoré ho činia v tomto svete sebestačným/samoľúbym.‘ Následne sa Mojžiš (pmsn) opýtal: ‚Ó, Najvľúdnejší spomedzi všetkých vľúdnych bytostí, aká bude za to jeho odmena?‘ On odpovedal: ‚Čo sa týka tých, ktorí nariekajú zo strachu predo Mnou, tí budú na najvyššej úrovni, ktorú s nimi nebude zdieľať nik. Čo sa týka uctievajúcich, ktorí Ma uctievajú tak, že sa zdržiavajú vecí, ktoré som zakázal, budem skúmať skutky iných, avšak ich skutky skúmať nebudem z ostýchavosti pred nimi. Tí, ktorí sa kvôli Mne skrášlia askétizmom na tomto svete, tým dám kontrolu nad celým Rajom a budú sa môcť usadiť, kde len budú chcieť.‘“
Thawáb al-A’mál, str. 205, č. 1

Imám Džá’far al-Sádiq (pmsn) povedal: „Vskutku vzdialenosť medzi priemerným človekom a Rajom je ako vzdialenosť medzi zemou a Allahovým Trónom, čo je dôsledkom množstva jeho hriechov. Jediná vec, ktorú môže urobiť, je nariekať zo strachu pred Allahom, Mocným a Povzneseným, ľutujúc tak spáchanie hriechov, aby tak vzdialenosť medzi ním a Rajom mohla byť zredukovaná na vzdialenosť, aká je medzi okom a očným viečkom.“
‘Uyún Akhbár al-Ridá (A.S.), zv. 2, str. 3, č. 4

Imám Džá’far al-Sádiq (pmsn) povedal: „Každá jedna vec má svoju váhu a cenu – okrem sĺz – pretože jediná slza dokáže uhasiť moria ohňa. Preto ak jedného oči zvlhnú slzami, ten nebude nikdy postihnutý chamtivosťou alebo ponížením, a ak slzy dopadnú na tvár, Allah zakáže Ohňu, aby sa tej tváre dotkol; a ak taký úprimný nariekajúci nariekal kvôli celému národu, bude s nimi jednané s milosťou.“
al-Káfi, zv. 2, str. 349, č. 1; al-Káfi, zv. 2, str. 350, č. 5; al-Faqíh, zv. 1, str. 208, č. 942; Thawáb al-A’mál, str. 200, č. 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s