O etikete

1068 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každému, s kým sa stýkaš, pomáhaj tak, ako len vieš.“

1069 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď sa traja veriaci stretnú, dvaja z nich by si nemali šepkať, pretože to ublíži tretiemu.“

1070 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď je tvoj veriaci brat neprítomný, hovor o ňom tak, ako by si chcel, aby on hovoril o tebe v podobnej situácii a nehovor o veciach v súvislosti s ním, o ktorých by si nechcel, aby rozprával on v súvislosti s tebou v podobnej situácii. To sú dobré skutky. Správaj sa ako ten, ktorý si je istý zodpovednosťou za svoje činy.“

1071 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Na veriacom je všetko bezúhonné, vrátane jeho cti, jeho bohatstva a jeho života.“

1072 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nevyhľadávaj chyby veriacich, keďže potom Boh bude vyhľadávať tvoje chyby a spôsobí ti verejné poníženie, dokonca aj keď budeš doma.“

1073 – Imám Ali (pmsn) povedal: „Uprednostňujem tvoj zásah medzi dvomi ľuďmi, ktorí majú ťažkosti pred tým, že dáš almužnu dva Dináre.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 161

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s