Božia povinnosť konať na základe Intelektu a vzdorovať Ignorancii

Niekto sa opýtal Imáma Džáfara al-Sádiqa (pmsn), čo je to intelekt, načo Imám (pmsn) odpovedal:

“Je to to, čím služobník uctieva Milostivého a prostredníctvom čoho získa Raj.”

Muž sa teda opýtal: “Tak čo je potom tá vec, čo mal dokonca aj Mu’awiyah?”

Imám (pmsn) odpovedal: “Je to skazená vec – je to diabolstvo.  Podobá sa na intelekt, ale je to niečo iné.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s