O dávaní si pozor na jazyk

mlčanlivosť jazyk reč vrava ticho

966 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Aká krásna je mlčanlivosť v neprítomnosti slabosti. Zhovorčiví ľudia sa častokrát pošmyknú.“

967 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „V skutočnosti, my, šíti, rozprávame málo.“

969 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že jeho ctihodný starý otec (pmsn) citoval na základe autority Abuzaera: „Rozdeľ slová na niekoľko častí: dobré slová, ktoré vyriekaš a zlé slová, ktoré počuješ, ale si ticho, a slová, ktoré nie sú ani dobré ani zlé na vyslovenie.“

970 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto spozná Boha, sa zakokce (zo strachu pred Bohom).“

971 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto si uvedomí, že to čo vraví, je súčasťou jeho skutkov, bude hovoriť iba dobré.“

972 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „A či budú ľudia vrhnutí tvárami smerom do Ohňa pekelného kvôli inému než výsledkom toho, čo hovoria?“

973 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Všetko dobro je zhrnuté v pozeraní, mlčanlivosti a rozprávaní. Každé pozeranie bez učenia sa je chybou. Každé mlčanie bez uvažovania je z dôvodu ignorancie a každá vrava, ktorá nepripomína Boha, je márna.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 149

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s