O úprimnosti, zabúdaní ľudských chýb a zakazovaní ohovárania

932 – Imám Ali (pmsn) povedal: „Byť úprimný je súčasťou viery.   Ten, kto je úprimný, nevysloví ani len praktické klamstvá a nepovie nič, čo je mimo jeho poznania.“

933 – Imám Ali (pmsn) povedal v časti dlhej kázne: „Ó, ľudia! Pokúste sa byť úprimní, pretože Boh je pomocníkom úprimných. Vyhnite sa hovoreniu klamstiev, pretože to zruinuje vašu vieru. Vedzte, že úprimní ľudia sú na prahu vznešenosti a cti, zatiaľ čo klamári sú na prahu pádu a deštrukcie.“

934 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Existujú štyri veci, ktoré zdokonaľujú váš islám a očisťujú vaše hriechy, a umožňujú, aby ste vášho Pána v posmrtnom živote stretli, zatiaľ čo s vami bude spokojný: 1. Naplnenie všetkých vašich sľubov, ktoré dávate ľuďom; 2. Úprimnosť k ľuďom; 3. Byť zahanbení ohľadom všetkého, čo je hanebné pred Bohom a pred ľuďmi; 4. Byť v dobrej nálade k spoločnosti príbuzných.“

935 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pozvite ľudí, aby konali dobré skutky činmi a nielen slovami, aby ľudia videli vaše snahy v uctievaní, bohabojnosti a úprimnosti.“

936 – Imám Báqir (pmsn) povedal Rabínovi: „Ľudia budú hovoriť pravdu až do takej miery, kým dosiahnú hodnosť úprimných pri Bohu.“

937 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Sme rodinou, ktorá považuje svoje sľuby za dlhy, presne ako to robil Boží Prorok (pmsnajr).“

938 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Prorok (pmsnajr) povedal: „(V Deň zmŕtvychvstania) tí, ktorí sú najúprimnejší, najdôveryhodnejší, s najlepšou povahou (náladou) a tí, ktorí sú k ľuďom najbližšie, budú najbližšie pri Mne a najviac si zaslúžia Moju intervenciu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 146

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s