O mladých

924 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Mali by ste si vážiť nasledujúce: mladosť pred vysokým vekom, zdravie pred chorobou, slobodu pred zaneprázdnenosťou, život pred smrťou a hojnosť pred nedostatkom.“

925 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto je prostý v súvislosti s Božími povinnosťami a dobročinný s jeho Bohom-daným majetkom, vstúpi do Neba.“

926 – Bol raz jeden mladý muž, ktorý žil počas Prorokovho (pmsnajr) života, a ktorý mu slúžil. Keď Boží Prorok (pmsnajr) zomrel, začal uctievať Boha. Povedali mu, že Prorok (pmsnajr) by sa bol býval potešil, keby tak konal už počas jeho žiovta.“ Muž povedal: „Mal som dve šance. Jedna je preč, ale druhá zostáva. Všemohúci Boh povedal: {Boh však nie je taký, aby ich potrestal, keď si medzi nimi – ani nechce byť Boh vykonávateľom ich potrestania, pokiaľ budú prosiť o zľutovanie.} {Súra Al-Anfál (Korisť) 8:33}

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 145

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s