O sirotách

896 – Muž povedal Božiemu Prorokovi (pmsnajr): „Ó, Prorok Boží! Som nešťastný kvôli svojej nemilosrdnosti.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Priblíž sa k sirote a pohlaď ju, prines ju domov a nakrm ju. Tvoje srdce sa obmäkkčí a ty budeš môcť získať to, čo potrebuješ.“

897 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nakrm siroty a ženy, ktoré nik nepodporuje. Buď ako vľúdny otec sirotám a ako vľúdny manžel ženám, ktoré nik nepodporuje. Za každého človeka, ktu ktorému budeš vľúdny, dostaneš v Posmrtnom živote zámok, ktorý bude lepší, než všetky zámky tohto sveta a všetko, čo je v nich.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 141

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s