Zbraň Istoty

Dám vám zbraň, ktorú mi dal Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a tou zbraňou je nasledujúca veta: “Vskutku Allah SWT nezavádza Svojich úprimných služobníkov”.  Ak človek skutočné v túto vetu verí, Jaqín (istota) bude jeho alebo jej.

Keď Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal “Vskutku Allah SWT nezavádza Svojich úprimných služobníkov”, spôsobuje to, že jedinec sa nad touto vetou zamýšľa a kladie si otázku, “Som naozaj úprimný?” a “Bol som vždy úprimný?”

Ak ste si istí, že ste úprimne hľadali pravdu, a ak ste si 100% istí, že prijatím Dawy vám nikdy nešlo o peniaze, slávu alebo svetské záležitosti, buďte si istí, že Allah SWT by vás nikdy nezavádzal.  Pretože Allah SWT by nikdy nemiatol niekoho, kto je úprimný.  Nie je to možné a zo strany Allaha SWT by to bola nespravodlivosť, a Allah SWT je oveľa vyššie a väčší než to.

– Abdulláh Hašem Aba Al Sádiq (pmsn) (Paltalk, 2.Máj 2016)

islám mohammed mahdi náboženstvo viera istota jaqín

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s