O praktizovaní Tradícií a Koránu

795 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ten, kto sa protiví vyrozprávaniu, je neveriaci.“

796 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Existujú dva typy vyrozprávaní. Niektoré súvisia s povinným. Pridržiavanie sa ich vedie ku kráčaniu po správnej ceste a upustenie od nich vedie k deviácii. Niektoré iné tradície nie sú povinné. Je lepšie sa ich pridržiavať, no nie je hriechom upustiť od nich.“

797 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ten, kto sa prehreší voči vyrozprávaniu, bude vrátený k vyrozprávaniu.“[1]

798 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Niet takého, kto by nemal ani entuziazmus, ani slabosť. Každý, koho slabosť bude nasmerovaná k vyrozprávaniu, nájde správnu cestu. Ak je však jeho slabosť nasmerovaná k inováciam, zíde zo správnej cesty.“

799 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všetko sa zvažuje v súvislosti s Božou Knihou a tradíciami/vyrozprávaniami. Každá tradícia/vyrozprávanie, ktoré nie je v súlade s Božou Knihou, je odmietnuté.“

800 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Pred tým, než srdce dokáže dôjsť k Bohu, pohne sa zo svojho miesta a dôjde do hrdla, a keď sa dostane k Bohu, upokojí sa.“ Potom zaťal päsťe a odrecitoval nasledujúci verš: {Koho Boh chce viesť cestou správnou, tomu otvorí hruď pre islám; tomu, komu chce dať zblúdiť, tomu zúži a uzavrie hruď, akoby mal stúpať k nebu. A takto Boh dáva pocítiť svoj hnev tým, ktorí neuverili} {Súra Al-An’ám (Dobytok) 6:125}

801 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Nič nemôžete prirovnávať k vyrozprávaniam. Ako by ste aj mohli, keď menštrujúca žena by sa nemala pôstiť, ani sa modliť a svoj pôst si musí nahradiť, zatiaľ čo modlitbu si nahradiť nemusí.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 128

[1] Islamská spoločnosť by mala byť taká, že sa vráti k vyrozprávaniu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s