Otázky a Odpovede zo stretnutia s Imámom (pmsn) a Aba Sádiqom (pmsn) – Paltalk 2.5.2016

Otázka 1: Je v prípustné konať Ziarat svätyne Imáma Hussaina (pmsn) v dnešnej dobe?

Aba Sádiq (pmsn): Bez akýchkoľvek problémov, ale dôležitejšie je v súčasnosti dopomôcť Imámovi Hussainovi (pmsn) k víťazstvu.

Niet Wilaya pre tých, ktorí sa vybrali vykonať Ziarat a nesnažia sa pomôcť Imámovi Hussainovi, Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn), dosiahnúť víťazstvo.

Otázka 2: Je prípustné, aby mal jeden v domácnosti kríž?

Aba Sádiq (pmsn): Ani samotný dvojník (pmsn) nemá v domácnosti kríž.

Aba Sádiq (pmsn) Aba Haydarovi: Aba Haydar, pamätáš na Otcovu (pmsn) odpoveď na tvoju otázku o hline/prachu?

Aba Haydara raz navštívil Imámov (pmsn) domov.  Zostal tam pracovať 3 dni.  Po ukončení práce vzal z Imámovho (pmsn) domu hlinu/prach ako požehnanie, avšak bez Otcovho (pmsn) dovolenia, a tak mu poslal otázku: Čo mám robiť s prachom?  Mám ho vrátiť alebo použiť na účely požehnania?

Imámova (pmsn) odpoveď bola nasledujúca: Syn môj, nepripisuj hodnotu tomu, čo žiadnu hodnotu nemá, a never, že je to pre teba dobré, alebo že ti to škodí.  Jediné dobro spočíva v približovaní sa k Allahovi SWT a v lojalite voči Nemu SWT.

Aba Sádiq (pmsn): Tou najdôležitejšou vecou v súčasnosti je pomoc Allahovmu Kalifovi (pmsn) dosiahnúť víťastvo.  A niet prospechu/dobra v prachu alebo kríži, alebo, alebo, alebo…

Otázka 3: Môžeš nás informovať ohľadom kalendára Hidžri a kedy mesiac Hidžri začína, aby sme sa nemuseli spoliehať na Mardžov?

Aba Sádiq (pmsn): InshaAllah, Otec (pmsn) vás bude informovať.

Otázka 4: Súvisí Kunya (epiteton), ktorú dal Imám (pmsn) svojim spoločníkom, s realitou osoby vo vyšších svetoch alebo s predošlými inkarnáciami?

Aba Sádiq (pmsn): Ak je zámerom otázky, či Aba Sádiq (pmsn) je Imám Al-Sádiq (pmsn), v tom prípade je odpoveď nie.  Význam Kunya je tajomstvom medzi osobou a Imámom (pmsn).

Otázka 5: Sú Imám Ali (pmsn) a Imám Al-Hassán (pmsn) teraz tu?

Aba Sádiq (pmsn): Nie, nie sú tu teraz.  Avšak sú tu prítomní dušami, a nie svojimi fyzickými telami.

Otázka 6: Je neomylnosť Imáma Hussaina (pmsn) v tomto kole neomylnosťou vrodenou alebo zaslúženou?

Odpoveď je založená na predošlej odpovedi Imáma (pmsn): V kole Al-Hussaina bola vrodená/dedičná a on patrí medzi ľudí plášťa, avšak v tomto kole je to neomylnosť zaslúžená/získaná a Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vykonal menšie chyby, a nie veľké.

Aba Sádiq (pmsn) dodal: Allah SWT dal, aby ľudia jeho chyby zabudli a dnes mu chybu nik nemôže vytknúť.

Otázka 7: Ak sú piati (Mohammed, Ali, Fatima, Hassán, Hussain (pmsn)) dvanásti Imámovia (pmsn), predstavuje návrat jedného z nich návrat každého jedného spomedzi ich charakterov z predošlých kôl?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, ide o tú istú dušu.  A návrat Ahmeda Al Hassána (pmsn) je návratom Imáma Hussaina (pmsn) a Imáma Músa Al-Kádima (pmsn).

Otázka 8: Keď sa Imám (pmsn) objaví, ukáže sa obrazom, ktorý poznáme z fotografie uverejnenej na Facebooku alebo obrazom odlišným?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, inshaAllah, rovnakým obrazom.  A dnes sa Imám (pmsn) najviac podobá na Imáma Al-Kádima (pmsn).

Otázka 9: Ako umlčíme svoje mysle, zničíme naše egá a odstránime temnotu z našej stránky existencie, až neostane nič než Allah SWT?

Aba Sádiq (pmsn): Prostredníctvom úprimnosti voči Allahovi SWT.  Porazenie ega vyplýva z jaqínu (istoty) a práce dobra kvôli Allahovi SWT, a z pomoci Kalifovi Allaha SWT dosiahnúť víťazstvo.

Otázka 10: Čo je to ghulu (nadmernosť/neprimeranosť) vo viere?

Aba Sádiq (pmsn): Ghulu (nadmernosť/neprimeranosť) je zjavná.  Znamená to urobiť zo stvorenia Zvrchovaného Stvoriteľa, Allaha SWT; urobiť zo stvorenia podstatu Allaha SWT; povedať, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) alebo Imám Ali (pmsn) je absolútny Boh – to je Ghulu.

Link k odpovedi.

Otázka 11: Budú Imám (pmsn) a jeho ansári bojovať mečom alebo modernými zbraňami, ktoré sú dnes známe?

Aba Sádiq (pmsn): Tou najdôležitejšou zbraňou veriaceho je jaqín (istota).  A všetká chvála patrí Allahovi SWT.

Otázka 12: Môj pane, Aba Sádiq (pmsn), ako ti môžeme v týchto časoch slúžiť?

Aba Sádiq (pmsn): Chceme od vás nasledujúce:

Úprimnosť v práci, jaqín vo viere a správanie a spôsoby Mohammeda a jeho Rodiny (pmsn).

Spoločnú prácu na tom, čo je dobré a spravodlivé a držanie sa ďalej od fitien medzi ansármi, pretože Otec (pmsn) mi povedal: “Ten, kto medzi ansármi rozpúta Fitnu, pri Allahovi SWT, jeho osud je Pekelný oheň.”

A Imám (pmsn) tiež povedal: “A v Súdny deň preň nieť toho, kto by v jeho prospech zakročil.”

Otázka 13: Vedci majú isté teórie ohľadom stvorenia Vesmíru.  Chceme vedieť, ako sme sa sem dostali, a ako vznikla táto existencia.  Ako bol stvorený svet?  Chcel by som vedieť s ľuďmi o tejto téme debatovať.

Aba Sádiq (pmsn): Čo sa týka stvorenia, stvoril ho On Jeho silou a schopnosťou.  A čo sa týka detailov, Imám (pmsn) odpovie v knihe, ktorá bude reakciou na knihu Sebaklam Ateizmu a ateistov.

Otázka 14: Niekedy mám chuť pracovať pre dawu.  Mám dobré nápady, ale neviem, o ktorých informáciach by som sa mohol míliť.  Akú máš pre mňa radu?

Aba Sádiq (pmsn): Keď otec (pmsn) vraví pracujte, pracujte, pracujte až do posledného dychu, má tým na mysli zvolávanie ľudí k pravde, prítomnosť na Paltalku, pracovanie na sebe a, a, a…

Otázka 15: Aký je rozdiel medzi dušou a vlastným ja?

Aba Sádiq (pmsn): InshaAllah, otázka bude zodpovedaná v knihe o duši a nerád by som odpoveďou predbehol nášho otca (pmsn).

Odpoveď Imáma (pmsn): Duša existuje iba v ľudských bytostiach, ale vlastné ja existuje v ľudských bytostiach, zvieratách a iných stvoreniach.

Otázka 16: Môže duša veriaceho opustiť jeho telo bez toho, aby zomrel, teda iba na základe vôle človeka?

Odpoveď Imáma (pmsn): Áno, duša človeka môže telo opustiť iba počas spánku a v prípadoch bezvedomia.

Otázka 17: Čítanie hadísov Ahlul Bayt (pmsn) má dosah na naše srdcia.  Je v poriadku, aby sme hadísy zdieľali s ľuďmi mimo dawy alebo si ich máme nechať pre seba?

Aba Sádiq (pmsn): Pre tých, ktorí nie sú neomylní, je inšpirácia/vnuknutie niekedy presné a niekedy nepresné.

Otázka 18: Čo symbolizuje opis, ktorý poskytuje Korán o nebi/raji a Hurul Ain?

Aba Sádiq (pmsn) odpovedá na mikrofón.

Otázka 19: Zvyknem debatovať s ateistami.  Čo si o tom myslíš, Ó, Aba Sádiq (pmsn)?

Aba Sádiq (pmsn): Aký je problém v ukazovaní pravdy ateistom?  Mnohí ateisti príjmu islám a stanú sa súčasťou dawy.  Ateista, ktorý zomrie vo svojom ateizme, je v najnižších miestach Pekelného ohňa.

Otázka 20: Majú ľudia plášťa aj iné inkarnácie než v 12 Imámov (pmsn)?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, ale Imám (pmsn) o tom nehovoril, pretože nechce, aby to bolo pre ľudí príliš ťažké.

Otázka 21: Je možné poznať samých seba a naše inkarnácie na základe miesta narodenia alebo prostredníctvom nástrojov ako poloha hviezd a podobne?

Aba Sádiq (pmsn): Spoznanie vašich predošlých inkarnácií je súčasťou skúšky a dozaista nastane čas, v ktorom každá osoba spozná ovocie vlastných rúk.  A to je menší súdny deň.  A zistiť to môžete nasledujúcim spôsobom:

Otec (pmsn) vám to oznámi prostredníctvom mňa alebo jedného z 12.

Odpoveď Aba Sádiqa (pmsn) na mikrofón.

Otázka 22: Niekto mal videnie, že je istou osobou, čo by mal teda robiť?  Mal by ti zaslať detailný opis?

Aba Sádiq (pmsn): V niektorých prípadoch dochádza v inkarnáciach k podobnostiam.  V čase Jozefa (pmsn) s ním jeho bratia bojovali, a tiež je tomu tak aj v tomto kole.

A ak má niekto videnie/víziu, môže nám ju zaslať prostredníctvom predstaviteľa pre danú krajinu alebo jedného z irackých predstaviteľov.  Ak niekto býva mimo Irak a v jeho krajine niet zástupcu (aj v tom prípade môže opis zaslať irackým predstaviteľom).

Otázka 23: Môžeme sa sobášiť s neveriacimi

Aba Sádiq (pmsn): Áno, je povolené sobášiť sa s neveriacimi, ale lepšie je mať sobáš s veriacim/veriacou.

A otec (pmsn) je veľmi zaujatý záležitosťou svadby a Jozefovi (pmsn) veľmi záležalo na tom, aby sobášil veriacich.  Otec (pmsn) chce, aby sa veriaci sobášili, pretože oni predstavujú budúcnosť a nepoškvrnené potomstvo pochádza z nich.

Allah SWT privádza dobrých/čistých zo zlých/nečistých a naopak, ale je lepšie, ak sú matka a otec veriacimi.

Otázka 24: Vráti sa Imám Hassán (pmsn)?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, Imám Hassán (pmsn) sa vráti v budúcnosti.  Allah SWT ale opäť nevytvorí Imáma Alího (pmsn).  V každom prípade nás duše Imámov (pmsn) obklopujú.


***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s