O sčítaných charakteroch

776 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto má nasledujúce vlastnosti, je v Božom svetle: 1. Podávanie svedectva ohľadom Jedinosti Boha a môjho Proroctva, čo zabraňuje v páchaní hriechov, 2. Vyrieknutie „Od Boha pochádzame a k Nemu je náš návrat“ v časoch kalamít, 3. Vyrieknutie „Všetká chvála patrí Pánovi svetov“, v časoch požehnaní, 4. Vyrieknutie „Prosím Allaha o odpustenie a činím pred Ním pokánie“ v čase spáchania hriechu.“

777 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Božiu pozornosť získajú v Deň zmŕtvychvstania štyri skupiny ľudí: 1. Tí, ktorí pomáhajú utláčaným, 2. Tí, ktorí darujú slobodu otrokovi, 3. Tí, ktorí pomôžu oženiť slobodného muža, 4. Tí, ktorých svätá púť je prijatá.“

778 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nasledujúce 4 skutky zvyšujú podiel denného chleba: 1. Dobrá povaha, 2. Vľúdne správanie sa k susedom, 3. Neobťažovanie ľudí, 4. Mlčanlivosť (nízka zhovorčivosť).“

779 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Veriaci nie je imúnny pred nasledujúcimi: 1. Závistlivým veriacim, čo je najmenší problém; 2. Pokrytcom, ktorí sa snaží nájsť jeho chyby; 3. Nepriateľom, ktorý s ním bojuje; 4. Satanom, ktorý sa ho snaží skorumpovať.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 125

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s