O láske a horlivosti

607 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Tí, ktorí milujú kvôli Bohu, budú mať miesto po pravej strane Boha – obe Jeho ruky sú pravé – na chryzolitovo zelenej zemi v tieni Jeho Trónu v Deň zmŕtvychvstania. Ich tváre budú belšie než sneh a žiarivejšie než Slnko. Všetci Anjeli a ustanovení Proroci stojaci v ich blízkosti im budú závidieť ich pozíciu. Ľudia sa budú pýtať, kto sú. Bude im povedané: „To sú tí, ktorí milovali kvôli Bohu.“

608 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď si dvaja veriaci navzájom čelia, ten, ktorý je vľúdnejší k druhému, je vznešenejší.“

609 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jedna z najmocnejších rukovätí viery je láska kvôli Bohu, nepriateľstvo kvôli Bohu a dávanie alebo nedávanie almužny kvôli Bohu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 102

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s