Kniha Monoteizmu 1.21

bibliaText Tóry a Nového Zákona

Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný

Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií.

Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona):

Dnes si uvedom, a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet.[1]

Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.[2]

Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet.[3]

Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.[4]

Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha?[5]

Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh?[6]

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa![7]

Niekoľko textov z Nového zákona:

Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán![8]

Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?![9]

Texty zo Správ, ktoré spojili s Evanjeliami:

veď Boh je predsa jeden.[10]

okrem jedného Boha niet iného.[11]

A Boh je jeden. [12]

Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš.[13]

[1] Piata Mojžišova kniha 4:39

[2] Piata Mojžišova kniha 6:4

[3] Piata Mojžišova kniha 32:39

[4] Izaiáš 44:6

[5] Izaiáš 44:24

[6] Malachiáš 2:10

[7] Exodus 20:2 a 3

[8] Evanjelium podľa Marka 12:29

[9] Evanjelium podľa Jána 5:44

[10] List Rimanom 3:30

[11] Prvý list Korinťanom 8:4

[12] List Galaťanom 3:20

[13] Jakubov list 2:19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s