Kniha Monoteizmu 1.19

Boh sa zjavil v tele

Ježiš Kristus Seir Kresťan

Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele,

(1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.)[1]

(16  Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.)[2]

Po prvé: V prvej kapitole listu bol Ježišovi (PMSN) pripísaný atribút Panstva a je to atribút, s ktorým nie je problém, ak je ním opísaný prorok alebo posol, pretože oni (pmsnv) sú kazatelia ľuďom a sú zaslúžilejší tohto titulu než otec, ktorý je tak opísaný a volaný „pánom“ vo vzťahu k jeho rodine.

Presnejšie, kapitola objasnila, že zoslanie sa (nedeje), iba ak skrze Príkaz Boha, Oslavovaného, a že Ježiš bol poverený „z poverenia Boha.“ A preto Ježiš (pmsn) bol poverený a poveruje/prikazuje skrze príkaz Boha; to znamená, že Boh je Vyššie a je Znalejší, a Schopnejší, než on.

Preto je dokázané, že Ježiš (pmsn) potrebuje iného než je on sám, a že na jeho stránke existencie sa nachádzajú nedostatky/nedokonalosti; v opačnom prípade je bez zmyslu byť poverený, zatiaľ čo je Absolútna Dokonalosť, pretože to odporuje Múdrosti.  Ako je možné, že Absolútna Dokonalosť (môže) mať prospech z kohokoľvek iného, než seba?!

Čo sa týka toho, čo bolo v danom liste ďalej uvedené v kapitole tretej, malo by byť jasné, že zjavenie sa Boha v tele je presne také, ako Jeho zjavenie sa vo všetkých Stvorených Svetoch a Jeho manifestácia v nich, a objavenie sa (stvorených svetov) Ním, Oslavovaným.  Áno, ide tu o špeciálny výrok, pretože vskutku to znamená, že Ježiš (pmsn) predstavoval (vzostup Boha v Sai’re), to znamená, že (Ježiš (pmsn)) je Ruka Boha a Tvár Boha, a Obraz Boha, avšak je stvoreným služobníkom, a nie Bohom, Oslavovaným, Všemohúcim.  Je veľký rozdiel medzi Realitou a Pravdou a Obrazom, presne ako rozdiel medzi niečim a ničotou.

A preto Boh, presne ako som pred tým objasnil, sa prejavil vo Svetoch Stvorenia a zjavil sa v nich, a dal im zjaviť sa.  To však neznamená, že On do nich zostúpil, alebo že (stvorenie) sa stalo Absolútnym Božstvom, alebo že je možné pre niekoho zo (stvorenia), aby sa stal Absolútnym Božstvom bez ohľadu na to, aké veľké je jeho Svetlo, pretože vskutku, (stvorenie) ostáva stvorenou bytosťou a ostáva Svetlom zmiešaným s Temnotou.

A preto tá najvyššia možná hodnosť, ktorú ľudská bytosť môže dosiahnuť je, že sa stane Bohom v Stvorení {…a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiadny. A je to svetlo na svetle!} {Svätý Korán Súra An-Nur (Svetlo):35}, takmer vzplanie – a preto bol Ibrahim (Abrahám) (pmsn) na začiatku zmätený ohľadom záležitosti, až mu Allah zjavil pravdu.[3]  Avšak nikdy nevzplanie samo od seba (slovenský a český prelad Koránu uvádzajú slovné spojenie “ľahko vzplanie”, zatiaľ čo anglické preklady Svätého Koránu uvádzajú slovné spojenie “takmer vzplanie” – pozn. prekl.).

A Hadís (Vyrozprávanie) Al Qudsi od Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho: “Moje Nebo Ma neobsiahne ani Moja Zem Ma neobsiahne, ale srdce Môjho veriaceho služobníka Ma obshiahnuť dokáže.”[4], to znamená, že on (služobník Allahov) môže byť Tvárou Allaha a Rukou Allaha presne tak, ako je uvedené v Koráne: {Tí, ktorí ti (Ó, Muhammad) vernosť prisahajú, prisahajú vlastne Bohu a ruka Božia spočíva na ruke ich.} {Svätý Korán Súra Al-Fath (Víťazstvo):10}, {a zostane iba tvár Pána tvojho, Majestátnosti a Veľkomyseľnosti plného} {Svätý Korán Súra Ar-Rahman (Milosrdný):27}.

srdce 

A presne tak, ako je to evidentné v predložených textoch Tóry a Evanjelií.

[1] Prvý list Timotejovi – kapitola 1

[2] Prvý list Timotejovi – kapitola 3

[3] Detaily si môžete prečítať v Knihe ‚Alegórie.‘

[4] Bihar Al Anwar: Zv. 55, str. 39

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s