O zdržanlivosti

striedmosť ašpirácia túžba zdržanlivosť túžba

564 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Srdce každého, kto je striedmy na tomto svete, Boh naplní múdrosťou a umožní mu rozprávať rozumne. Umožní mu vidieť nedostatky tohto sveta, problémy a liečbu. Boh ho výjme z tohto sveta zdravého a doručí ho do Neba.“

565 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď Všemohúci Boh praje niekomu dobro, pomôže mu prestať lpieť na tomto svete, dá mu náboženské poznanie a umožní mu vidieť vlastné chyby. Každý, komu boli dopriate tieto veci, tomu bolo dopriate dobro tohto sveta a Onoho sveta.“

566 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pri hľadaní pravdy niet lepšej cesty než zdržanlivosť/striedmosť. Je to protiklad toho, čo vyhľadávajú protivníci pravdy.“ Niekto sa ho opýtal, prečo. Odpovedal: „Pretože sú pripútaní k tomuto svetu.“ A dodal: „A či niet vznešenej, vytrvalej osoby? Dávajte si pozor, pretože život na tomto svete trvá iba chvíľu. Dávajte si pozor, pretože pre tých z vás, ktorí sa neriadia striedmosťou, pre tých je zakázaná chuť viery.“

567 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto sa snaží o tento svet, škodí svojmu Posmrtnému životu. Avšak Boh udelí denný chlieb každému, kto si ako prioritu vytýči Posmrtný život, a svojho Pána stretne v stave prosperity.“

568 – V Al-Zuhde je vyrozprávané, že Prorok (pmsnajr) povedal: „Striedmosť/zdržanlivosť neznamená nosiť otrhané šaty alebo jesť nechutné jedlo. Presnejšie, znamená to redukciu ašpirácií.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 96

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s