O pokání

530 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh udelil tým, ktorí činia pokánie, tri veci, z ktorých každá dokáže zachrániť všetko, čo žije na Nebesiach a na Zemi, ak je im daná vec udelená: 1) Všemohúci Boh povedal: {A Boh veru miluje tých, ktorí činia pokánie, a miluje tých, ktorí sa očisťujú} {Súra Baqara (Krava) 2:222}; preto Boh nepotrestá toho, koho miluje. 2) Všemohúci Boh povedal: {Tí, ktorí trón nesú, a tí, ktorí okolo stoja, chválou Pána svojho oslavujú, v Neho veria a za odpustenie pre tých, ktorí uverili, prosia: „Pane náš, Ty obklopuješ v milosrdenstve a vedení Svojom vec každú. Odpusť tým, ktorí pokánie činili a Tvoju cestu nasledovali, a ušetri ich trestu plameňa pekelného a uveď ich, Pane náš, do záhrad Edenu, ktoré si im prisľúbil, a tiež tých z otcov, manželiek a potomstva ich, ktorí cnostní boli; veď Ty si veru mocný a múdry. A zbav ich zlého! A koho zbavíš v ten deň zlého, tomu si milosť Svoju uštedril, a to úspech je nesmierny.“} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:7-9}; 3) Všemohúci Boh povedal: {a ktorý nevzývajú spolu s Bohom žiadne iné božstvá a nezabíjajú dušu žiadnu, ktorej zabitie Boh zakázal – iba ak podľa práva, a nezosmilnia. A kto toto činí, ten hriechu sa dopúšťa, za čo mu trest zdvojnásobený bude v deň zmŕtvychvstania a zostane v ňom večne ponížený okrem tých, ktorí pokánie činili, uverili a zbožné skutky konali. A takým Boh zlé skutky ich za dobré vymení, veď Boh odpúšťajúci je a zľutovný.} {Súra Al-Furkán (Spasenie zjavné) 25:68-70}.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 92

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s