O vzájomných právach veriacich

476 – Safvan al-Džam’mal vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ak jeden veriaci požiada druhého, aby mu pomohol naplniť jeho základné potreby, ale on odmietne, aj keď je priamo alebo nepriamo schopný jeho potreby naplniť, bude vzkriesený s rukami priviazanými ku krku a bude musieť čakať, kým Boh neukončí skladanie účtov všetkým Svojim stvoreniam.“

477 – Abdulmalik al-Nofly povedal, že sa vybral navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn). Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Odovzdaj pozdravy mojim priateľom a povedz im, že garantujem Nebo pre všetkých okrem nasledujúcich: 1) Alkoholikov, 2) Gamblerov, 3) Ľudí, ktorí veriacich odmietajú, 4) Ľudí, ktorí sa voči veriacim správajú povýšenecky, 5) Ľudí, ktorí obmedzujú naplnenie potrieb veriacich, 6) Ľudí, ktorí nepomáhajú naplniť potreby veriaceho, ak ich o to požiada, 7) Ľudí, ktorí nevydajú ich dcéru za veriaceho, ktorý príde požiadať o jej ruku.“ Následne Abdulmalik povedal: „Pri Bohu prisahám, že som pomohol všetkým skutočným priateľom Svätej Domácnosti, ktorí ma prišli požiadať o pomoc.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Áno, viem, že hovoríš pravdu. Si čestný muž a Boh vyskúšal vieru a podriadenosť v tvojom srdci.“

478 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto príjme priateľstvo Svätej Domácnosti, a potom poteší niektorého z našich nepriateľov tak, že mu pomôže, sa od nás vzdialil a Boh ho potrestá Ohňom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 85

vzájomné práva veriacich pravý islám šia shia šíti šítsky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s