O vznešenosti veriacich pred Bohom

467 – Džabír ibn Jazíd al-Džuafa vyrozprával, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania Boh ponechá veriacich, aby boli slobodní konať to, čo chcú.“ Džabír sa ho opýtal, kde v Božej Knihe je to napísané. On odpovedal: {Čohokoľvek sa im tam zachce, budú to mať, a u Nás je ešte prídavok v hojnosti!} {Súra Qáf 50:35}. Potom povedal: „Ó, Džabír! Nehľadaj pomoc u našich nepriateľov. Nežiadaj od nich vodu alebo jedlo, keďže navždy budú obývať Peklo. Keď uvidia veriaceho, ako okolo nich prechádza, povedia, že preň niečo urobili. Preto sa veriaci bude hanbiť a zachráni ich pred Ohňom. To preto sa veriaci nazýva „Mumín,“ čo v Arabčine znamená „Ten, ktorý udeľuje imunitu.“ Keď veriaci niekomu udelí imunitu, Boh si toho uctí.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 83

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s