O spôsoboch správania šítov

 

310 – Amr ibn Jazíd vyrozprával, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ó, stúpenci Domácnosti Muhammada! Radím vám, buďte ako vankúše strednej veľkosti, aby tí, ktorí zveličujú a tí, ktorí sú pozadu, sa mohli usadiť na vašom mieste.[1] Niekto sa opýtal, kto sú tí, čo zveličujú. Odpovedal: „To sú tí, ktorí nám pripisujú to, čo si mi sami nepripisujeme. Nestýkajú sa s nami a my sa nestýkame s nimi.“ Potom sa niekto opýtal, kto sú tí, čo sú pozadu. Imám Báqir (pmsn) odpovedal: „To sú tí, čo hľadajú Boha. Nájdu Ho. A dostanú náležitú odmenu.“ Potom sa otočil k nám a povedal: „Pri Bohu prisahám, že od Boha nemáme moc a nemáme s Ním príbuzenské vzťahy, a nemáme nad Ním moc. Nemôžete sa dostať bližšie k Bohu inak než poslušnosťou voči Nemu. A preto priateľstvo s nami vám môže byť prospešné, iba ak počúvate Boha, a ak niekto z vás je voči Bohu neposlušný, priateľstvo s nami mu nebude na prospech.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 57

[1] Viď tradíciu č. 291

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s