O spôsoboch správania šítov

309 – Amr ibn Sa’íd ibn Hilal uviedol, že raz povedal Imámovi Sádiqovi (pmsn): „Nech som tvojím oddaným služobníkom! Neuvidím ťa niekoľko rokov. Prosím, daj mi radu, ktorou sa môžem riadiť.“ Imám Sádiq (pmsn) mu povedal: „Radím ti boj sa Boha, pridržiavaj sa bohabjonosti/piety a snaž sa na ceste Božej. Vedz, že bohabojnosť je nepoužiteľná bez vynakladania snahy. Zdrž sa zotročenia svojej duše chamtivosťou predbehnúť tých, ktorí sú na tom lepšie než ty. Všemohúci Boh často vravieval Svojmu Prorokovi: {Nech nebudia obdiv tvoj majetok ich a deti ich!} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:55}.

Boh tiež povedal: {A nevrhaj zrak svoj žiadostivo na to, čo dali sme niektorým párom z nich v užívanie – to nádhera pomíjavá je života pozemského} {Súra Tá Há 20:131}. Vždy, keď padneš do pokušenia, pamätaj na život Proroka (pmsnajr). Pamätaj, že jeho jedlom bola krupica a jeho sladkosti boli datle. Keď chcel oheň, použil palmové vetvy. Vždy, keď na teba padne kalamita, pamätaj na nešťastia, do ktorých padol Prorok (pmsnajr), keďže nikto nikdy nezažil horšie ťažkosti, než boli tie, ktoré zažil on.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 57

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s