O šítskych charakteristikách

šíti pravý islám šia viera boh muhammad mohamed ali imam baqir bohabojnosť vzenešenosť

290 – Imám Báqir (pmsn) sa opýtal Džábira: „Postačuje, aby ten, ktorý tvrdí, že je náš stúpenec, svoje priateľstvo s členmi Svätej Domácnosti iba deklaroval? Pri Bohu prisahám, že nik nie je náš skutočný stúpenec, iba ak sa bojí Boha a počúva Ho. Naši stúpenci sú známi svojou pokorou a častým pamätaním na Boha, pôstením sa, modlením sa, pomáhaním sirotám, chudobným, zadĺženým, susedom v núdzi, čítaním Koránu a správnym konverzovaním s ľuďmi. Vo svojich kmeňoch boli vždy dôveryhodní.“ Džábir sa opýtal: „Ó, Vnuk Proroka! Nepoznám nikoho s týmito vlastnosťami.“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ó, Džábir! Nedovoľ, aby ťa ovplyvnili jednotlivé sekty. Myslíš si, že postačuje, aby jeden povedal, že má rád Imáma Alího (pmsn), a že je jeho stúpenec, no nerobí nič preto, aby svoje tvrdenie podporil?

Alebo ak jeden vraví, že má rád Proroka, ktorý je ešte lepší než Imám Ali (pmsn), ale neberie si z neho príklad a nekoná podľa Prorokovej tradície? Iba láska k Prorokovi je preň nepostačujúca. Preto sa boj Boha a konaj tak, aby si dosiahol toho, čo je blízko pri Bohu, keďže niet blízkeho príbuzenského vzťahu medzi Bohom a ostatnými. Boh najviac miluje toho, ktorý je najbohabojnejší a najvznešenejší je ten, ktorý sa bojí Boha a počúva Ho. Pri Bohu prisahám, že nie je možné sa dostať blízko k Bohu, iba ak prostredníctvom poslušnosti, a my nie sme držiteľmi kľúčov od Pekelného ohňa a nad Bohom nemá autoritu nik. Každý, kto je poslušný voči Bohu, je náš priateľ a každý, kto Boha neposlúchne, je náš nepriateľ. Nik nemôže získať naše priateľstvo, iba ak prostredníctvom vznešenosti a bohabojnosti.“

291 – Amr ibn Sa’íd ibn Bilal povedal, že on a niekoľko ďaľších išlo navštíviť Imáma Báqira (pmsn). Imám (pmsn) povedal: „Opieraj sa o vankúš strednej veľkosti,[1] aby tí, ktorí zašli príliš ďaleko, sa mohli vrátiť, a aby tí, ktorí sú pomalí, ťa mohli dostihnúť. Pri Bohu, ó, stúpenci rodiny Muhammada! Vedzte, že niet príbuzenských vzťahov medzi nami a Bohom a nad Bohom nemáme moc. Jeden sa nemôže dostať blízko k Bohu inak než počúvaním Ho. Naše priateľstvo je prínosné tým, ktorí Ho počúvajú, a je zbytočné pre tých, ktorí sú voči Nemu neposlušní.“ Amr povedal, že Imám (pmsn) sa potom otočil smerom k nim a povedal: „Nenechajte sa oklamať a neobviňujte.“[2] Amr sa opýtal: „Čo znamená vankúš strednej veľkosti?“ Imám (pmsn) povedal: „Nevšimol si si, že ak skupina ľudí vstúpi do domu, v ktorom sú rôzne vankúše, vyberú si práve tie strednej veľkosti, aby si na nich odpočinuli?“

292 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Radím vám, aby ste si dávali pozor na to, čo vravíte, a strážili svoju česť.“

[1] Pozn. prekl.: Buď striedmy a nechoď do extrémov.

[2] Pozn. prekl.: Imám (pmsn) varuje ľudí, aby sa nenechali oklamať, že iba na základe lásky k Domácnosti Proroka, a nie na základe počúvania Boha, jeden môže byť zachránený. Tiež by nemali obviňovať Domácnosť Proroka, že majú autoritu nad Bohom.

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 52

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s