Pamätanie na Boha

260 – Únus ibn Abdulrahmán vyrozprával, že Luqmán povedal jeho synovi: „Ó, môj drahý synu! Keď prídeš na zhromaždenie, daj si pozor, aby si sedel s tými, ktorí pamätajú na Boha. Ak máš poznanie, tvoje poznanie tak narastie, a ak si ignorantom, poznanie získaš. Existuje nádej, že Boh nad nimi rozprestrie tieň Svojej Milosti, a ty tiež tak budeš mať prospech z Jeho Milosti. Ak však uvidíš nejakých ľudí, ktorí na Boha nespomínajú, nesadni si k nim, keďže ak máš poznanie, žiadne nové poznanie nezískaš, a ak si ignorantom, budeš ešte viac zvedený zo správnej cesty, a Boh nad nimi môže rozprestrieť tieň Svojho Pokarhania. V tom prípade budeš aj ty potrestaný.“

261 – Jeden zo spoločníkov Imáma Sádiqa (pmsn) povedal, že sa raz opýtal Imáma (pmsn), kto má v očiach Boha najväčší rešpekt. Imám (pmsn) odpovedal: „Ten, ktorý na Boha spomína najviac, a je najviac známy tým, že Mu slúžil. Taký človek ma pred Bohom najväčší rešpekt.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s