O dôveryhodnosti

249 – Imáma Sádiqa (pmsn) sa opýtali na Boží výrok: {Ponúkli sme bremeno viery nebesiam, zemi i horám, ale ony ho odmietli niesť a zľakli sa ho; a vzal ho na seba človek, aj keď je nespravodlivý a nevedomý.} {Súra Al-Ahzáb (Spojenci) 33:72}. Opýtali sa ho: „Čo im bolo ponúknuté? Na čo sa to človek podujal? Čo je to?“ Imám Sádiq (pmsn) odpovedal: „Bola ponúknutá dôvera medzi ľuďmi a bolo tak učinené počas stvorenia stvorení.“

250 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, ktorý poruší dôveru, ktorá v neho bola vložená, nepatrí do môjho národa.“

251 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh neustanovil za proroka nikoho bez toho, aby bol úprimný a dôveryhodný.“

252 – Niektorí zo spoločníkov Imáma Sádiqa (pmsn) vyrozprávali, že svojim deťom hovorieval nasledujúce: „Ó, deti! Prosím, uctite si to, čo je vám zverené, aby váš svetský a nebeský život zostal zdravý. Buďte dôveryhodní a nebudete potrebovať nič.“

253 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Imám Zajnul Abidín (pmsn) povedal svojim stúpencom: „To, čo je vám zverené, by ste mali vrátiť majiteľovi. Prisahám pri Bohu, ktorý právoplatne ustanovil Muhammada (pmsnajr) za proroka, že aj keby mi svoj meč zveril vrah môjho otca, Imáma Husseina (pmsn), s ktorým zabil môjho otca, vrátil by som mu ho.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 45

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s